מאגר המידע

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

הסדרים יוצאי דופן

מאמרים0 תוצאות

קיבלתי את המשמורת על בתי, על פי הסכם גירושין. כאשר הכרתי את אשתי, היא היתה מעט מוזרה, האמינה ב"נישואין פתוחים", והיתה בעד "עשיית כסף קל". כאשר התגרשנו, היא מיהרה לוותר על המשמורת על בתנו, כיוון שהיא לא רצתה לקחת אחריות, והעדיפה חיים קלים. פסק הדין של ביהמ"ש נתן לה זכויות ביקור, ובמסגרתו נקבע כי בתנו בת הארבע תישאר ללון אצלה פעם אחת במהלך השבוע, וכן בכל סופשבוע שני. לאחרונה, אשתי-לשעבר אמרה לי בגאווה בלתי מוסתרת, שהיא החלה ללמוד במכללה ושהיא מממנת את לימודיה מעבודה כ"נערת ליווי". ידוע לי שיש לה לפחות לקוח אחד ביום, ולעתים אף יותר. אינני יכול לשאת את המחשבה, שבתי נחשפת לאורח החיים שאמה מנהלת. איזו פעולה משפטית אני יכול לנקוט, כדי לנתק או להפחית את הקשר שלה עם אמה?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר הסדרים יוצאי דופן

אב שניתנה לו משמורת על בתו, יכול לפנות לביהמ"ש בבקשה לביטול הסדרי הראיה או בבקשה להפחתה בזכויות הביקור, בנימוק שאמה של בתו היא יצאנית או נערת ליווי. העילה של האב תהיה, שאם הבת תיחשף לעיסוקיה המפוקפקים של אמה, היא תהיה בסיכון גבוה, ותסבול נזק נפשי/רגשי בלתי הפיך. אם תביעה כזאת מוגשת, ביהמ"ש ימנה מומחה (עובד סוציאלי), שיכין דו"ח וייתן המלצות בשאלה האם יש לבטל את זכויות הביקור או להפחיתן, כל עוד האם מנהלת אורח חיים כזה. הסדרי הראיה, אם יימשכו או יחודשו בשלב כלשהו, סביר להניח שיתקיימו ב"מרכז קשר" מיוחד, שבו האם והבת תהיינה תחת פיקוח של עובד סוציאלי והבת לא תהיה נתונה בסכנה.

אני גרוש, ונתונה לי המשמורת על שני הילדים, שנולדו לי מנישואיי. כאשר הכרנו, אשתי לשעבר הסתירה ממני את עברה כמכורה לסמים, אך במהלך נישואינו הקצרים היא חזרה להשתמש בסמים. נישואינו הסתיימו בגלל התמכרותה לסמים. התגרשנו וניתנה לי המשמורת על ילדינו. לגרושתי נקבעו הסדרי ראיה, והילדים היו אמורים לשהות במחיצתה בכל סוף שבוע שני. כיוון שמצבה התדרדר, היא לא מסוגלת לעמוד בלוח הזמנים של הביקורים, וכאשר הילדים מבקרים אותה, התוצאה היא הרת אסון. היא צורכת סמים כאשר הילדים שוהים במחיצתה, וחבריה, שאף הם מכורים לסמים, מבקרים בביתה כל הזמן. הילדים רואים את אמם נתונה במצב מעורר רחמים, והם נחשפים באופן קבוע לעולם הסמים. הם אינם רוצים לבקר אותה, ומתחננים שלא "אאלץ" אותם לבקרה. אמם טוענת, שאני מסית אותם נגדה. אני משוכנע בכך שחשיפתם המתמשכת לעולם הסמים עלולה להסב להם נזק בלתי הפיך, אם פגישותיהם עם אמם לא תיפסקנה מיד. האם אני יכול לנקוט בהליכים משפטיים ולהביא בכך לניתוק הקשר בין הילדים לאמם או לצמצומו ?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר הסדרים יוצאי דופן

כן! כאשר לאב נתונה המשמורת על ילדיו, והאם מכורה לסמים, אין ספק שהילדים נמצאים ברמת סיכון גבוהה, וכתוצאה ממפגשים עם אמם, עלול להיגרם להם נזק נפשי בלתי הפיך. כאשר נגרם נזק – או כאשר קרוב לוודאי שייגרם נזק בעתיד – ההורה המשמורן יכול להגיש תביעה לביהמ"ש, לביטול זכויות הביקור של ההורה שאיננו משמורן, או להגבלתן. אם מוגשת תביעה כזאת, ביהמ"ש ימנה מומחה (עובד סוציאלי), כדי שיכין דו"ח וייתן המלצות בשאלה, האם יש לבטל את זכויות הביקור, או להפחית אותן, עד שהאם תיגמל מהתמכרותה לסמים. ביהמ"ש גם עשוי לתת הוראות בדבר עריכת מעקב אחר תהליך השיקום של האם, ויוזמן תסקיר משלים. זכויות הביקור, אם תימשכנה או תחודשנה, סביר להניח שתתקיימנה ב"מרכז קשר" מיוחד, שבו יהיה פיקוח של עובד סוציאלי על הפגישות.

 

ההתמכרות לאלכוהול הרס את נישואיי ואת חיי. אשתי התגרשה ממני בגלל היותי אלכוהוליסט. לא יכולתי להתמיד בעבודה ולפרנס את משפחתי, והפכתי לאדם אלים. המשמורת על ילדינו ניתנה לאשתי, ובגלל ההתמכרות המוחלטת שלי לאלכוהול, איבדתי אפילו את זכותי לראות את הילדים. אני משתתף בקבוצת התמיכה "אלכוהוליסטים אנונימיים", ויש לי חונך צמוד, שמלווה אותי, כדי לוודא שאני לא נוגע בטיפה המרה. בעבר ניסיתי להיגמל בכוחות עצמי, אך נשברתי כאשר נתקלתי בלחצים. אני מרגיש שהשתקמתי , ואני מעוניין לשוב ולהיפגש עם ילדיי. איזו פעולה משפטית עלי לנקוט?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר הסדרים יוצאי דופן

אב שאיבד את זכותו לראות את ילדיו, בגלל התמכרות לאלכוהול, אך רואה את עצמו עתה, כמי שנגמל מהתמכרותו, יכול לעתור לחידוש הסדרי הראיה. ביהמ"ש ימנה מומחה, שיתבקש להכין דו"ח בעניין סיכויי השיקום של האב ובעניין קצב ההתקדמות שלו, ייתן את המלצותיו, ויציע תוכנית לבניה מחדש של מערכת היחסים של האב עם ילדיו. לנוכח ניסיונות העבר הכושלים של האב להיגמל מאלכוהול, ביהמ"ש יורה, ככל הנראה, כי הסדרי הראיה, אם יונהגו מחדש, ייערכו תחילה, ב"מרכז קשר" מיוחד, שבו יהיה פיקוח של עובד סוציאלי על הפגישות, הילדים לא יהיו בסכנה, ויהיה מעקב אחר התקדמות בניית הקשר עם הילדים.

האם אב אשר מורחק מבית מגורי משפחתו בצו בית משפט זכאי לראות את ילדיו? 

משמורת, הסדרי ראייה וקשר הסדרים יוצאי דופן

כן! ביהמ"ש הנותן את צו ההרחקה, רשאי להסמיך פקידת סעד לצורך קביעת הסדרי ראייה בין האב המורחק לילדיו. המפגשים בין האב לילדיו יכולים להתקיים במרכז קשר, או בבית קרובי משפחה או מחוץ לבית, כל עוד הצו להרחקתו של האב בתוקף.

לאשתי נתונה משמורת זמנית על שני ילדינו. להורי היו מאז ומעולם יחסים קרובים ביותר עם הילדים, ומאז שאשתי עזבה את הבית, הורי והנכדים שלהם לא נפגשו. בית המשפט החליט לאחרונה שאני זכאי לראות את הילדים, אך ורק במרכז קשר, שמצוי באזור מגור'נו ומנוהל ע"י האגף לשרותי רווחה, בגלל היחסים המעורערים והאלימים שלי ושל אשתי. האם אפשרי שגרם הורי יראו את הילדים במרכז הקשר, כאשר אני הולך לשם כדי לפגוש אותם?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר הסדרים יוצאי דופן

ייתכן שכן. הדבר תלוי בתנאים שנקבעו ע"י העובדים הסוציאליים ברשות המקומית, אשר תחת פיקוחם מתנהל מרכז הקשר. הפגישות נועדו לאפשר לילדים להיפגש עם ההורה שאינו משמורן, אך יש רשויות מקומיות שמתירות גם לבני משפחה אחרים להיות נוכחים בפגישות, אם ניתנה רשות מיוחדת מראש.

קיבלתי את המשמורת על בתי, על פי הסכם גירושין. כאשר הכרתי את אשתי, היא היתה מעט מוזרה, האמינה ב"נישואין פתוחים", והיתה בעד "עשיית כסף קל". כאשר התגרשנו, היא מיהרה לוותר על המשמורת על בתנו, כיוון שהיא לא רצתה לקחת אחריות, והעדיפה חיים קלים. פסק הדין של ביהמ"ש נתן לה זכויות ביקור, ובמסגרתו נקבע כי בתנו בת הארבע תישאר ללון אצלה פעם אחת במהלך השבוע, וכן בכל סופשבוע שני. לאחרונה, אשתי-לשעבר אמרה לי בגאווה בלתי מוסתרת, שהיא החלה ללמוד במכללה ושהיא מממנת את לימודיה מעבודה כ"נערת ליווי". ידוע לי שיש לה לפחות לקוח אחד ביום, ולעתים אף יותר. אינני יכול לשאת את המחשבה, שבתי נחשפת לאורח החיים שאמה מנהלת. איזו פעולה משפטית אני יכול לנקוט, כדי לנתק או להפחית את הקשר שלה עם אמה? 

משמורת, הסדרי ראייה וקשר הסדרים יוצאי דופן

אב שניתנה לו משמורת על בתו, יכול לפנות לביהמ"ש בבקשה לביטול הסדרי הראיה או בבקשה להפחתה בזכויות הביקור, בנימוק שאמה של בתו היא יצאנית או נערת ליווי. העילה של האב תהיה, שאם הבת תיחשף לעיסוקיה המפוקפקים של אמה, היא תהיה בסיכון גבוה, ותסבול נזק נפשי/רגשי בלתי הפיך. אם תביעה כזאת מוגשת, ביהמ"ש ימנה מומחה (עובד סוציאלי), שיכין דו"ח וייתן המלצות בשאלה האם יש לבטל את זכויות הביקור או להפחיתן, כל עוד האם מנהלת אורח חיים כזה. הסדרי הראיה, אם יימשכו או יחודשו בשלב כלשהו, סביר להניח שיתקיימו ב"מרכז קשר" מיוחד, שבו האם והבת תהיינה תחת פיקוח של עובד סוציאלי והבת לא תהיה נתונה בסכנה.

אני גרוש, ונתונה לי המשמורת על שני הילדים, שנולדו לי מנישואיי. כאשר הכרנו, אשתי לשעבר הסתירה ממני את עברה כמכורה לסמים, אך במהלך נישואינו הקצרים היא חזרה להשתמש בסמים. נישואינו הסתיימו בגלל התמכרותה לסמים. התגרשנו וניתנה לי המשמורת על ילדינו. לגרושתי נקבעו הסדרי ראיה, והילדים היו אמורים לשהות במחיצתה בכל סוף שבוע שני. כיוון שמצבה התדרדר, היא לא מסוגלת לעמוד בלוח הזמנים של הביקורים, וכאשר הילדים מבקרים אותה, התוצאה היא הרת אסון. היא צורכת סמים כאשר הילדים שוהים במחיצתה, וחבריה, שאף הם מכורים לסמים, מבקרים בביתה כל הזמן. הילדים רואים את אמם נתונה במצב מעורר רחמים, והם נחשפים באופן קבוע לעולם הסמים. הם אינם רוצים לבקר אותה, ומתחננים שלא "אאלץ" אותם לבקרה. אמם טוענת, שאני מסית אותם נגדה. אני משוכנע בכך שחשיפתם המתמשכת לעולם הסמים עלולה להסב להם נזק בלתי הפיך, אם פגישותיהם עם אמם לא תיפסקנה מיד. האם אני יכול לנקוט בהליכים משפטיים ולהביא בכך לניתוק הקשר בין הילדים לאמם או לצמצומו ? 

משמורת, הסדרי ראייה וקשר הסדרים יוצאי דופן

כן! כאשר לאב נתונה המשמורת על ילדיו, והאם מכורה לסמים, אין ספק שהילדים נמצאים ברמת סיכון גבוהה, וכתוצאה ממפגשים עם אמם, עלול להיגרם להם נזק נפשי בלתי הפיך. כאשר נגרם נזק – או כאשר קרוב לוודאי שייגרם נזק בעתיד – ההורה המשמורן יכול להגיש תביעה לביהמ"ש, לביטול זכויות הביקור של ההורה שאיננו משמורן, או להגבלתן. אם מוגשת תביעה כזאת, ביהמ"ש ימנה מומחה (עובד סוציאלי), כדי שיכין דו"ח וייתן המלצות בשאלה, האם יש לבטל את זכויות הביקור, או להפחית אותן, עד שהאם תיגמל מהתמכרותה לסמים. ביהמ"ש גם עשוי לתת הוראות בדבר עריכת מעקב אחר תהליך השיקום של האם, ויוזמן תסקיר משלים. זכויות הביקור, אם תימשכנה או תחודשנה, סביר להניח שתתקיימנה ב"מרכז קשר" מיוחד, שבו יהיה פיקוח של עובד סוציאלי על הפגישות.

 

אשתי התגרשה ממני בגלל היותי אלכוהוליסט. לא יכולתי להתמיד בעבודה ולפרנס את משפחתי, והפכתי לאדם אלים. המשמורת על ילדינו ניתנה לאשתי, ובגלל ההתמכרות המוחלטת שלי לאלכוהול, איבדתי אפילו את זכותי לראות את הילדים. אני משתתף בקבוצת התמיכה "אלכוהוליסטים אנונימיים", ויש לי חונך צמוד, שמלווה אותי, כדי לוודא שאני לא נוגע בטיפה המרה. בעבר ניסיתי להיגמל בכוחות עצמי, אך נשברתי כאשר נתקלתי בלחצים. אני מרגיש שהשתקמתי , ואני מעוניין לשוב ולהיפגש עם ילדיי. איזו פעולה משפטית עלי לנקוט? 

משמורת, הסדרי ראייה וקשר הסדרים יוצאי דופן

אב שאיבד את זכותו לראות את ילדיו, בגלל התמכרות לאלכוהול, אך רואה את עצמו עתה, כמי שנגמל מהתמכרותו, יכול לעתור לחידוש הסדרי הראיה. ביהמ"ש ימנה מומחה, שיתבקש להכין דו"ח בעניין סיכויי השיקום של האב ובעניין קצב ההתקדמות שלו, ייתן את המלצותיו, ויציע תוכנית לבניה מחדש של מערכת היחסים של האב עם ילדיו. לנוכח ניסיונות העבר הכושלים של האב להיגמל מאלכוהול, ביהמ"ש יורה, ככל הנראה, כי הסדרי הראיה, אם יונהגו מחדש, ייערכו תחילה, ב"מרכז קשר" מיוחד, שבו יהיה פיקוח של עובד סוציאלי על הפגישות, הילדים לא יהיו בסכנה, ויהיה מעקב אחר התקדמות בניית הקשר עם הילדים.

 

האם יכול בית המשפט להפסיק את זכויות הביקור, כאשר הוא דן במתן צו הגנה, באם ילד מתלונן על אלימות מינית מצד ההורה הלא-משמורן, בזמן שהוא תחת השגחתו? 

משמורת, הסדרי ראייה וקשר הסדרים יוצאי דופן

כן! לפי פסיקת בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, אשר דן בצו הגנה לקטין אשר הוטרד מינית על ידי סבו מצד אביו, בעת ששהה בביתו של האחרון, במסגרת שהייתו אצל אביו בסוף השבוע. ביהמ"ש נתן צו מניעה נגד האב והסב, אשר אסר עליהם להטריד את הילד בצורה כלשהי ובמקום כלשהו. על מנת להבטיח ביצוע החלטה זאת, ביהמ"ש הקפיא את זכויות הביקור במהלך סופי שבוע.

כיצד ילדים יכולים להמשיך ולראות את ההורה שאינו המשמורן, כאשר הימצאותם עימו עלולה לסכן אותם ? 

משמורת, הסדרי ראייה וקשר הסדרים יוצאי דופן

במקרים שבהם קיימת סכנה כלשהי לשלום ילדים, מצד ההורה שאינו ההורה המשמורן, ניתן עפ"י החלטת ביהמ"ש והמלצת פקידת סעד, לקיים מפגשים בין הילדים להורה במרכזי קשר . מרכזי קשר מצויים ליד המחלקה לשירותים חברתיים בכל עיר, כאשר הפיקוח על המפגשים מתבצע ע"י עובדים סוציאליים, שמופקדים על מניעת סיכון לילדים ויחד עם זאת מאפשרים את קיום הסדרי הראיה.

שאלות ותשובות10 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן