מאגר המידע

חטיפת והגירת ילדים

חטיפת והגירת ילדים

דרכים חוקיות להגירה

מאמרים0 תוצאות

בתי היא נערה, והיא מתגוררת עם אמה (אשתי לשעבר) בישראל. ואולם, בתי אומרת לי שוב ושוב כי היא רוצה לבוא לגור איתי בקנדה. היא שרויה במצוקה משום שהיא לא מסתדרת עם הבעל החדש של אמה. אשתי לשעבר מתנגדת לכך שבתנו תעזוב את ישראל ותעבור לחיות בחו"ל יחד איתי. האם יש באפשרותי לעשות משהו בנושא?

חטיפת והגירת ילדים דרכים חוקיות להגירה

כן! אתה יכול להגיש בעת ובעונה אחת שתי תביעות בבית המשפט לענייני משפחה שבתחום שיפוטו מתגוררת בתך – אחת מהן היא תביעת משמורת, והתביעה השניה היא תביעת הגירה. יש להדגיש כי רצונותיו ודעותיו של קטין שהוא בן 10 שנים לפחות, הינן בעלות משקל על ההחלטה של בית המשפט בנושאי המשמורת וההגירה.

מה תהיה עמדתו של בית הדין הרבני ביחס לבקשה של אם גרושה, המגדלת ילדים בגיל הרך, להתיר לה לעבור עם ילדיה למדינה ממנה עלתה לישראל?

חטיפת והגירת ילדים דרכים חוקיות להגירה

במקרים הנדירים בהם לבית הדין הרבני מוקנית סמכות לתת הוראות ביחס למעבר או הגירה של קטינים לחו"ל, ביד"ר יראה על פי רוב את "טובת הקטין" בהישארותו בישראל, שם צרכיו הרוחניים, הדתיים והחינוכיים ימולאו כראוי. יחד עם זאת, אם הקטין הנו בגיל הרך, כלומר מתחת לגיל 6, מקובל להשאיר אותו עם אמו, גם אם היא מעתיקה את מקום מגוריה לחו"ל. זאת, בתנאי שהאם תבטיח כי הקטין יוחזר לישראל בזמן בו יתחיל ללמוד בבית הספר. במקרה שהובא בפני בית הדין הרבני אכן נקבע כי במקרה בו האם תיתן ערובה להבטחת החזרתו של הקטין לישראל, כאשר תגיע שעתו להתחיל את לימודיו בבית הספר, האב לא יוכל להתנגד לבקשת האם להעתיק מקום מגורים לחו"ל.

האם קיים קשר בין מצב כלכלי של הורה משמורן לבין הסיכוי שלו לקבל היתר להגר עם ילדו הקטין לחו"ל?

חטיפת והגירת ילדים דרכים חוקיות להגירה

כן. ככל שההורה המשמורן מבוסס יותר מבחינה כלכלית, כך עולים סיכוייו לקבל היתר מעבר לחו"ל עבור ילדיו הקטינים. זאת, משום שיהיה לו/לה קל יותר לממן את עלות הסדרי הראייה בישראל ובחו"ל, ובכך לתרום לביקורים תכופים ורבים יותר בין הקטינים להורה שאינו משמורן הנשאר בישראל.

יחד עם זאת, מצב כלכלי מהווה רק גורם אחד מבין גורמים רבים שביהמ"ש בוחן בבואו לקבוע האם המעבר לחו"ל מוצדק והינו לטובת הקטינים.

האם קיים קשר בין תכיפות ביקורי ההורה שאינו משמורן אצל הקטין לבין קבלת היתר, ע"י ביהמ"ש, לבקשה להעתקת מקום מגורים של הקטין?

חטיפת והגירת ילדים דרכים חוקיות להגירה

קיים קשר אמיץ בין השניים. בקשה למתן היתר להעתקת מקום מגורים, על פי טיבעה, מערערת את הסדרי הראייה ואיכות הקשר שבין ההורה שאינו משמורן לבין הקטין. נכונות ההורה המשמורן להקל ולעודד ביקורים אצל ההורה האחר מהווה גורם מכריע בהחלטת ביהמ"ש להתיר את מעבר הקטין לחו"ל. ביהמ"ש יבחן האם הסדרי הראייה כובדו ע"י ההורה המשמורן או שמאההורה המשמורן מערים קשיים על הסדרי הראיה בין הקטין להורה שאינו משמורן. ביהמ"ש יסרב להתיר מעבר קטין לחו"ל, אם שוכנע כי ההורה המשמורן סיכל ביקורים או מנע אותם בפועל באופן עקבי, משום שהתנהגות זו מצביעה על שלילת קיומו של ההורה שאינו משמורן ע"י ההורה המשמורן.

 

האם בימ"ש הדן בבקשה להתיר לקטין להעתיק את מקום מגוריו לחו"ל, יחד עם אמו שהיא ההורה המשמורן, ייענה לבקשה, למרות התנגדות אבי הקטין, אם אמו של הקטין נישאת שוב ובעלה החדש מתגורר בחו"ל?

חטיפת והגירת ילדים דרכים חוקיות להגירה

לא בהכרח. למרות שנישואים או נישואים בשנית לבן זוג המתגורר בחו"ל מהווים גורם משמעותי למתן היתר במקרה זה, ביהמ"ש יבחן גם את כל הגורמים הנוגעים למקרה והאם המעבר הנו לטובת הקטין. ביהמ"ש יבדוק במיוחד את יציבותה ואיכותה של מערכת היחסים החדשה שבין ההורה המשמורן ובן הזוג החדש, את מערכת היחסים של הקטין עם בן הזוג הנ"ל וכן את שאר היתרונות הכרוכים במעבר לחו"ל (כגון: סביבת המגורים המיועדת לעומת סביבת המגורים של הקטין בישראל). בסופו של דבר, על ביהמ"ש להשתכנע שהסיבה למעבר הינה ראויה ומוצדקת, לטובת הקטין, וכי כל מחיר שיהיה על הקטין לשלם, בשל המעבר הינו סביר.

אני אם גרושה המנהלת קשר עם גבר המתגורר באירופה, שבבעלותו עסק עצמאי, ואין באפשרותו לחיות בישראל. ברצוני לעבור ולהתגורר באירופה יחד עם ילדיי לאחר שנינשא. בעלי לשעבר מתנגד למעבר זה. האם כאשר ביהמ"ש בא לקבוע האם להתיר לילדי הקטינים להעתיק את מקום מגוריהם לחו"ל, הוא יתחשב באופיו של הבעל המיועד?

חטיפת והגירת ילדים דרכים חוקיות להגירה

כן! מערכת היחסים שבין הקטינים לבין בן הזוג החדש של ההורה המשמורן מהווה גורם אחד מתוך מספר גורמים הנבחנים על ידי ביהמ"ש בבואו לדון בבקשה למתן היתר להעתקת מקום מגורים של קטינים. ביהמ"ש גם ירצה לבחון האם מערכת היחסים החדשה נראית יציבה ואף עשוי לבחון את עברו המשפחתי של בן הזוג החדש. אם לבן הזוג החדש ילדים משלו, ביהמ"ש יוכל לבקש לבדוק את יחסם ל "אחים החורגים האפשריים" שיהיו להם.

קיים כאן מלכוד. על מערכת היחסים שבין הקטינים לבן הזוג החדש להיות טובה באופן סביר, אך לא טובה מדי. אם מערכת היחסים טובה מדי, האב הביולוגי, שאינו ההורה המשמורן, יוכל לטעון כי להעתקת המגורים של הקטינים תהיה השפעה שלילית על תפקידו כהורה.

האם קיים קשר בין תכיפות ביקורי ההורה שאינו משמורן אצל הקטין לבין קבלת היתר, ע"י ביהמ"ש, לבקשה להעתקת מקום מגורים של הקטין?

חטיפת והגירת ילדים דרכים חוקיות להגירה

קיים קשר אמיץ בין השניים. בקשה למתן היתר להעתקת מקום מגורים, על פי טיבעה, מערערת את הסדרי הראייה ואיכות הקשר שבין ההורה שאינו משמורן לבין הקטין. נכונות ההורה המשמורן להקל ולעודד ביקורים אצל ההורה האחר מהווה גורם מכריע בהחלטת ביהמ"ש להתיר את מעבר הקטין לחו"ל. ביהמ"ש יבחן האם הסדרי הראייה כובדו ע"י ההורה המשמורן או שמא ההורה המשמורן מערים קשיים על הסדרי הראיה בין הקטין להורה שאינו משמורן. ביהמ"ש יסרב להתיר מעבר קטין לחו"ל, אם שוכנע כי ההורה המשמורן סיכל ביקורים או מנע אותם בפועל באופן עקבי, משום שהתנהגות זו מצביעה על שלילת קיומו של ההורה שאינו משמורן ע"י ההורה המשמורן.

אני תושבת זרה בישראל, והייתי נשואה לישראלי ממנו התגרשתי. כעת ברצוני לחזור למולדתי ולגדל שם את בתנו בת ה-3. האם באפשרותי לעשות כן?

חטיפת והגירת ילדים דרכים חוקיות להגירה

ככלל, לתושבת זרה שהתגרשה מישראלי ומבקשת לגדל את ילדם הקטין בארץ מולדתה, בחו"ל, יש סיכוי רב להצליח בקבלת היתר מביהמ"ש לכך, בתנאי שהמסוגלות ההורית שלה טובה יותר ועדיפה מזו של האב, וחוו"ד מטעם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים, תומכות בכך.

אני תושבת זרה וגרושה. הגשתי בביהמ"ש למשפחה תביעה למתן היתר הגירה עם בתי הקטינה לחו"ל, למדינת הולדתי ממנה הגעתי ארצה, שם קיימות אפשרויות לימודים ותעסוקה מגוונות וטובות יותר עבורי, מאשר בישראל. בעלי לשעבר מתנגד להגירה זו, ובדיונים המוקדמים בביהמ"ש עורך דינו ניסה לערער את עמדתי בטענה כי תביעת ההגירה הוגשה ממניעים נקמניים כנגד בעלי לשעבר, אשר עזב אותי למען אשה אחרת, ע"י הרחקתו פיזית מבתנו הקטינה וכדי לשלול את אבהותו. אני חוששת שמא ביהמ"ש יאמין לטענות שקריות אלו ולא יתיר לי להגר עם בתי הקטינה לחו"ל.

חטיפת והגירת ילדים דרכים חוקיות להגירה

ביהמ"ש העליון, קבע גורם כגון, שאלת ההכרח בהגירה אינו מהווה את הגורם המכריע בסוגיית המשמורת. בתביעת משמורת, עקרון "טובת הילד" הוא העיקרון המנחה. אמנם להחלטת ההורה להגר, השפעה ניכרת על חיי הילדים, אך על ביהמ"ש להכריע, מהי האפשרות הטובה ביותר בעבור הילדים, במצב שנוצר, בלי להסיט מבטו מטובת הילדים. אולם, אם ניכר מהתנהגות ההורה המשמורן, כי אינו שוקל את טובת הילד, וכי הוא מרוכז בטובתו שלו בלבד, אזי אין זה מטובתו של הילד והדבר עשוי להילקח בחשבון בהכרעה בסוגיית המשמורת.

מה ההבדל בין הגירת ילדים לבין חטיפת ילדים?

חטיפת והגירת ילדים דרכים חוקיות להגירה

תביעה להגירת ילד הינה ההליך הנכון, והחוקי, לקבלת היתר מביהמ"ש לגדל קטין מחוץ לגבולות המדינה, אף בניגוד לדעתו של ההורה האחר. לעומת זאת, חטיפת ילד היא דרך להשגת אותה מטרה, באופן חד צדדי ובלתי חוקי.

שאלות ותשובות10 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן