מאגר המידע

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

חוסר שיתוף פעולה

מאמרים0 תוצאות

הבן שלנו נפטר. כאשר היה בחיים, לא היינו קרובים לכלתנו, למרות שהיינו קשורים מאוד לנכדינו. כלתנו שמרה איתנו על קשר לאחר מות הבן, אולם לאחרונה היא החלה להתרחק. היא והנכדים חוגגים את כל החגים אצל משפחתה ולא מתאפשר לנו לראות את נכדינו. האם מקובל לקבוע הסדרי ראייה במקרה שכזה, על מנת שנוכל לראות את נכדינו לשביעות רצוננו?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר חוסר שיתוף פעולה

 

 

כן! ניתן לפנות אל ביהמ"ש למשפחה במסגרת תביעה לקביעת הסדרי ראייה בין סב וסבתא לנכדים. הגשת התביעה יכולה להיעשות גם אילו אבי הנכדים היה בחיים. בימ"ש ימנה פקיד/ת סעד לצורך הכנת תסקיר עם המלצות בענין הסדרי הראיה. הזכות של סבים וסבתות אינה אוטומטית ואינה מוסדרת באמצעות הוראה ברורה בחוק. לפיכך, כדי להביא להכה בה ולהגשמתה, קיים הכרח להגיש תביעה.

בננו עבר גירושין קשים. לכלתנו לשעבר נתונה המשמורת על נכדינו, והיא מתעקשת שכל הפגישות שלנו עם נכדינו יתקיימו בביתה ובנוכחותה. אנחנו מעוניינים לארח אותם בביתנו, או לצאת איתם לבילוי, כפי שנהגנו לעשות לפני הגירושין, אך היא מסרבת לכך בתוקף. האם אנחנו זכאים להיפגש עם נכדינו שלא בנוכחות אמם?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר חוסר שיתוף פעולה

 

 

כן! עם זאת, סבים וסבתות ייאלצו להגיש תביעה לקביעת הסדרי ראיה, אם כלתם לשעבר, אשר לה נתונה המשמורת על הנכדים, מסרבת להרשות להם להיפגש עם הנכדים, או מתעקשת להיות נוכחת בפגישות ביניהם, או מציבה תנאים מגבילים בלתי סבירים אחרים. בית המשפט יכול לקבוע הסדרי ראיה ואת אופן מימושם של הסדרי הראיה.

איזו פעולה יכולים לנקוט סבים וסבתות, כדי לראות את נכדיהם, אם כלתם לשעבר אינה משתפת פעולה איתם ואינה מאפשרת להם לראותם?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר חוסר שיתוף פעולה

 

 

בהעדר הסכם בנושא זה, הסב והסבתא ייאלצו להגיש בבית המשפט לענייני משפחה תביעה לקביעת הסדרי ראיה.

 

איזה צעדים ניתן לנקוט נגד הורה משמורן, אשר מונע מן ההורה שאינו משמורן ליצור קשר עם הילד, מסרב לשתף פעולה בכל יוזמה של בית המשפט לעידוד הביקורים, ומפר בצורה עקבית כל צו שניתן ע"י בית המשפט?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר חוסר שיתוף פעולה

 

כאשר כל האפשרויות הבאות בחשבון נכשלות, אז במקרים קיצוניים בית המשפט יכול לצוות על מאסרו של ההורה המשמורן בגין ביזיון בית המשפט.

 

האם ניתן לקנוס הורה משמורן, על כך שהוא מונע מן ההורה שאינו משמורן, להיפגש עם הקטין בהתאם לפסק דין שניתן ע"י בית משפט?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר חוסר שיתוף פעולה

 

כן! בית משפט לענייני משפחה בתל אביב קבע שאם משמורנית תיקנס ב – 1,500 ש"ח, בכל פעם שהיא תמנע מאביו של הקטין לממש את זכויות הביקור שלו. האב, שנפסקו לטובתו זכויות ביקור בפסק דין של בית משפט, עתר לאכיפתן, והגיש בקשה על פי פקודת בזיון בית המשפט, לאחר שהאם הפריעה באופן עקבי לביצועם התקין של הסדרי הראיה, במשך למעלה משלוש שנים, ואיפשרה לאב לראות את ילדיו בתקופה זו פעמים ספורות בלבד.

אני מתגורר בארצות הברית. אשתי לשעבר קיבלה היתר להגר לישראל עם ילדנו, ולזכותי נקבעו הסדרי ראיה נרחבים. בכל פעם שאני מנסה לארגן טיסות לישראל, כדי שאוכל לראות את הילד, אשתי לשעבר לא מאפשרת לי לממש את תכניתי. היא מנסה לטרפד את תכניתי לבקר, ע"י כך שהיא איננה משתפת איתי פעולה. מה עלי לעשות?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר חוסר שיתוף פעולה

כאשר מתברר להורה שאינו משמורן המתגורר בחו"ל, שההורה המשמורן אינו מאפשר לו לראות את ילדו הקטין, הוא יכול להגיש עתירה בעניין הפרת זכויות הביקור שלו, לרשות המרכזית בארה"ב, על פי אמנת האג בעניין ההיבטים האזרחיים של חטיפת ילדים – 1980, שישראל וארה"ב כפופות לה. כמו כן, הוא יכול להגיש בבית משפט לענייני משפחה בישראל, תביעה לאכיפת הסדרי הראיה.

בידי אשתי לשעבר נתונה המשמורת על בננו, ולי הוענקו הסדרי ראייה. הבעיה היא שהיא לא מפסיקה להתערב ולנסות להכתיב לי מה לעשות עם בני. האם יש לי דרך למנוע זאת ממנה?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר חוסר שיתוף פעולה

כן! אם הורה משמורן מפריע, או מתערב או מסכל את זכותו של ההורה הלא משמורן לבלות את הסדרי הראייה עם הקטין כראות עיניו, רשאי ההורה הלא משמורן לפנות לביהמ"ש למשפחה בבקשה למתן הוראות לגבי הסדרי הראייה. ביהמ"ש יצווה על פקיד/ת סעד לבחון את העניין ולהגיש תסקיר לביהמ"ש עם המלצות. בדרך כלל, ביהמ"ש יאמץ את המלצות הגורם המקצועי וינחה את הצדדים לפעול בהתאם.

האם הגרוש של בתנו, אשר מגדל את הנכד שלנו, רשאי, באופן שרירותי, למנוע מאיתנו, לראות את הנכד שלנו, במשך הקיץ, במיוחד לאור העובדה שאני, סבתו של הילד, חולה במחלה קשה. איך באפשרותנו לפעול?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר הסדרים יוצאי דופן

עליכם לפנות באופן מיידי לבית המשפט למשפחה, באזור מגוריו של הנכד, בבקשה ליישוב סכסוך. אם הליך יישוב הסכסוך ייכשל תהיו רשאים להגיש תביעה לקביעת הסדרי שהייה עם הנכד. לעומת זאת, כאשר מדובר בעניין דחוף, ישנה גם אפשרות להגיש בקשה דחופה, במסגרת תיק יישוב הסכסוך להסדרי ראייה עם הנכד. משרדנו מטפל במקרים כאלה.

אנחנו מתגוררים באיטליה, ומתכננים להגיע לישראל לביקור, בקיץ הקרוב. אנחנו מעוניינים שהנכד שלנו, אשר מתגורר בישראל, יגיע לבקר אותנו בעת שהותנו בישראל, ויתארח בדירה אותה שכרנו. אמו, כלתנו לשעבר, מתנגדת לכך בחריפות. כיצד ביכולתנו לפעול?  

משמורת, הסדרי ראייה וקשר שיקולי בית המשפט

עליכם להגיש, ללא דיחוי, בקשה ליישוב סכסוך בבית המשפט למשפחה, בישראל, אשר מצוי באזור שבו מתגורר הנכד שלכם. אם הליך יישוב הסכסוך לא יצלח, תהיו רשאים לעתור לבית המשפט, בבקשה לקבוע הסדרי שהייה של הנכד אצלכם, בעת הביקור שלכם בישראל.

רצוי לעשות זאת כמה חודשים, לפני הביקור המתוכנן, ולא ברגע האחרון.

גרושתי רוצה לצאת לחו"ל, לשלושה חודשים, עם הילדים שלנו. אני מתנגד לכך, כי אני לא רוצה להיות מנותק מהילדים שלי, למשך תקופה כל כך ארוכה. כיצד עליי לפעול?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר חגים/חופשות

ניתן להגיש בקשה, למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד הילדים, כך שאשתך לשעבר לא תוכל להוציא אותם מישראל, באופן חד צדדי, בניגוד לרצונך. בית המשפט מוסמך לתת צו, במעמד צד אחד (לפני תגובת הצד השני/לפני דיון), על בסיס הבקשה שלך בלבד, להורות על תגובת הצד השני, ולקבוע דיון, שבו שניכם תציגו את העמדות שלכם ובית המשפט יכריע במחלוקת.

בית המשפט בדרך כלל, נוטה לקבל בקשות כאלה, כדי למנוע מעשי חטיפה של קטינים, כך שיינתן צו עיכוב יציאה מן הארץ, עד להגיע הילדים לגיל בגרות ו/או שייקבעו תנאים בהם הילדים יוכלו לצאת מן הארץ, למשל כנגד ערבות כספית או בטוחה רכושית, או מתן ערבות של צד ג'.

שאלות ותשובות10 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן