מאגר המידע

חטיפת והגירת ילדים

חטיפת והגירת ילדים

הגירה לאחר חטיפה

מאמרים0 תוצאות

האם לאם, השבה, בניגוד לרצונה, לישראל, יחד עם בנה, הרך בשנים, בעקבות הליכים שננקטו במסגרת אמנת האג- חטיפה בחו"ל, יש סיכוי, לקבל היתר מביהמ"ש בישראל, לגדל את הקטין בחו"ל, למרות הכל?

חטיפת והגירת ילדים הגירה לאחר חטיפה
כן! העובדה שהוצא צו החזרה נגד האם על פי אמנת האג בדבר ההיבטים האזרחיים של חטיפת ילדים, אינה מונעת ממנה לקבל היתר לגדל את הקטין בחו"ל. בימ"ש לענייני משפחה יבחן את בקשותיה של האם למשמורת ומעבר לחו"ל ובסופו של דבר יבדוק האם המעבר, בנסיבות הקיימות, הנו לטובת הילד. ההליכים הננקטים במסגרת האמנה אינם בוחנים את טובת הילד וזוהי מגרעתם העיקרית.
כאשר האם מעוניינת להעתיק מקום מגורים של קטין לחו"ל, כאשר היא המגדלת העיקרית שלו והילד רך בשנים, ביהמ"ש נוטה לאשר מעבר שכזה, מפני שמניחים כי על קטינים בגיל הרך להימצא עם האם. זאת כאשר הקטין צעיר מגיל 6. יחד עם זאת, ביהמ"ש יבחן בדקדקנות האם, מאז שובה של האם לישראל, היא כיבדה את הסדרי הראייה ועודדה את קיום הקשר בין ההורה שאינו משמורן לבין הקטין. אם שבנה מוחזר במסגרת אמנת האג חייבת לעשות כל מאמץ אנושי אפשרי כדי לאפשר את הקשר בין האב לקטין, על מנת לשלול טענה שבמידה ויותר מעבר הקטין לחו"ל, היא עלולה להפר את הסדרי הראייה. בימ"ש המתיר מעבר לחו"ל לאחר חטיפה ידאג לבחון הצעות ונכונות לקיום קשר, מצד האם, יבדוק את התנהגותה מאז שובה לישראל וכן יקבע סנקציות ובטוחות לפני שיעניק אישור מעבר של קטין לחו"ל, במקרה של התנגדות מצד ההורה האחר.

אם ילד הוחזר לישראל בהליכים על פי אמנת האג, איזה צעדים משפטיים על ההורה החוטף לנקוט, אם הוא/היא מעוניין/ת לגדל את הילד בחו"ל, במולדתו של ההורה החוטף, וההורה האחר הוא ישראלי ומתנגד לכך?

חטיפת והגירת ילדים הגירה לאחר חטיפה

על ההורה החוטף להגיש בבית המשפט לענייני משפחה בישראל תביעה לקבלת המשמורת על הקטין, ותביעה להתיר את הגירת הקטין לחו"ל, בנימוק שטובת הקטין מחייבת זאת.

האם לאם, השבה, בניגוד לרצונה, לישראל, יחד עם בנה, הרך בשנים, בעקבות הליכים שננקטו במסגרת אמנת האג- חטיפה בחו"ל, יש סיכוי, לקבל היתר מביהמ"ש בישראל, לגדל את הקטין בחו"ל, למרות הכל?

חטיפת והגירת ילדים הגירה לאחר חטיפה
כן! העובדה שהוצא צו החזרה נגד האם על פי אמנת האג בדבר ההיבטים האזרחיים של חטיפת ילדים, אינה מונעת ממנה לקבל היתר לגדל את הקטין בחו"ל. בימ"ש לענייני משפחה יבחן את בקשותיה של האם למשמורת ומעבר לחו"ל ובסופו של דבר יבדוק האם המעבר, בנסיבות הקיימות, הנו לטובת הילד. ההליכים הננקטים במסגרת האמנה אינם בוחנים את טובת הילד וזוהי מגרעתם העיקרית.
כאשר האם מעוניינת להעתיק מקום מגורים של קטין לחו"ל, כאשר היא המגדלת העיקרית שלו והילד רך בשנים, ביהמ"ש נוטה לאשר מעבר שכזה, מפני שמניחים כי על קטינים בגיל הרך להימצא עם האם. זאת כאשר הקטין צעיר מגיל 6. יחד עם זאת, ביהמ"ש יבחן בדקדקנות האם, מאז שובה של האם לישראל, היא כיבדה את הסדרי הראייה ועודדה את קיום הקשר בין ההורה שאינו משמורן לבין הקטין. אם שבנה מוחזר במסגרת אמנת האג חייבת לעשות כל מאמץ אנושי אפשרי כדי לאפשר את הקשר בין האב לקטין, על מנת לשלול טענה שבמידה ויותר מעבר הקטין לחו"ל, היא עלולה להפר את הסדרי הראייה. בימ"ש המתיר מעבר לחו"ל לאחר חטיפה ידאג לבחון הצעות ונכונות לקיום קשר, מצד האם, יבדוק את התנהגותה מאז שובה לישראל וכן יקבע סנקציות ובטוחות לפני שיעניק אישור מעבר של קטין לחו"ל, במקרה של התנגדות מצד ההורה האחר.

כיצד ניתן לפעול נגד מעבר בפועל של קטין מחו"ל לישראל?

חטיפת והגירת ילדים אמנת האג

 

במקרה בו קטין הועבר למדינת ישראל ממדינת מקום מגוריו הרגיל בחו"ל, ללא הסכמתו של ההורה האחר או ללא צו המתיר את המעבר מבית המשפט, המדובר במעשה חטיפה והכללים הנוהגים במקרה של חטיפת ילדים יחולו במקרה זה.

אם המדינה ממנה מורחק הקטין חתומה על אמנת האג (כלומר, מדינה "מתקשרת"), ההורה הנותר מאחור יוכל לנקוט בהליכים משפטיים עפ"י אמנת האג להחזרה מיידית של הקטין החטוף, מול הרשות המרכזית בארצו או מול הרשות המרכזית בישראל או מול כל רשות מרכזית אחרת שימצא לנכון. ההליכים עפ"י אמנת האג יחולו וההנחה הינה כי הילד יוחזר במהירות האפשרית אלא אם כן ההורה החוטף יוכיח את אחת ההגנות המופיעות באמנת האג.

אם המדינה ממנה נחטף הילד אינה מדינה מתקשרת, הרי שמהלך האירועים תלוי בכך שההורה הנותר מאחור יפנה לבית המשפט למשפחה בישראל, אשר ידון בנושא בהתאם לעקרון המשפטי המנחה של טובת הילד. הנ"ל עשוי לכלול למשל, את בחינת השאלה האם עדיף לילד כי יוחזר למדינה ממנה הורחק, על מנת שעתידו ייבחן בבית משפט בחו"ל. מאידך, בית המשפט בישראל עשוי להחליט כי מאחר והילד נמצא כעת בישראל, עדיף כי ביהמ"ש בישראל ידון בעניינו על פי עובדות המקרה.

בית המשפט בישראל עשוי גם להיעזר בתסקיר סעד מטעם ארגון שירותי הרווחה העולמי, על מנת שמידע אודות הילד שמקורו במדינה ממנה הורחק בחו"ל ובה התגורר יוכל להיות מוצג בפני ביהמ"ש כדי שיובא במכלול השיקולים העומדים בפני ביהמ"ש לגיבוש החלטתו הסופית בעניינו של הקטין.

האם הורה יכול להתנגד להגירת קטין לאחר אירוע מעשה חטיפה?

חטיפת והגירת ילדים דרכים חוקיות להגירה

כן, ודאי שההורה הנותר מאחור רשאי להתנגד להגירת ילדו הקטין לחו"ל עם ההורה המעוניין. על הורה המבקש להתנגד כנ"ל להגיש כתב הגנה המפרט את טיעוניו וביהמ"ש יחיל את העקרונות המשפטיים הכלליים ביחס לתביעות שעניינן קטין. ברם, יכול להיות שביהמ"ש יקבע כי המשמורת תוענק בכל זאת לידי ההורה שחטף בעבר את הקטין וביהמ"ש יתיר לו להגר יחד עם הקטין לחו"ל.

גרושתי שבה עם בני לישראל אחרי שתבעתי אותה עפ"י אמנת האג, וכעת היא מגישה בביהמ"ש בישראל תביעה להגירת הקטין לחו"ל, כלומר, היא מבקשת מביהמ"ש להורות בצו כי מותר לה לחזור ולעבור למדינת מוצאה בחו"ל, יחד עם הבן שלנו באופן חוקי. האם היא רשאית לכך?

חטיפת והגירת ילדים הגירה לאחר חטיפה

כן. במקרה מעין זה ביהמ"ש בישראל יבחן את תביעתה של האם בהתאם לעקרונות המנחים את בתי המשפט כאשר מוגשת אליהם תביעה למתן היתר להגירת קטין. ההחלטה הסופית תתבסס על  עקרון טובת הילד.

ההבדל במקרה זה הינו שביהמ"ש יהיה חשדן יותר ביחס לתום הלב של האם, למשל בקיום מצידה את זכויות הביקור של האב, ועשוי לבקש ממנה ערבויות ובטוחות שונות להבטחת קיום הסדרי ראייה וכיוב' בין האב והקטין בפועל. ברם, במקרה בו מעורב קטין בגיל הרך, כאשר ממצאי חוות הדעת המקצועיות/תסקירי פקידת סעד מורים כי טובת הילד הינה כי יישאר בחזקת האם ובטיפולה, הרי שלרוב ביהמ"ש בישראל יעניק לאם את המשמורת ויתיר לה להגר עם הקטין לחו"ל כבקשתה, אם כך דורשת טובתו של הילד בנסיבות העניין.

האם בתי משפט בישראל מתירים הגירה לאחר חטיפה של קטין?

חטיפת והגירת ילדים הגירה לאחר חטיפה

 

כן.

 

אילו עקרונות חלים ביחס לתביעות הגירה המוגשות לאחר אירוע חטיפה?

חטיפת והגירת ילדים הגירה לאחר חטיפה

 

העקרונות המשפטיים החלים לגבי מעבר לחו"ל של קטין לאחר מעשה חטיפה בו נחטף הקטין לישראל-והוחזר לחו"ל כתוצאה מכך- הינם זהים לעקרונות החלים לגבי חטיפה והגירה של קטינים באופן כללי.

האם אשה שמתגוררת בחו"ל, במדינה שחתומה על אמנת האג, עם בעלה ובנה התינוק, ולאחר שערכה בישראל, הסכם גירושין, שהעניק לה משמורת על הקטין, ואושר ע"י בית משפט, רשאית לחזור לישראל מבלי שהחזרה תיחשב כחטיפה?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר מאבק על משמורת

 

אם הסכם הגירושין התייחס למגורי קבע בחו"ל, של האם והקטין, ואם ההסכם כלל אופציה של חזרה לישראל, ע"י העתקת מגורי הקטין מחו"ל לישראל, אזי החזרת הקטין לישראל לא תיחשב כמעשה חטיפה. לעומת זאת, אם הסכם הגירושין, איפשר את הגירת הקטין לחו"ל, אך שתק לגבי אפשרות החזרתו לישראל, אזי העברת הקטין לישראל, באופן חד צדדי עלולה להיחשב כמעשה חטיפה.

האם החזרה מרצון לאחר מעשה ברור של חטיפה יכולה להיות מותנית בכך שההורה האחר יתחייב שלא ינקוט בהליכים פליליים נגד ההורה החוטף?

חטיפת והגירת ילדים הגירה לאחר חטיפה

כן, אם ההורה הנחטף מסכים לתנאי זה, אזי יכול הדבר להוות אחד מהתנאים להסכם ההחזרה מרצון.

שאלות ותשובות10 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן