מאגר המידע

חטיפת והגירת ילדים

חטיפת והגירת ילדים

חטיפה לישראל

מאמרים0 תוצאות

באילו צעדים יוכל לנקוט אב שילדו נחטף ממנו לישראל, ואשר עותר להחזרת ילדו, עפ"י אמנת האג, על מנת למנוע חטיפה חוזרת של ילדו למדינה שלישית, במהלך ניהול ההליכים המשפטיים בביהמ"ש בישראל?

חטיפת והגירת ילדים חטיפה לישראל

האב יוכל להגיש בקשה לביהמ"ש בישראל, למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ, נגד הילד, ולהפקדת הדרכונ/ים שלו בביהמ"ש. ניתן גם להגיש את הבקשה, בד בבד עם הגשת התביעה להחזרת הילד החטוף, למקום מגוריו בחו"ל, עפ"י אמנת האג.

 

האם אני יכול לקבל את הילד שלי בחזרה מישראל, לארה"ב, אם גרושתי מסרבת להחזיר אותו, לאחר שהסכמתי לכך שיעזוב את ביתו בניו-יורק, כדי לבקר את הוריה בל אביב במשך חופשת הפסח, בלבד?

חטיפת והגירת ילדים חטיפה לישראל

החזרת ילד, ע"י אחד ההורים, בניגוד לרצונו של ההורה האחר, אשר נתן הסכמתו לכך שהילד יעזוב את מקום מגוריו הרגיל, למטרת ביקור בלבד (ל-פסח) ולא למטרת הגירה, מהווה חטיפת ילדים פאסיבית, עפ"י האמנה בדבר ההיבטים האזרחיים של חטיפה בינלאומית של ילדים (1980), אשר מחייבת את מדונות ישראל וארה"ב.

 

ניתן לנקוט בהליכים משפטיים בישראל, בבית המשפט לעניני משפחה המוסמך, בגין אי החזרה שלא כדין, של הילד, אשר מהווה הפרה של זכויותיך ההוריות.

 

כיצד ניתן לפעול נגד מעבר בפועל של קטין מחו"ל לישראל?

חטיפת והגירת ילדים אמנת האג

 

במקרה בו קטין הועבר למדינת ישראל ממדינת מקום מגוריו הרגיל בחו"ל, ללא הסכמתו של ההורה האחר או ללא צו המתיר את המעבר מבית המשפט, המדובר במעשה חטיפה והכללים הנוהגים במקרה של חטיפת ילדים יחולו במקרה זה.

אם המדינה ממנה מורחק הקטין חתומה על אמנת האג (כלומר, מדינה "מתקשרת"), ההורה הנותר מאחור יוכל לנקוט בהליכים משפטיים עפ"י אמנת האג להחזרה מיידית של הקטין החטוף, מול הרשות המרכזית בארצו או מול הרשות המרכזית בישראל או מול כל רשות מרכזית אחרת שימצא לנכון. ההליכים עפ"י אמנת האג יחולו וההנחה הינה כי הילד יוחזר במהירות האפשרית אלא אם כן ההורה החוטף יוכיח את אחת ההגנות המופיעות באמנת האג.

אם המדינה ממנה נחטף הילד אינה מדינה מתקשרת, הרי שמהלך האירועים תלוי בכך שההורה הנותר מאחור יפנה לבית המשפט למשפחה בישראל, אשר ידון בנושא בהתאם לעקרון המשפטי המנחה של טובת הילד. הנ"ל עשוי לכלול למשל, את בחינת השאלה האם עדיף לילד כי יוחזר למדינה ממנה הורחק, על מנת שעתידו ייבחן בבית משפט בחו"ל. מאידך, בית המשפט בישראל עשוי להחליט כי מאחר והילד נמצא כעת בישראל, עדיף כי ביהמ"ש בישראל ידון בעניינו על פי עובדות המקרה.

בית המשפט בישראל עשוי גם להיעזר בתסקיר סעד מטעם ארגון שירותי הרווחה העולמי, על מנת שמידע אודות הילד שמקורו במדינה ממנה הורחק בחו"ל ובה התגורר יוכל להיות מוצג בפני ביהמ"ש כדי שיובא במכלול השיקולים העומדים בפני ביהמ"ש לגיבוש החלטתו הסופית בעניינו של הקטין.

אשתי חטפה את הבן שלנו, בן 13, מפרו לישראל. אני הגשתי לפני מספר ימים, תביעה להחזרת הבן שלי מישראל לפרו, בבית משפט למשפחה בתל אביב. כמה זמן יידרש לבירור התביעה שלי?  

חטיפת והגירת ילדים אמנת האג

תביעה על פי אמנת האג , בעניין החזרת ילדים חטופים, היא תביעה בעלת רגישות גבוהה ודחיפות מרובה, והיא מתבררת בלוח זמנים מאוד קצר, יחסית. כך, עפ"י אמנת האג  (סע' 11), על הרשויות בישראל לפעול "בדחיפות" להחזרת ילדים חטופים, בתוך מסגרת זמן, של 6 שבועות להכרעה בתיק, עפ"י האמנה, מאז פתיחתו.

אף עפ"י כן, פרק זמן זה, ניתן להארכה, אם וכאשר השופט הדן בתיק, מבקש זאת מנשיא בית המשפט, שם מתנהל התיק.

אני הגשתי תביעה להחזרת ילדים חטופים, בישראל, נגד אשתי, שנסעה עם שני ילדינו מארה"ב, לישראל, ומסרבת לחזור. אשתי עכשיו טוענת, באופן כוזב בהגנתה, שאני השלמתי, לאחר מעשה, עם המעבר של הילדים איתה לישראל, כיצד עליי לפעול?

חטיפת והגירת ילדים אמנת האג

עליך להתמודד עם טענת ההגנה שלה, שהינה אחת מטענות ההגנה האפשריות באמנת האג, שדנה בחטיפת ילידם [סע' 13(א)], בדבר "השלמה" שלך עם הגירת הקטינים, לאחר שהגיעו ארצה, ועליך להוכיח בבית המשפט, כי אתה, בשום פנים ואופן לא הסכמת ולא השלמת עם המעבר הזה, מארה"ב לישראל.

לעומת זאת, אשתך צריכה להוכיח את הטענה שלה, שהיא הבינה שאתה מוותר על החזרת הילדים לארה"ב, ומשלים עם עובדת מגוריהם בישראל, מעתה ואילך.

אנחנו מתגוררים באנגליה. אשתי נסעה עם הבת שלנו לישראל, ובכל מיני תירוצים, היא דוחה שוב ושוב את מועד החזרה, וזאת למרות ששנת הלימודים התחילה והילדה מפסידה לימודים. אני חושד וחושש שכל התירוצים של אשתי, נועדו כדי להרוויח זמן, וכדי ליצור עובדות בשטח, ושהיא לא מתכוונת לחזור עם הילדה הביתה. האם התנהגותה של אשתי עלולה להיחשב כחטיפה עפ"י אמנת האג?

חטיפת והגירת ילדים אמנת האג

כן!  עליך להזדרז ולהגיש תביעה נגד אשתך, עפ"י אמנת האג, שעוסקת בהחזרת ילדים חטופים. הישארות הקטינה בישראל  הינה שלא כדין, עפ"י אמנת האג (סעיף 3), ומהווה הפרה של הסכמה מפורשת, ביניכם.

מה ניתן לעשות במקרה שהסכמתי ליציאת ביקור של הבן שלי מפולין לישראל, למשך חופשת הקיץ, אך התברר לי שאשתי רימתה אותי ולמעשה, התכוונה למעבר ללא הגבלת זמן?  

חטיפת והגירת ילדים חטיפה לישראל

עליך להגיש, ללא דיחוי, תביעה להחזרת הקטין, עפ"י אמנת האג לבית המשפט המוסמך למשפחה בישראל. בדיון בתיק ייבחנו הכוונות שלך ושל אשתך, ביחס למקום מגורי הבן שלכם.

מה נחשב כמעשה חטיפה של ילד/ה על פי החוק?

חטיפת והגירת ילדים אמנת האג

על פי אמנת האג (סעיף 3), שאומצה בישראל, בחוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א-1991, מעשה חטיפה של ילד מתבצע על ידי הרחקת הקטין ממקום מגוריו הרגיל, דהיינו המדינה שמהווה את מרכז חייו, או על ידי אי החזרה  שלו , שלא כדין, לאותה המדינה שמהווה את מקום המגורים הרגיל של הקטינ/ה.

לאיזה בית משפט עליי להגיש תביעה בעניין חטיפה של ילד מארה"ב לישראל?

חטיפת והגירת ילדים חטיפה לישראל

עליך להגיש את התביעה להחזרת קטין חטוף לביהמ"ש למשפחה בישראל, שבתחום שיפוטו מצוי הילד. 

איך לפעול כדי להחזיר את ילדיי לארה"ב, ארץ הולדתם לאחר שאשתי ברחה איתם לישראל- שם מתגוררים הוריה, ומסרבת לחזור איתם?

חטיפת והגירת ילדים חטיפה לישראל

 

 עליך להגיש תביעה כנגד אשתך בבית משפט למשפחה בישראל, ביחס לילדים החטופים עפ"י אמנת האג, ל"החזרה מיידית" של ילדיך לארה"ב, בהתבסס על כך שזו מדינת מקום מגוריהם הרגיל וכי הם הורחקו משם, לישראל, ללא ידיעתך, וללא הסכמתך, כפי שציינת.

שאלות ותשובות10 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן