מאגר המידע

חטיפת והגירת ילדים

חטיפת והגירת ילדים

חטיפה מחוץ לאמנת האג

מאמרים0 תוצאות

כיצד ניתן לפעול אם חלפה שנה מאז חטיפת קטינה לישראל, ע"י אביה?

חטיפת והגירת ילדים חטיפה לישראל

במקרה זה ניתן לפעול בשתי דרכים. האחת, לעתור לבימ"ש שיורה על צו "הביאס קורפוס" להחזרת הילד לבקשת ההורה "הנחטף" (צו מיוחד להבאת ושחרור גופו של אדם מסויים, בפועל). האמצעי השני הוא נקיטת הליך משפטי עפ"י חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (1962) המתיר לביהמ"ש המוסמך לנקוט בכל אמצעי –זמני או קבוע- להגנה על טובת הילד.

כיצד ניתן לפעול אם נחטף קטין לישראל, שהוא כבר בן 17?

חטיפת והגירת ילדים חטיפה לישראל

במקרה של חטיפת קטינים מעל לגיל 16, ישנן שתי דרכי פעולה. ראשית, לבימ"ש הזכות להורות על צו "הביאס קורפוס" להחזרת הילד לבקשת ההורה "הנחטף" (צו מיוחד להבאת ושחרור גופו של אדם מסויים, בפועל). האמצעי השני הוא נקיטת הליך משפטי עפ"י חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (1962) המתיר לביהמ"ש המוסמך לנקוט בכל אמצעי –זמני או קבוע- להגנה על טובת הילד.

 

כיצד ניתן לפעול להחזרתו של ילד חטוף למדינה שלא חתומה על אמנת האג?

חטיפת והגירת ילדים חטיפה לישראל

בישראל קיימים שני אמצעים משפטיים להחזרת ילדים חטופים שניתן להשתמש בהם, שלא עפ"י אמנת האג, במקרה בו, לכאורה, אירע מעשה חטיפה של ילד לישראל ממדינה שאינה חתומה על האמנה.

ראשית, לבימ"ש הזכות להורות על צו "הביאס קורפוס" להחזרת הילד לבקשת ההורה "הנחטף" (צו מיוחד להבאת ושחרור גופו של אדם מסויים, בפועל).

האמצעי השני הוא נקיטת הליך משפטי עפ"י חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (1962) המתיר לביהמ"ש המוסמך לנקוט בכל אמצעי –זמני או קבוע- להגנה על טובת הילד.

שאלות ותשובות3 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן