מאגר המידע

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

משמורת משותפת

מאמרים0 תוצאות

האם יש סיכוי לאב לקבל משמורת על בנו הקטין, בן ה-11, אם הוא הומוסקסואל מוצהר?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר גיל הילד ומשמורת

במאבק משמורת, בין הורים, נלקחת בחשבון מסוגלותו ההורית של כל אחד מהוריו של הקטין. כמו כן, ביהמ"ש מתחשב בדעתו של הקטין אם הוא בגיל העשרה, אם ייקבע כי הקטין בוגר מספיק.

באילו נסיבות יצליח אב בתביעה למשמורת משותפת?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר משמורת משותפת

תביעה למשמורת משותפת אינה שכיחה. בית משפט יקבע משמורת משותפת אם יגיע למסקנה, שזהו פתרון המגשים את טובתו של הקטין המעורב, תוך הסתייעות בחוות הדעת וההמלצות של אנשי מקצוע שימנה, בסוגייה.

בית המשפט יבחן את כישוריו ההוריים של האב, את מסוגלותו ההורית (לעומת זו של האם), את רמת שיתוף הפעולה בין ההורים, כמה קרוב זה לזו הם גרים, אץ עמדתו של הקטין (תלוי גיל/בשלות), וכל סיבה מיוחדת אחרת לכך שיש להעדיף משמורת משותפת. על פי רוב, בית המשפט יבקש להימנע מלהעמיד קטין במצב שיבלבל אותו או יגרום למאבק פנימי אצלו כתוצאה מחשיפה למסרים סותרים מכל אחד מן ההורים שלו. לפיכך, משמורת משותפת דורשת מחויבות הורית עמוקה ורמה גבוהה של שיתוף פעולה בין ההורים ביחס לקטין.

אשתי ואני התגרשנו, ויש לנו ילד קטין בן שנתיים. אני מעוניין לבקש משמורת משותפת, האם הדבר אפשרי, לאור הכלל שנותן עדיפות למשמורת אצל האם, ביחס לילד עד גיל 6?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר שיקולי בית המשפט

כן. בהחלט. בפסק דין שניתן, בחודש אפריל 2020,  בבימ"ש לעניני משפחה בתל אביב, נקבע (כב' השופט שני), כי משמורת משותפת הינה הפתרון המיטבי, מתוך ראיית טובתו של הקטין, כדי שאף צד לא יעשה שימוש לרעה בילד. כך מתוך פסק הדין:

"בבואו של בית המשפט להידרש לסוגיית משמורתו של קטין, כמו בכל סוגיה אחרת בה מעורב עניינו של קטין, עליו לשקול, בין היתר את טובתו הקונקרטית של הקטין שעניינו מובא בפניו…עוד בהקשר זה אומר כי, קביעת משמורת משותפת אינה מבטלת את חזקת הגיל הרך, שכן קביעה שכזו לא שוללת מן האם את המשמורת בקטין, שעודנה נותרת המשמורנית על הקטין, אך יחד עם האב. ".

התגרשתי לפני כשנתיים. לפני כן, חתמתי על הסכם עם גרושתי, על פיו המשמורת של שלושת הילדים הקטינים שלנו, תהיה בידיה. כיום אני מעוניין לשמש כמשמורן משותף, אבל גרושתי מתנגדת לכך. מה ביכולתי לעשות?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר משמורת משותפת

רצוי לפנות בסוגייה זו, לעורך דין שמתמחה בדיני משפחה, ולהגיש תביעת משמורת (לאחר הליך מיקדמי של בקשה ליישוב סכסוך) ולשכנע את בית המשפט כי הרחבת זמני ההורות שלך עשוייה לשרת את טובת הקטינים, ולעתור לשינוי המשמורת הבלעדית כך שתשרור ביניכם משמורת משותפת. יצויין כי משרדנו מטפל בתיקים מסוג זה.

שאלות ותשובות4 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן