מאגר המידע

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

סמכות בעניין משמורת

מאמרים0 תוצאות

בעלי עזב את הבית, בהפגנתיות, ניתק מגע, והשאיר אותי לבד עם שני ילדינו הקטנים. אני לא עובדת ואין לי איך לשלם שכר דירה. כיצד באפשרותי לפעול?

מזונות קטינים

 עלייך להגיש לבית המשפט בקשה ליישוב סכסוך. לך ולבעלך, תיקבע פגישה ביחידת הסיוע שליד בית המשפט למשפחה, כדי לנסות וליישב את המחלוקת ביניכם. אם לא תצליחו להגיע להסכמה, או שהוא לא יתייצב, תוכלי להגיש תביעה בענין מזונותייך, ומזונות הקטינים, ובכלל זה, בקשה למזונות זמניים.

קודם לכן, במסגרת תיק יישוב הסכסוך, את רשאית להגיש בקשות דחופות , כגון למזונות זמניים עבורך ועבור הילדים, ובכלל זה, לחייב את בעלך להשתתף/לשלם במלואם את דמי השכירות, עבור הדירה.

האם העובדה שבני זוג חתמו על הסכם גירושין בבית דין רבני, הכולל הסכמה בנושא משמורת ילדיהם הקטינים, מעניקה סמכות אוטומטית לבית הדין הרבני לדון בעתיד בנושא המשמורת אם תתגלע מחלוקת בין ההורים?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר סמכות בעניין משמורת

לא. ישנן שתי דרכים בהן בית דין קונה סמכות לדון במשמורת הילדים. האחת, כאשר נושא המשמורת נכרך לתביעת הגירושין המוגשת לבית הדין, בהתאם לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953, ובתנאי שלא הוגשה קודם לכן תביעה למשמורת קטינים לבית המשפט לענייני משפחה. יוער, כי על תביעת הגירושין להיות כנה, ועל הכריכה להיעשות כדין ולהיות כנה אף היא בכדי שסמכות ביה"ד תחול.

הדרך השנייה, להקניית הסמכות לביה"ד הינה מכוח הסכמה של הצדדים להתדיין בפני ביה"ד בעניין זה, עפ"י סעיף 9 לחוק בתי דין רבניים. הסכמת הצדדים להקנות סמכות לבית הדין, כאן בעניין משמורת הילדים, יכולה להיות מפורשת או משתמעת. אולם, כדי להקנות לבית הדין הרבני סמכות להמשיך ולדון בעניין משמורת הקטינים בעתיד, דהיינו "סמכות נמשכת" צריך שבית הדין ידון באופן מהותי לגופה של תביעת המשמורת.

האם הליכים משפטיים הננקטים עפ"י אמנת האג מכריעים למי מבין הוריו תוענק המשמורת לקטין?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר סמכות בעניין משמורת

לא. העיקרון המנחה הינו כי ענייני המשמורת יוכרעו במדינת האם או המקור של הקטין לכשיוחזר אליה. בתי המשפט הדנים בתיקי אמנת האג דנים ומכריעים באלה האם להחזיר את הילד למדינת מקום מגוריו הרגיל בה התגורר הילד לפני קרות מעשה החטיפה. במידה וביהמ"ש מחליט להורות על החזרתו המיידית של הילד למדינה בה התגורר בטרם חטיפתו, ואם ההורה החוטף יסרב לחזור יחד עם הילד המוחזר, ביהמ"ש יוכל לקבוע כי ההורה השני יהיה רשאי ללוות את הילד חזרה למדינה ממנה נחטף, אם יבחר לעשות כן.

לאשתי בנפרד ולי שני ילדים קטנים, יש בינינו סכסוך, אנחנו מתעתדים להתגרש, ואני מעוניין לקבל משמורת על אחד מהילדים. האם הדבר אפשרי?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר סמכות בעניין משמורת

בדרך כלל בתי המשפט בישראל אינם נוטים להפריד בין אחים. כך, שהסיכוי כי כל אחד מן הילדים יגדל במשמורת בלעדית של אחד מכם, אפשרי, אך אינו גבוה. עם זאת, במקרים מיוחדים, כאשר ברור שטובת הילד דורשת הפרדה בין אחים, בימ"ש יורה על כך, ולפעמים גם במקרה של התנגדות מומחה.

כך, באוגוסט 2020, בית המשפט העליון, דחה בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי להפריד בין אחים (זמנית). שם, בית המשפט העליון דחה ערעור על החלטה להוציא קטין בן 8 וחצי, בעל צרכים מיוחדים, מחזקת הוריו למשך תקופה של מספר חודשים, ולהעבירו למרכז חירום בעיר באר-שבע, בעוד אחיו הצעיר בן ה-4, שאף הוא בעל צרכים מיוחדים, יועבר למשמורת אמו.

שאלות ותשובות4 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן