מאגר המידע

חטיפת והגירת ילדים

חטיפת והגירת ילדים

אמנת האג

מאמרים0 תוצאות

כיצד ניתן לפעול נגד מעבר בפועל של קטין מחו"ל לישראל?

חטיפת והגירת ילדים אמנת האג

 

במקרה בו קטין הועבר למדינת ישראל ממדינת מקום מגוריו הרגיל בחו"ל, ללא הסכמתו של ההורה האחר או ללא צו המתיר את המעבר מבית המשפט, המדובר במעשה חטיפה והכללים הנוהגים במקרה של חטיפת ילדים יחולו במקרה זה.

אם המדינה ממנה מורחק הקטין חתומה על אמנת האג (כלומר, מדינה "מתקשרת"), ההורה הנותר מאחור יוכל לנקוט בהליכים משפטיים עפ"י אמנת האג להחזרה מיידית של הקטין החטוף, מול הרשות המרכזית בארצו או מול הרשות המרכזית בישראל או מול כל רשות מרכזית אחרת שימצא לנכון. ההליכים עפ"י אמנת האג יחולו וההנחה הינה כי הילד יוחזר במהירות האפשרית אלא אם כן ההורה החוטף יוכיח את אחת ההגנות המופיעות באמנת האג.

אם המדינה ממנה נחטף הילד אינה מדינה מתקשרת, הרי שמהלך האירועים תלוי בכך שההורה הנותר מאחור יפנה לבית המשפט למשפחה בישראל, אשר ידון בנושא בהתאם לעקרון המשפטי המנחה של טובת הילד. הנ"ל עשוי לכלול למשל, את בחינת השאלה האם עדיף לילד כי יוחזר למדינה ממנה הורחק, על מנת שעתידו ייבחן בבית משפט בחו"ל. מאידך, בית המשפט בישראל עשוי להחליט כי מאחר והילד נמצא כעת בישראל, עדיף כי ביהמ"ש בישראל ידון בעניינו על פי עובדות המקרה.

בית המשפט בישראל עשוי גם להיעזר בתסקיר סעד מטעם ארגון שירותי הרווחה העולמי, על מנת שמידע אודות הילד שמקורו במדינה ממנה הורחק בחו"ל ובה התגורר יוכל להיות מוצג בפני ביהמ"ש כדי שיובא במכלול השיקולים העומדים בפני ביהמ"ש לגיבוש החלטתו הסופית בעניינו של הקטין.

אשתי חטפה את הבן שלנו, בן 13, מפרו לישראל. אני הגשתי לפני מספר ימים, תביעה להחזרת הבן שלי מישראל לפרו, בבית משפט למשפחה בתל אביב. כמה זמן יידרש לבירור התביעה שלי?  

חטיפת והגירת ילדים אמנת האג

תביעה על פי אמנת האג , בעניין החזרת ילדים חטופים, היא תביעה בעלת רגישות גבוהה ודחיפות מרובה, והיא מתבררת בלוח זמנים מאוד קצר, יחסית. כך, עפ"י אמנת האג  (סע' 11), על הרשויות בישראל לפעול "בדחיפות" להחזרת ילדים חטופים, בתוך מסגרת זמן, של 6 שבועות להכרעה בתיק, עפ"י האמנה, מאז פתיחתו.

אף עפ"י כן, פרק זמן זה, ניתן להארכה, אם וכאשר השופט הדן בתיק, מבקש זאת מנשיא בית המשפט, שם מתנהל התיק.

אני הגשתי תביעה להחזרת ילדים חטופים, בישראל, נגד אשתי, שנסעה עם שני ילדינו מארה"ב, לישראל, ומסרבת לחזור. אשתי עכשיו טוענת, באופן כוזב בהגנתה, שאני השלמתי, לאחר מעשה, עם המעבר של הילדים איתה לישראל, כיצד עליי לפעול?

חטיפת והגירת ילדים אמנת האג

עליך להתמודד עם טענת ההגנה שלה, שהינה אחת מטענות ההגנה האפשריות באמנת האג, שדנה בחטיפת ילידם [סע' 13(א)], בדבר "השלמה" שלך עם הגירת הקטינים, לאחר שהגיעו ארצה, ועליך להוכיח בבית המשפט, כי אתה, בשום פנים ואופן לא הסכמת ולא השלמת עם המעבר הזה, מארה"ב לישראל.

לעומת זאת, אשתך צריכה להוכיח את הטענה שלה, שהיא הבינה שאתה מוותר על החזרת הילדים לארה"ב, ומשלים עם עובדת מגוריהם בישראל, מעתה ואילך.

אנחנו מתגוררים באנגליה. אשתי נסעה עם הבת שלנו לישראל, ובכל מיני תירוצים, היא דוחה שוב ושוב את מועד החזרה, וזאת למרות ששנת הלימודים התחילה והילדה מפסידה לימודים. אני חושד וחושש שכל התירוצים של אשתי, נועדו כדי להרוויח זמן, וכדי ליצור עובדות בשטח, ושהיא לא מתכוונת לחזור עם הילדה הביתה. האם התנהגותה של אשתי עלולה להיחשב כחטיפה עפ"י אמנת האג?

חטיפת והגירת ילדים אמנת האג

כן!  עליך להזדרז ולהגיש תביעה נגד אשתך, עפ"י אמנת האג, שעוסקת בהחזרת ילדים חטופים. הישארות הקטינה בישראל  הינה שלא כדין, עפ"י אמנת האג (סעיף 3), ומהווה הפרה של הסכמה מפורשת, ביניכם.

מה נחשב כמעשה חטיפה של ילד/ה על פי החוק?

חטיפת והגירת ילדים אמנת האג

על פי אמנת האג (סעיף 3), שאומצה בישראל, בחוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א-1991, מעשה חטיפה של ילד מתבצע על ידי הרחקת הקטין ממקום מגוריו הרגיל, דהיינו המדינה שמהווה את מרכז חייו, או על ידי אי החזרה  שלו , שלא כדין, לאותה המדינה שמהווה את מקום המגורים הרגיל של הקטינ/ה.

האם בימ"ש בארה"ב יצווה על מגורי קטין בישראל במשך תקופה מסויימת, כפי שהחליטו הוריו בהסכם משמורת, שאושר על ידי בימ"ש?

חטיפת והגירת ילדים אמנת האג

לא! בפרשה שנדונה בבית המשפט המחוזי במדינת מסצ'וסטס, ארה"ב, נבחן מקרה של בני זוג שנישאו בישראל, והתגרשו, ובהסכם מאוחר יותר, שנחתם ביניהם, הסכימו לגבי המשמורת ביחס לילדיהם, כי הם יוכלו להתגורר עם אמם, במשך תקופה מסויימת,

האם בימ"ש ישראלי, הדן בתביעה להחזרת קטין עפ"י אמנת האג, אמור לקחת בחשבון את חוסר תום ליבו, בעבר, של ההורה התובע את ההחזרה?

חטיפת והגירת ילדים אמנת האג

לא! ניתן ללמוד זאת מדברי בביהמ"ש למשפחה במחוז תל אביב, בדיון, שהתקיים בתביעה של אב להחזרת ילדו הקטין לארה"ב עפ"י אמנת האג, כפי שהוסכם בין ההורים בהסכם שאושר ע"י בימ"ש העליון בלוס אנג'לס, ארה"ב.

מהן מגבלותיה וחולשותיה של אמנת האג?

חטיפת והגירת ילדים אמנת האג

 

מגבלותיה העיקריות של אמנת האג הינן כדלקמן:

  • בית המשפט הדן במקרה אינו שוקל את טובת הילד בגיבוש החלטתו להורות על החזרתו למעט במקרה בו חלות טענות הגנה.
  • צו החזרה עלול בפועל להפריד בין הילד המוחזר לבין אחיו שנולדו מקשרי נישואין אחרים של ההורה החוטף- אין התייחסות לעניין זה בדרך כלל.

האם קיים מנגנון סיוע משפטי ביחס להליכים הננקטים עפ"י אמנת האג?

חטיפת והגירת ילדים אמנת האג

 

כן, במדינות מסויימות. מומלץ להורים לבדוק את המצב הקיים לעניין זה במדינה הרלוונטית.

האם הורה יכול לתבוע את הפעלת "זכויות הביקור" שלו?

חטיפת והגירת ילדים אמנת האג

 

כן! הורה יכול להגיש תביעה עפ"י אמנת האג ולבקש את הפעלת זכויות הביקור שלו. התביעה תוגש לרשות המרכזית. יובהר עם זאת, כי במידה ולא מדובר במקרה חטיפה, אזי, לאמנה תפקיד מוגבל ביותר. חובתה של הרשות המרכזית היא לפעול כגורם מקל כדי לאפשר מימוש של זכויות ביקור/הסדרי ראייה בפועל, ועל מנת לסייע להורה לנקוט בהליכים משפטיים במסגרת דיני המשפחה המתאימים

שאלות ותשובות10 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן