מאגר המידע

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

חינוך ובריאות

מאמרים0 תוצאות

האם תנאי בהסכם גירושין בדבר חלוקת הוצאות רפואיות חריגות בין ההורים,מתייחס גם לרפואה הומיאופתית ולתרופות אלטרנטיביות?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר חינוך ובריאות

לא! הסכם הגירושין היתנה את השתתפותו הכספית של האב בכך שמדובר בהוצאות רפואיות חריגות. לא היתה ההתייחסות בהסכם לתרופות ו/או טיפול תרופתי אלטרנטיבי, ומכאן שהכוונה היתה לטיפול רפואי קונבנציונאלי. בהתאם לכך, האב אינו מחוייב לשלם עבור מחצית מהטיפולים המשלימים או התרופות המשלימות, ולממן את העדפותיה הטיפוליות של אשתו לשעבר.

יודגש, כי אם מניסוח תנאי ההסכם היה עולה כי טיפולים משלימים נכללים כהוצאות רפואיות חריגות, הרי שהיה על האב לשלם בהתאם.

האם אמו של קטין יכולה לתבוע,מאביו של הקטין ,לאחר שהתגלו הפרעות קשב וריכוז אצל הקטין סיוע כספי והשתתפות במימון אבחון,פסיכולוגי לילד ושיעורי עזר לתיקון ליקויי למידה?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר חינוך ובריאות

הוצאות החינוך הרגילות הכלולות בדמי המזונות עבור הקטין כוללות הוצאות שוטפות.

לגבי צרכים מיוחדים, יתכן שהסכם/פסק הדין לגירושין מתייחס באופן פרטני להוצאות חריגות מעין אלו. ברם, במידה ולקטין ישנם צרכים מיוחדים, מפני שהוא למשל, סובל מהפרעת קשב או דיסלקציה או קשיי לימוד והוא נזקק לשיעורים פרטיים בשל כך, או לשיעורי עזר במסגרת מיוחדת, והקטין לא אובחן לפני כן, כבעל צרכים מיוחדים או שהסכם/פס"ד הגירושין לא התייחס לנושא. או אז, במידה וההורה הלא משמורן מסרב להשתתף בהוצאות אלו יהא על ההורה המשמורן לנקוט בהליך משפטי. ההורה המשמורן יוכל להגיש תביעה להגדלת מזונות קטין ולבסס את התביעה על צרכיו המיוחדים או החריגים של הקטין.

האם אמו של קטין יכולה לקבל מבעלה לשעבר החזר, בגין הוצאות נסיעה שהיא נאלצת להוציא עבור הסעת ילדם לביה"ס לחינוך מיוחד?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר חינוך ובריאות

אישה גרושה איננה זכאית למזונות לאחר גירושיה, אך כאשר היא נאלצת להפסיק לעבוד, או להפחית את שעות עבודתה, כדי להקדיש את זמנה לטיפול בילד בעל צרכים מיוחדים, אזי היא יכולה לתבוע מאביו של הילד, כיסוי של חלק מההוצאות הכרוכות בדבר, כמו הוצאות הנסיעה שהיא מוציאה כדי להסיע את הילד לביה"ס המיוחד. היא תהיה זכאית להחזר של חלק מההוצאות, אם לא להחזר של כל ההוצאות הכרוכות בדבר.

אשתי לשעבר מפעילה עלי לחצים כדי שאסכים לממן מחצית מניתוח פלסטי, באפה של בתנו המתבגרת. גרושתי טוענת כי בתנו סובלת מרגשי נחיתות ביחס לאפה, וכי אם לא תעבור ניתוח יגרם לה נזק נפשי. לדעתי, בתנו אינה זקוקה לניתוח אף, והבעיה היא עם אשתי לשעבר ולא עם הבת. גרושתי אינה יודעת איך להציב לבתנו גבולות, כך שתפסיק לבקש מאיתנו כספים ללא הפסקה. בהסכם הגירושין אני מחוייב לשלם מחצית מכל ההוצאות הרפואיות החריגות בכפוף להסכמתי. האם הסירוב שלי מוצדק?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר חינוך ובריאות

נראה שכן. זאת, משום שעל הסירוב להיות הגיוני בנסיבות העניין. ניתוח פלסטי קוסמטי אינו ניתוח לשם הצלת חיים, והסכמה צריכה להתקבל לפני קיומו, מראש, על פי המצוין בהסכם הגירושין. ברם, אם, למשל, הסכם הגירושין היתנה את הסכמת האב בהכנת חוות דעת רפואית מתאימה, ופסיכולוג היה מביע דעה מקצועית לפיה, הנערה עלולה לסבול מנזק רגשי חמור אם לא תנותח, אזי המצב היה שונה.

בתי המתבגרת, הנמצאת במשמורתי, שברה מספר שיניים ובכללן את שיניה הקדמיות, כאשר שיחקה עם חברותיה. היא סבלה מכאבים עזים והיתה מבוהלת מהמראה החיצוני שלה. מיהרתי איתה לרופא השיניים שטיפל בה מייד. הגרוש שלי מסרב להשתתף בהוצאות הטיפול. על פי הסכם הגירושין שלנו, הוא אמור לשלם מחצית מהוצאות רפואיות חריגות, שאינן כלולות בביטוח בריאות, בתנאי שהוא מסכים לכך. הבעל לשעבר שלי טען כי הייתי אמורה לבקש את הסכמתו מראש. עניתי לו כי ניסיתי להתקשר אליו, כאשר בתנו היתה אצל רופא השיניים, אבל, הוא לא היה זמין. האם סירובו מוצדק?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר חינוך ובריאות

נראה שלא. השתתפותו של האב בהוצאות רפואיות חריגות של בתו עשוייה להיות מותנית בהסכמתו, כלומר, עליו להסכים ביחס לטיפול העתידי, כתנאי להשתתפותו במימון הטיפול. אולם, קיימים מקרים בהם בלתי ניתן להודיע

מראש, על טיפול רפואי דרוש, למשל, כאשר קורה מצב חירום. במצב שכזה, סירובו של האב להסכים להשתתף בהוצאות הטיפול לא יהיה מוצדק.

על פי הסכם גירושין, בעלי לשעבר חייב לשלם רק מחצית מכל ההוצאות הרפואיות החריגות של ילדינו המשותפים, אשר אינן מכוסות על ידי הביטוח הרפואי הרגיל, אם הוא מסכים לכך. אני חוששת כי הגרוש שלי עלול לנצל את המצב ולסרב לשלם עבור טיפולים רפואיים להם כבר הסכמתי ועבורם שילמתי. האם זכות הסירוב לתשלום רפואי היא בלתי מוגבלת?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר חינוך ובריאות

לא! לבעל לשעבר/אב אין חופש מוחלט להחליט על סירוב לטיפול רפואי. כאשר הוא מפעיל את זכות הסירוב שלו, לטיפול מסויים, עליו לנהוג בתום לב ומשיקולים ענייניים, ולא מתוך קמצנות או נקמנות כלפי אשתו לשעבר/האם

בתי המתבגרת, הנמצאת במשמורתי, שברה מספר שיניים ובכללן את שיניה הקדמיות, כאשר שיחקה עם חברותיה. היא סבלה מכאבים עזים והיתה מבוהלת מהמראה החיצוני שלה. מיהרתי איתה לרופא השיניים שטיפל בה מייד. הגרוש שלי מסרב להשתתף בהוצאות הטיפול. על פי הסכם הגירושין שלנו, הוא אמור לשלם מחצית מהוצאות רפואיות חריגות, שאינן כלולות בביטוח בריאות, בתנאי שהוא מסכים לכך. הבעל לשעבר שלי טען כי הייתי אמורה לבקש את הסכמתו מראש. עניתי לו כי ניסיתי להתקשר אליו, כאשר בתנו היתה אצל רופא השיניים, אבל, הוא לא היה זמין. האם סירובו מוצדק?

מזונות קטינים

נראה שלא. השתתפותו של האב בהוצאות רפואיות חריגות של בתו עשוייה להיות מותנית בהסכמתו, כלומר, עליו להסכים ביחס לטיפול העתידי, כתנאי להשתתפותו במימון הטיפול. אולם, קיימים מקרים בהם בלתי ניתן להודיע מראש, על טיפול רפואי דרוש, למשל, כאשר קורה מצב חירום. במצב שכזה, סירובו של האב להסכים להשתתף בהוצאות הטיפול לא יהיה מוצדק.

המשמורת על ילדנו המשותף מצוייה בידי אשתי לשעבר. על פי הסכם גירושין שניתן לו תוקף של פסק דין, תשלום ההוצאות רפואיות חריגות, עבור ילדנו, אמור להתחלק שווה בשווה ביני לבין גרושתי. אשתי לשעבר הינה מאמינה גדולה ברפואה משלימה והיא נוהגת לשלוח לי חשבונות תשלום של מטפלים הומיאופתיים, תרופות הומיאופתיות וכו'. האם אני חייב לשלם עבור מחצית כל ההוצאות הנ"ל?

הסכמים בענין ילדים

לא! הסכם הגירושין היתנה את השתתפותו הכספית של האב בכך שמדובר בהוצאות רפואיות חריגות. לא היתה ההתייחסות בהסכם לתרופות ו/או טיפול תרופתי אלטרנטיבי, ומכאן שהכוונה היתה לטיפול רפואי קונבנציונאלי. בהתאם לכך, האב אינו מחוייב לשלם עבור מחצית מהטיפולים המשלימים או התרופות המשלימות, ולממן את העדפותיה הטיפוליות של אשתו לשעבר.

יודגש, כי אם מניסוח תנאי ההסכם היה עולה כי טיפולים משלימים נכללים כהוצאות רפואיות חריגות, הרי שהיה על האב לשלם בהתאם.

הבן שלי צפוי לעבור ניתוח בקרוב ובית החולים דורש את הסכמת אביו, אלא שהוא עזב את הארץ לפני מספר שנים, וניתק כל קשר איתנו. מה באפשרותי לעשות?

אפוטרופסות קטינים

עלייך להגיש בקשה לבית משפט למשפחה לתת צו שמורה לבית החולים לבצע את הניתוח על בסיס ההסכמה שלך בלבד, יהיה עלייך לצרף לבקשה שלך מסמכים רלבנטיים מבית החולים ותצהיר שמתייחס לחוסר האפשרות שלך ליצור קשר עם האב, לרבות נסיונות כושלים לעשות כן.

שאלות ותשובות9 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן