מאגר המידע

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

הסדרי שהייה מקובלים

מאמרים0 תוצאות

האם קיים גיל מינימום מקובל אצל ילדים, כדי שביהמ"ש יתיר להם ללון עם ההורה שאיננו משמורן?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר הסדרי שהייה מקובלים

בדרך כלל בתי המשפט אינם מתירים הסדרי ראיה הכוללים לינה, לפני שהילד מגיע לגיל שנתיים. כאשר אב, שהוקנו לו הסדרי ראיה לגבי בנו בן השנה, ביקש מביהמ"ש שיורה כי הסדרי ראיה אלה יכללו לינת לילה, ביהמ"ש לענייני משפחה בתל אביב סירב לשקול אפשרות זו עד אשר הילד יגיע לגיל שנתיים, בהסתמכו על הספר "לישון כמו תינוק".

אני אב ישראלי שזכה בתביעה להחזרת בני החטוף עפ"י אמנת האג. בני נמצא כעת עם גרושתי בישראל, והיא זה עתה זכתה במשמורת על הילד וניתן לה היתר ע"י בימ"ש למשפחה להגר עמו לחו"ל. אני חושש מאוד שבכוונתה לחטוף אותו שוב ופסק הדין אינו ברור דיו ביחס לעניין הסדרי הראייה שלי ושל הילד וערבויות כספיות שעליה להמציא להבטחתם. מה באפשרותי לעשות?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר הסדרי שהייה מקובלים

עליך להגיש בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין ולהגיש ערעור לבית המשפט המחוזי על פסק הדין של ביהמ"ש למשפחה.

העובדת הסוציאלית שביהמ"ש מינה בתיק שלנו, המליצה על הסדרי ראייה ביני לבין הילדים שלי, שלא נראים לי, בלי לנמק את עמדתה. האם יש באפשרותי להתנגד לכך?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר הסדרים נפוצים

כן. עליך לפנות בבקשה לבית המשפט ולבקש שהעו"ס תנמק את ההמלצה שלה, וכן, לבקש להשיג עליה. בביהמ"ש העליון נקבע בעבר (2017) כי גם אם בימ"ש הסמיך עובדת סוציאלית להחליט בענייני הסדרי ראייה, עליה לנמק את החלטותיה בכתב ולא בקצרה, כך שבמידת הצורך – אם יבקש זאת אחד הצדדים – יוכל בית המשפט לדון בהחלטתה ובהשגות הצדדים עליה.

 

בעלי פנה לעובדת הסוציאלית והיא הוסיפה לו יום בשבוע עם הילדים. האם יש לה סמכות לעשות זאת?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר הסדרים נפוצים

תלוי אם מדובר בהחלטה קצרת מועד או לא. בבימ"ש עליון נקבע בעבר בעניין דומה, שככלל, תפקידה של העובדת הסוציאלית הוא לסייע לבית המשפט ולחוות את עמדתה המקצועית, אולם תפקיד ההכרעה השיפוטית מסור מטבע הדברים לבית המשפט. נקבע שם כי כאשר מדובר בענייני שיגרה, שבהם דרושה החלטה מהירה, העובדת הסוציאלית תוכל להכריע, אבל , לעומת זאת, כאשר מדובר בשינוי הסדרי משמורת שנקבעו על-ידי בית המשפט, ראוי שהעו"ס תמליץ לביהמ"ש על דעתה בעניין אך כי ביהמ"ש הוא זה שיכריע, בסיוע של אנשי מקצוע (מומחה פסיכולוג וכיוב'). בתיק המדובר דובר בהחלטה לטווח קצר ולכן, שם נקבע כי היתה סמכות לעו"ס להכריע.

שאלות ותשובות4 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן