מאגר המידע

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

גיל הילד ומשמורת

מאמרים0 תוצאות

האם יש סיכוי לאב לקבל משמורת על בנו הקטין, בן ה-11, אם הוא הומוסקסואל מוצהר?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר גיל הילד ומשמורת

במאבק משמורת, בין הורים, נלקחת בחשבון מסוגלותו ההורית של כל אחד מהוריו של הקטין. כמו כן, ביהמ"ש מתחשב בדעתו של הקטין אם הוא בגיל העשרה, אם ייקבע כי הקטין בוגר מספיק.

מהם הסדרי המשמורת והראייה המקובלים כיום על ידי הורים ובתי משפט בישראל?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר גיל הילד ומשמורת

משמורת (אחזקת ילדים) והסדרי ראייה (זמני שהייה) משתנים בין מצב משפחתי אחד למשנהו ויכולים להיות מותאמים לכל משפחה. ההורים רשאים להסיר ביניהם עם מי ילדם המשותף יתגורר ובאיזו תדירות ההורה האחר ייפגש עמו והיכן. ההורים יכולים לערוך ביניהם הסכם בכתב שיפרט את הסכמותיהם, ולפנות לבית המשפט לאישור ההסכם. במידה ואין הסכמה בין ההורים, כל אחד מהם, רשאי להגיש תביעת משמורת, ובית המשפט יתבקש להכריע בסוגייה.

על פי רוב, המשמורת תוענק להורה אחד וההורה השני יקבל זכויות ביקור (או הסדרי ראייה). ההורה שעמו הילד יתגורר נקרא "הורה משמורן" וההורה האחר הינו "הורה לא משמורן".  לעיתים תיקבע משמורת משותפת לשני ההורים.

יש לי בן בגיל 13, שמתגורר בישראל עם גרושתי, ומבקש להגר מישראל לצרפת, שם אני מתגורר. אני מאוד מעוניין שבננו יעבור למשמורת שלי, ואילו אמו מתנגדת לכך, בתקיפות. אני מתכוון להגיש תביעות בעניין המשמורת והגירת הילד, לצרפת, אבל רציתי לדעת האם ניתן לבקש, כי בית המשפט ישמע את הבן שלנו?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר גיל הילד ומשמורת

כן! ככלל, עקרון טובת הילד, וזכות ילד להשמיע ,ולהביע רצונו, מעוגנים ומוגנים  ע"י האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (1989), אשר חלה ומחייבת בישראל. ברוח האמנה הנ"ל, נוסף לתקנות סדר הדין האזרחי, פרק שמתייחס להשתתפות ילדים, אשר כולל אפשרות של שמיעה ישירה והתרשמות בלתי תלוייה, מקטינים, ע"י בית המשפט, בעזרת עובד/ת סוציאלי/ת מיחידת הסיוע, או באופן ישיר ע"י השופט הדן בתיק.

בתי, קטינה בגיל ההתבגרות, מתגוררת בישראל עם גרושתי, מזה מספר שנים, ומעוניינת לעבור ולהתגורר איתי בחו"ל, ולעבור למשמורת שלי. אמה מתנגדת לכך. על פי אילו שיקולים יכריע בית המשפט במחלוקת בינינו?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר גיל הילד ומשמורת

 

העיקרון המנחה את בתי המשפט, בסוגייה של מתן היתר להגירת קטין לחו"ל, הינו "טובת הילד", אשר הוגדרה, כ"עקרון על".

האם בית משפט למשפחה יתחשב ברצונו של קטין בן 14, אשר מצוי במשמורת אמו, בישראל, אך מעוניין לעבור להתגורר בחו"ל ולחיות עם אביו, שחי עם אשתו השנייה, בניו זילנד?  

משמורת, הסדרי ראייה וקשר גיל הילד ומשמורת

כן! הפסיקה מכירה בזכות קטין, כזכות עצמאית, אשר אינה פחותה מזכויות הוריו. זכויות קטינים מוכרות במשפט הישראלי, מעוגנות ומוגנות  ע"י האמנה  הבינלאומית בדבר זכויות הילד (1989), אשר חלה על ישראל. בית המשפט גם מוסמך ורשאי לשמוע את הקטין, באופן ישיר או עקיף, (באמצעות עובד סוציאלי), וגם למנות מומחה שיבדוק את טובתו של הקטין, ביחס לסוגיות המשמורת וההגירה, וייתן המלצות אשר תוגשנה לבית המשפט, בחוות דעת.

האם בימ"ש עשוי להתחשב ברצונה של נערה בגיל העשרה המעוניינת להתגורר עם הורה לא משמורן או לחלק את זמנה בין ההורה המשמורן שלה וזה שאינו משמורן?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר גיל הילד ומשמורת

כן! אם ביהמ"ש מגיע למסקנה כי הקטין בשל ובוגר מספיק, כדי לקבל החלטות ולגבש דעה בכוחות עצמו, הרי שביהמ"ש עשוי להתחשב, ברצונותיו של הילד, ולדעתו של הילד תינתן חשיבות מכרעת במסגרת מאבק המשמורת בין ההורים.

האם יש סיכוי שאביהם של קטינים בגילאי 6 ו-7 יצליח להעביר את המשמורת עליהם, מאמם של הילדים, אליו, כאשר הילדים רוצים בכך מאד?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר גיל הילד ומשמורת

 

כן! ככלל, קיימת העדפה בחוק או הפליה לטובה של אם הקטינים על פני האב, וזאת עד הגיע הקטינים לגיל 6. מגיל 6 ואילך נבחנים כישוריו ומסוגלותו ההורית של האב לעומת אמם ושל הקטינים, וכן נבחנת "טובת הקטינים", וזאת באמצעות אנשי מקצוע, אשר משמשים ככלי עזר בידי ביהמ"ש. אם אב רוצה לזכות במשמורת על ילדיו, לאחר שקודם לכן המשמורת הוענקה, עפ"י הסכם או פסק דין, לאמם של הקטינים, עליו להגיש תביעה להחזקת הילדים.

 

כיצד אוכל להגביר את הסיכויים שלי להצליח בתביעה למתן היתר הגירה, לבן שלי, כדי לעבור להתגורר איתי ללונדון, למרות התנגדות אביו?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר גיל הילד ומשמורת

עלייך להציג בפני בית המשפט תוכנית הגירה מסודרת, בעניין חיי הילד, במקום המיועד, מכל בחינה אפשרית: מגורים, מוסדות חינוך, חוגים, חברה, קהילה, בריאות, באופן מפורט, ככל שניתן. עלייך לספק פרטים לגבי מטרת ההגירה שלך, מקום העבודה, או נסיבות משפחתיות שמצדיקות את ההגירה, ולשכנע את בית המשפט בכך, שההגירה לא תפגע ביחסים בין הילד לבין אביו בישראל. בכלל זה, יש לציין בתוכנית ההגירה את הסדרי השהייה והקשר שאת מציעה, בין הילד לבין אביו, לרבות מימון טיסות, של הקטין, מימון הוצאות בעת השהייה, ואף מימון ליווי של הקטין בין ישראל לחו"ל.

הבת שלי, בת 14. היא מתגוררת עם גרושתי בישראל, ומעוניינת מאוד לבוא ולהתגורר עימי באיטליה, אבל אמא שלה, מתנגדת לכך בחריפות. מה ביכולתי לעשות? האם הרצון שלה עשוי להשפיע?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר גיל הילד ומשמורת

כן! עליך להגיש בקשה ליישוב סכסוך לבית המשפט לעניני משפחה. תתקיים פגישה בינך לבין האם, ובמידה ולא תגיעו להבנות, אזי תהיה רשאי להגיש תביעות, הן בענין המשמורת והן למתן היתר להגירת בתך לאיטליה. בתי משפט עשויים לשמוע במישרין, קטינים מגיל 6 ואילך, ולהתחשב גם בעמדתם, (בניטרול השפעה לרעה), אבל השיקול המרכזי הוא טובת הילד. על פי רוב יתמנה פסיכולוג קליני מומחה לטיפול ואיבחון ילדים, על מנת ליתן את חוות דעתו. המומחה אמור להגיש את המלצותיו לביהמ"ש. במידה וביהמ"ש ישתכנע, כי טובתה של הילדה תואמת את רצונה, דהיינו, להגר לאיטליה ולעבור למשמורת שלך, אזי יוכרע בהתאם, ולהיפך.

לאשתי בנפרד ולי שני ילדים קטנים, יש בינינו סכסוך, אנחנו מתעתדים להתגרש, ואני מעוניין לקבל משמורת על אחד מהילדים. האם הדבר אפשרי?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר סמכות בעניין משמורת

בדרך כלל בתי המשפט בישראל אינם נוטים להפריד בין אחים. כך, שהסיכוי כי כל אחד מן הילדים יגדל במשמורת בלעדית של אחד מכם, אפשרי, אך אינו גבוה. עם זאת, במקרים מיוחדים, כאשר ברור שטובת הילד דורשת הפרדה בין אחים, בימ"ש יורה על כך, ולפעמים גם במקרה של התנגדות מומחה.

כך, באוגוסט 2020, בית המשפט העליון, דחה בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי להפריד בין אחים (זמנית). שם, בית המשפט העליון דחה ערעור על החלטה להוציא קטין בן 8 וחצי, בעל צרכים מיוחדים, מחזקת הוריו למשך תקופה של מספר חודשים, ולהעבירו למרכז חירום בעיר באר-שבע, בעוד אחיו הצעיר בן ה-4, שאף הוא בעל צרכים מיוחדים, יועבר למשמורת אמו.

שאלות ותשובות10 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן