מאגר המידע

חטיפת והגירת ילדים

חטיפת והגירת ילדים

כאשר הורה אחד מסכים

מאמרים0 תוצאות

מהו משך "הזמן הבטוח", אשר במסגרתו יכול הורה המתגורר בישראל להסכים כי ילדו הקטין יתגורר בחו"ל עם הורהו האחר, מבלי שההורה הנותר בישראל יסכן את זכויות המשמורת העתידיות שלו ביחס הקטין?

חטיפת והגירת ילדים כאשר הורה אחד מסכים

מדובר בעניין סבוך ביותר. הורים המתגוררים או המעוניינים להתגורר במדינות שונות יכולים אמנם להסכים על משמורת משותפת על ילדיהם הקטינים, כך שהילדים יתגוררו לסירוגין במדינות שונות, ולאשר הסכם שכזה בבית המשפט. אולם, בפועל, אם אחד ההורים יחליט שלא לכבד הסכם מעין זה, אזי להורה האחר יהיה קשה מאוד לכפות את תנאי ההסכם על ההורה המתגורר במדינה אחרת.

שאלת המפתח כאן הינה מהי התקופה בה יכול קטין להתגורר עם ההורה האחר בחו"ל מבלי שמדינה זו תהפוך למקום המגורים הרגיל שלו. כאשר קטין משתלב במדינה זרה, אזי אפילו נקיטת הליכים משפטיים עפ"י אמנת האג בדבר ההיבטים האזרחיים של חטיפה בינלאומית של ילדים משנת 1980, לעניין החלת זכויות משמורת או הסדרי ראייה, על פי הסכם שיאושר ע"י בימ"ש, עלולים להיכשל. זאת, מפני שהקטין עשוי להשתלב, עד אז במדינה הזרה, וההורה אשר אינו מכבד את ההסכם עשוי לטעון, כי מדינת המקור (ממנה הורחק הקטין), אינה מהווה יותר את המדינה בה מצוי מקום מגוריו הרגיל של הקטין.

אני מתגורר בארה"ב וחי בנפרד מאשתי, ישראלית לשעבר, אשר הוענקה לה משמורת זמנית על בננו הקטין. היא מבקשת ממני לחתום על הסכם לפיו אני מתיר לה לגדל את בננו הקטין שנולד בארה"ב, למשך מספר שנים, בישראל, כדי שהיא תוכל להתגורר בקירבת הוריה ומשפחתה אליהם היא קשורה מאוד. היא אומרת שהיא מוכנה לחתום על הסכם לפיו היא תשוב לארה"ב לפני שבננו יתחיל ללמוד בביה"ס, ואז הוא יתגורר איתי בארה"ב. האם חתימה על הסכם ברוח זו מעמידה אותי בסיכון כלשהו?

חטיפת והגירת ילדים כאשר הורה אחד מסכים

כן! אם אב חותם על הסכם בארה"ב לפיו הוא מרשה לאמו של ילדם להתגורר עם הבן הקטין בישראל למשך מספר שנים, האב עלול לגלות, כי אין באפשרותו לממש את זכויות המשמורת והסדרי הראייה שלו, בהתאם להסכם שייערך ביניהם בארה"ב, וזאת גם אם ההסכם אושר ע"י בימ"ש שם. זאת, משום, שכאשר הקטין מתגורר בישראל במשך פרק זמן של מספר חודשים ויותר, הוא עשוי להיחשב, כמי שהשתלב בישראל, והיא ככל הנראה, תהפוך למקום מגוריו הרגיל, במקום ארה"ב. משמעות הפיכתה של ישראל למקום מגוריו הרגיל של הקטין הינה, שאם אמו של הקטין לא תכבד את ההסכם שנחתם בארה"ב בין הצדדים, ולא תשוב לארה"ב בתום התקופה המוסכמת, והאב בתגובה ינקוט בהליכים משפטיים עפ"י אמנת האג, בישראל, הרי שהוא עלול להיכשל בניסיונו לגרום להחזרת ילדו הקטין לארה"ב.

האם הורה יוכל להוכיח את טענתו כי הסכמתו לעלות לישראל עם ילדיו הושגה במירמה, כדי לבסס סמכות עניינית של בית משפט ישראלי, ולכן הסכמה זו הינה חסרת כל תוקף?

חטיפת והגירת ילדים כאשר הורה אחד מסכים

 

 

הורה יכול להעלות טענה בדבר השגת הסכמה לעלות ארצה במירמה בבימ"ש, אולם יקשה עליו להוכיח זאת.

האם חטיפה של ילד אפשרית אם ההורה האחר הסכים?

חטיפת והגירת ילדים אמנת האג

כן. זאת משום שסוגיית ההסכמה מטופלת באופן מיוחד באמנה במסגרת טענות ההגנה שניתן להעלות בפני טענת חטיפה. אם טענת ההגנה מוכחת, להנחת דעתו של ביהמ"ש, הרי שמשמעות הדבר היא כי ביהמ"ש לא יהיה מחוייב להורות על החזרת הילד, למרות שבפועל התרחשה הרחקה שלא כדין.

אני מנהל משא ומתן עם אשתי לשעבר, אשר מעוניינת להגר עם הילדים שלנו מארה"ב לישראל. כיצד אוכל להבטיח כי הקשר שלי עם הילדים יישמר ואוכל להתראות איתם, גם לאחר המעבר לישראל?

חטיפת והגירת ילדים דרכים חוקיות להגירה

מומלץ לכלול בהסכם ביניכם, סעיף בדבר הסכמה להגיש בקשה להכרה ואכיפה של ההסכם בישראל, מה שקרוי "צו מראה", כך שההסכם ביניכם ופסק הדין בארה"ב, יהיה בר אכיפה בישראל. רצוי לבצע את זה, לפני שהילדים עוזבים את ארה"ב. בנוסף מומלץ לקבוע ערבויות כספיות, כדי להבטיח את הקשר בינך לבין הילדים. משרדנו מטפל בענייני הגירה של קטינים לישראל, ומישראל לחו"ל.

שאלות ותשובות5 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן