מאגר המידע

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

סירוב הילד לקשר

מאמרים0 תוצאות

בית המשפט קבע הסדרי ראיה ביני לבין ילדיי, אשר נמצאים במשמורתה של אמם. ואולם, כאשר אני נפגש עם ילדיי, אמם אינה מאפשרת לי לשהות במחיצתם ביחידות. היא מסיחה את דעתם ממני ומנסה לפתות אותם בכך שהיא מבטיחה להם הפתעות וממתקים. אני משתוקק לזמן איכות ולפרטיות עם ילדיי. האם יש באפשרותי לעשות משהו בנדון?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר סירוב הילד לקשר

 

כן! ניתן להגיש בקשה לבית המשפט, לאכיפת הסדרי הראיה שנקבעו, ולקיומם שלא בנוכחותה של האם. בית המשפט עשוי למנות מומחה מטעמו, שייתן חוות דעת והמלצות בנוגע להסדרי הראיה. חוות הדעת של המומחה והמלצותיו ינחו את בית המשפט. אם יהיה צורך בכך, בית המשפט יוכל לתת הוראות מפורשות, כגון: הצהרה מפורשת שלפיה האב יפגוש את הילדים שלא בנוכחותה של האם, ויהיה רשאי להוציא אותם מבית אמם במהלך קיום הסדרי הראיה.

האם מזונותיו של נער עלולים להיות מופחתים או מבוטלים לגמרי, כיוון שהוא מסרב לקיים קשר עם הורהו הלא משמורן?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר סירוב הילד לקשר

 

כן! אם הסירוב איננו מוצדק, אז דמי המזונות עלולים להתבטל לגמרי (אם הילד מוכרז כ"מרדן" על פי הדין העברי), או להיות מופחתים, כפי שנפסק בעבר ע"י בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא, אשר קיבל תביעה של אב, להפחתת המזונות שהוא שילם לבנו, בגלל סירובו העקבי של הבן לראותו במשך מספר שנים.

האם ניתן להכריח ילדה בת 14 ,לפגוש את אביה ,בהתאם להסדרי הראייה ,שנקבעו, למרות שהיא מסרבת ? והאם יכול האב בעקבות סירובה המתמשך ,להפסיק את תשלום המזונות?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר סירוב הילד לקשר

 

לא ניתן לכפות על קטין לפגוש את אביו ,לנוכח סירובו של קטין להיפגש עם אביו,אולם ניתן להגיש לביהמ"ש תביעה להפחתת תשלום דמי המזונות ,מחמת מרדנותו של הקטין כנגד אביו . בית המשפט ינסה לאזן בין חובתו של האב בתשלום מזונות ,לבין הפגיעה בזכותו לקיום הסדרי ראייה עם ילדו. האב אינו רשאי להפסיק את תשלום המזונות על דעת עצמו ,אלא בהתאם להחלטת בית משפט.

אילו אפשרויות נוספות קיימות להשגת זכויות ביקור?

חטיפת והגירת ילדים אמנת האג

כאשר לא אירעה חטיפה, וגם אם שתי המדינות המעורבות הינן מדינות מתקשרות המחויבות להוראות אמנת האג, מומלץ לנקוט בהליכי משפטיים לקבלת צו בימ"ש או לאכיפת צו קיים של בימ"ש עפ"י הדין המקומי במדינה בה מתגורר הקטין ולא להגיש תביעה לקיום זכויות ביקור עפ"י אמנת האג.

ילדיי אשר מתגוררים עם אימם, גרושתי, מסרבים לדבר איתי, משמיצים אותי באוזני המשפחה, משפילים ומבזים אותי בכל הזדמנות, גם באירועים משפחתיים. האם אני חייב להמשיך ולשלם עבורם דמי מזונות, כפי שהתחייבתי בהסכם שנחתם עם גרושתי, ואושר בבית המשפט למשפחה?

מזונות קטינים

כן, כל עוד החיוב לא בוטל על ידי החלטה שיפוטית. במקרה של התנהגות מחפירה, מצד הילדים שלך, אתה יכול לפנות לבית המשפט, ולעתור לביטול החיוב שלך במזונות, מחמת התנהגותם. עפ"י סעיף 9 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959 "רשאי בית המשפט, אם הוא סבור שמן הצדק והיושר לעשות כן, לפטור אדם מחובת מזונות, כולה או מקצתה, מחמת התנהגות מחפירה שהזכאי במזונות התנהג כלפיו.".

גרושתי ואני משתייכים לעדה החרדית. התגרשנו ובמסגרת הסכם שאושר בבית הדין הרבני, אני מחוייב לשלם דמי מזונות עבור הבן שלנו, אולם, בני הקטין מתנהג בצורה מאוד לא מכבדת כלפיי, מאז הגירושים, מתחצף אליי, ומסרב להיפגש איתי. האם אני יכול לתבוע להפסיק לשלם עבור מזונותיו?

הסכמים בענין גירושין

כן! בתנאי שתצליח להוכיח, בבית הדין הרבני, כי הבן שלך הינו בחזקת "בן מרדן". בפסיקה עניפה בעניין ילדים מרדניים ובענין התנהגות מחפירה, שניתנה ע"י בית הדין הרבני, נקבע כי ייתכנו מקרים אשר בהם, יינתן לאב פטור מתשלום דמי מזונות, וזאת, במקרים קיצוניים, של ניכור בלתי מוצדק.

אשתי לשעבר אינה מאפשרת לי לראות את בתי הקטינה. האם אני יכול לתבוע ביטול מזונות בגלל זה?

מזונות קטינים

כן. בפסק דין שניתן בחודש פברואר 2020, בבית הדין הרבני האזורי באשדוד, בוטל חיוב של אב במזונות עקב ניכור הורי מצד האם. בפסק הדין תואר ניתוק במשך מספר שנים בין הקטינה לבין אביה, ללא שום הליך טיפולי, לשם חידוש הקשר, והודגשו מאמצי האם למנוע, בכל דרך, את הקשר בין האב לבין הילדה.

אני מצוי בהליכי גירושים קשים מאשתי, ויש לנו שתי בנות תאומות, בנות 5. גרושתי מספרת לבנות שלנו שאני לא אוהב אותן, שעזבתי אותן, לא מאפשרת להן להתקשר אליי, מנתקת את הטלפון כשאני מתקשר, ואף מאזינה לשיחות ומתערב בהן בכל פעם שאני מתקשר. אני מעוניין לקבל משמורת על הבנות ורוצה לדעת אם יש לי סיכוי לזכות במשמורת, לאור ההתנהגות המסיתה מצד גרושתי?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר חוסר שיתוף פעולה

כן. יש לך סיכוי. אמנם על פי "חזקת הגיל הרך" יש העדפה לקבוע את המשמורת של הילדים בידי האם, עד לגיל 6, אולם, בתיק דומה שהתנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה בחדרה, נקבע, כי ניכור הורי חריף שנגרם עקב התנהגות של האם, יכול להוות סיבה מיוחדת לשלילת "חזקת הגיל הרך", הנ"ל, אשר קבועה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962.

הבת שלי מנישואיי הראשונים, בת 13, החלה לאחרונה לדבר אליי בחוצפה, לסנן אותי בטלפון, ומצדדת אך ורק בעמדות של אמא שלה, גרושתי, אשר יש לי איתה לאחרונה מחלוקת כספית. אני מעוניין לפנות לבית המשפט, כדי שיתערב בנעשה, בגלל ההסתה מצד גרושתי. מה הם סיכויי להצליח בכך?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר חוסר שיתוף פעולה

בית המשפט למשפחה קבע, בתיקים שהובאו אליו בנושא זה, של טענות להסתה וניכור הורי, כי על מנת להוכיח ניכור הורי, יש להציג בפני ביהמ"ש, "ראיות אובייקטיביות" ואין להסתמך על תחושות סובייקטיביות של ההורה הנפגע. כלומר, יהיו מקרים, שבהם ניתוק הקשר עם הילד ביחס להורה הלא משמורן יהיה מוצדק, למשל, אם ההורה הלא משמורן מקיים קשר רופף מאוד עם הילד, או נוקט אלימות פיזית או מילולית, במצב כזה, כאשר ביהמ"ש מתרשם מכך באמצעות אנשי מקצוע ובכלל זה עו"ס ו/או פסיכולוג מטעם בימ"ש, הרי שבימ"ש עשוי לדחות טענת ניכור הורי. אבל אם אכן, יש לך ראיות אובייקטיביות לכך, שגרושתך מסיתה ומנכרת את בתכם הקטינה נגדך, יש סיכוי טוב שתביעתך תתקבל.

האם מזונותיו של נער עלולים להיות מופחתים או מבוטלים לגמרי, כיוון שהוא מסרב לקיים קשר עם הורהו הלא משמורן?

מזונות קטינים

כן! אם הסירוב איננו מוצדק, אז דמי המזונות עלולים להתבטל לגמרי (אם הילד מוכרז כ"מרדן" על פי הדין העברי), או להיות מופחתים, כפי שנפסק בשנת 2003 ע"י בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא, אשר קיבל תביעה של אב, להפחתת המזונות שהוא שילם לבנו, בגלל סירובו העקבי של הבן לראותו במשך מספר שנים.

שאלות ותשובות10 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן