מאגר המידע

אפוטרופסות

אפוטרופסות

קשישים

מאמרים0 תוצאות

האם אדם מבוגר, אשר התמנה לו אפוטרופוס, מאבד באופן אוטומטי, את יכולתו המשפטית לערוך צוואה או לשנותה ?

אפוטרופסות קשישים

לא ! מינוי אפוטרופוס על גופו ורכושו של אדם, לפי חוק הכשרות והאפוטרופסות -1962 איננו הופך אותו לפסול דין באופן אוטומטי . כדי שאדם יהפוך לפסול דין דרושה הכרזה שיפוטית נוספת/נפרדת.

אני בן יחיד. אימי היא אלמנה ישישה. היא חיה איתי ועם אישתי במשך מספר שנים, מאז שהחלה להתקשות להתגורר לבדה ולנהל את ענייניה, בגלל התדרדרות חמורה במצבה הנפשי. הדירה שלנו קטנה מדי, כיוון שילדינו מתבגרים וזקוקים לחדרים משל עצמם. אם אמי ואני נמכור את דירותינו, נוכל לקנות יחד בית פרטי עם יחידה נפרדת עבורה. כיצד ניתן לבצע זאת?

אפוטרופסות קשישים

כאשר הורה מבוגר מגיע למצב, שבו אין הוא מסוגל לנהל את ענייניו בכוחות עצמו, ילדו הבגיר יכול להגיש בקשה לביהמ"ש למנות אותו להיות האפוטרופוס של הורהו. ילד בגיר, שהתמנה להיות אפוטרופוס של הורהו, רשאי לפעול אך ורק לטובת הורהו, ולא לתועלתו האישית, גם אם מעורבות בכך זכויותיו העתידיות מכח ירושה. אם המינוי ייעשה, האפוטרופוס יצטרך להגיש בקשה למתן הוראות מבית המשפט, או בקשה למתן היתר למכירת רכושו של ההורה, באם תתרחשנה נסיבות שיצדיקו זאת. כמו למשל שיש צורך להכניס את ההורה המבוגר לבית אבות והכרחי לממן מעבר שכזה, באמצעות מכירת נכס. כאשר בית המשפט מאשר מכירת מקרקעין במסגרת תיק אפוטרופסות, הוא מוודא, שזכויותיו של האדם חסר הכשרות המשפטית, מובטחות, בעיקר בכל הנוגע לרישום זכויותיו של אותו אדם, בכל נכס מקרקעין או חלק מנכס מקרקעין שנרכש למענו.

מה הצעד המשפטי הנכון לנקוט בו במקרה שהורה מבוגר איננו מסוגל לטפל בענייניו הכספיים ובעניינים אחרים שלו ?

אפוטרופסות קשישים

קרוב משפחה, בדרך כלל, יכול לבקש מבית המשפט לענייני משפחה, להתמנות כאפוטרופוס של הורה אשר הינו אדם מבוגר ,וזאת בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – 1962 . ביהמ"ש יבקש את תגובת האפוטרופוס הכללי לבקשה ובאם תינתן תגובה חיובית, אזי המבקש עשוי להתמנות כ"אפוטרופוס ממונה" וההורה המבוגר יוכרז כ"חסוי". במקרה שכזה האפוטרופוס יהיה מופקד על ניהול כלל ענייניו של החסוי ויהיה חייב מדי פעם בדיווח על פעולותיו ועל מצבו הכלכלי של החסוי. לעומת זאת, באם תינתן תגובה שלילית ע"י האפוטרופוס הכללי או שתינתן תגובה מסוייגת, אזי תיקבע הבקשה לדיון בביהמ"ש.

האם אדם מבוגר, אשר התמנה לו אפוטרופוס, מאבד באופן אוטומטי, את יכולתו המשפטית לערוך צוואה או לשנותה ? 

ירושה וצוואות צוואות

 

לא ! מינוי אפוטרופוס על גופו ורכושו של אדם, לפי חוק הכשרות והאפוטרופסות -1962 איננו הופך אותו לפסול דין באופן אוטומטי . כדי שאדם יהפוך לפסול דין דרושה הכרזה שיפוטית נוספת/נפרדת. נושא זה נדון בפס"ד של ביהמ"ש למשפחה בחיפה , אשר קיים את צוואתה של אשה ישישה בת -97 ,שנכתבה מספר שבועות לאחר שהתמנה עבורה אפוטרופוס, על פי בקשתה , וזאת כדי לאפשר לה התנתק מהשפעתם של מכריה, אשר איתם הסתכסכה .

המנוחה , אלמנה בלי ילדים ומשפחה, אשר התגוררה בבית אבות,וכתבה את צוואתה השנייה והאחרונה ,בכתב ידה, השאירה את כל רכושה למדינת ישראל . אומנם על פי צוואתה המוקדמת יותר,המנוחה התכוונה להוריש את רכושה למכריה ,אלא שהם החלו להשתלט על משאביה הכספיים ולכן היא החליטה להתנתק מהם.

אני בן יחיד. אימי היא אלמנה ישישה. היא חיה איתי ועם אישתי במשך מספר שנים, מאז שהחלה להתקשות להתגורר לבדה ולנהל את ענייניה, בגלל התדרדרות חמורה במצבה הנפשי. הדירה שלנו קטנה מדי, כיוון שילדינו מתבגרים וזקוקים לחדרים משל עצמם. אם אמי ואני נמכור את דירותינו, נוכל לקנות יחד בית פרטי עם יחידה נפרדת עבורה. כיצד ניתן לבצע זאת? 

אפוטרופסות קשישים

 

כאשר הורה מבוגר מגיע למצב, שבו אין הוא מסוגל לנהל את ענייניו בכוחות עצמו, ילדו הבגיר יכול להגיש בקשה לביהמ"ש למנות אותו להיות האפוטרופוס של הורהו. ילד בגיר, שהתמנה להיות אפוטרופוס של הורהו, רשאי לפעול אך ורק לטובת הורהו, ולא לתועלתו האישית, גם אם מעורבות בכך זכויותיו העתידיות מכח ירושה. אם המינוי ייעשה, האפוטרופוס יצטרך להגיש בקשה למתן הוראות מבית המשפט, או בקשה למתן היתר למכירת רכושו של ההורה, באם תתרחשנה נסיבות שיצדיקו זאת. כמו למשל שיש צורך להכניס את ההורה המבוגר לבית אבות והכרחי לממן מעבר שכזה, באמצעות מכירת נכס. כאשר בית המשפט מאשר מכירת מקרקעין במסגרת תיק אפוטרופסות, הוא מוודא, שזכויותיו של האדם חסר הכשרות המשפטית, מובטחות, בעיקר בכל הנוגע לרישום זכויותיו של אותו אדם, בכל נכס מקרקעין או חלק מנכס מקרקעין שנרכש למענו.

מה הצעד המשפטי הנכון לנקוט בו במקרה שהורה מבוגר איננו מסוגל לטפל בענייניו הכספיים ובעניינים אחרים שלו ? 

אפוטרופסות קשישים

 

 

קרוב משפחה, בדרך כלל, יכול לבקש מבית המשפט לענייני משפחה, להתמנות כאפוטרופוס של הורה אשר הינו אדם מבוגר ,וזאת בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – 1962 . ביהמ"ש יבקש את תגובת האפוטרופוס הכללי לבקשה ובאם תינתן תגובה חיובית, אזי המבקש עשוי להתמנות כ"אפוטרופוס ממונה" וההורה המבוגר יוכרז כ"חסוי". במקרה שכזה האפוטרופוס יהיה מופקד על ניהול כלל ענייניו של החסוי ויהיה חייב מדי פעם בדיווח על פעולותיו ועל מצבו הכלכלי של החסוי. לעומת זאת, באם תינתן תגובה שלילית ע"י האפוטרופוס הכללי או שתינתן תגובה מסוייגת, אזי תיקבע הבקשה לדיון בביהמ"ש.

 

אני בן יחיד. אימי היא אלמנה ישישה. היא חיה איתי ועם אישתי במשך מספר שנים, מאז שהחלה להתקשות להתגורר לבדה ולנהל את ענייניה, בגלל התדרדרות חמורה במצבה הנפשי. הדירה שלנו קטנה מדי, כיוון שילדינו מתבגרים וזקוקים לחדרים משל עצמם. אם אמי ואני נמכור את דירותינו, נוכל לקנות יחד בית פרטי עם יחידה נפרדת עבורה. כיצד ניתן לבצע זאת?

אפוטרופסות קשישים

כאשר הורה מבוגר מגיע למצב, שבו אין הוא מסוגל לנהל את ענייניו בכוחות עצמו, ילדו הבגיר יכול להגיש בקשה לביהמ"ש למנות אותו להיות האפוטרופוס של הורהו. ילד בגיר, שהתמנה להיות אפוטרופוס של הורהו, רשאי לפעול אך ורק לטובת הורהו, ולא לתועלתו האישית, גם אם מעורבות בכך זכויותיו העתידיות מכח ירושה. אם המינוי ייעשה, האפוטרופוס יצטרך להגיש בקשה למתן הוראות מבית המשפט, או בקשה למתן היתר למכירת רכושו של ההורה, באם תתרחשנה נסיבות שיצדיקו זאת. כמו למשל שיש צורך להכניס את ההורה המבוגר לבית אבות והכרחי לממן מעבר שכזה, באמצעות מכירת נכס. כאשר בית המשפט מאשר מכירת מקרקעין במסגרת תיק אפוטרופסות, הוא מוודא, שזכויותיו של האדם חסר הכשרות המשפטית, מובטחות, בעיקר בכל הנוגע לרישום זכויותיו של אותו אדם, בכל נכס מקרקעין או חלק מנכס מקרקעין שנרכש למענו.

האם אדם מבוגר, אשר התמנה לו אפוטרופוס, מאבד באופן אוטומטי, את יכולתו המשפטית לערוך צוואה או לשנותה ?

אפוטרופסות קשישים

לא ! מינוי אפוטרופוס על גופו ורכושו של אדם, לפי חוק הכשרות והאפוטרופסות -1962 איננו הופך אותו לפסול דין באופן אוטומטי . כדי שאדם יהפוך לפסול דין דרושה הכרזה שיפוטית נוספת/נפרדת. נושא זה נדון ,בחודש8/07 בפס"ד של ביהמ"ש למשפחה בחיפה , אשר קיים את צוואתה של אשה ישישה בת -97 ,שנכתבה מספר שבועות לאחר שהתמנה עבורה אפוטרופוס, על פי בקשתה , וזאת כדי לאפשר לה התנתק מהשפעתם של מכריה, אשר איתם הסתכסכה .

המנוחה , אלמנה בלי ילדים ומשפחה, אשר התגוררה בבית אבות,וכתבה את צוואתה השנייה והאחרונה ,בכתב ידה, השאירה את כל רכושה למדינת ישראל . אומנם על פי צוואתה המוקדמת יותר,המנוחה התכוונה להוריש את רכושה למכריה ,אלא שהם החלו להשתלט על משאביה הכספיים ולכן היא החליטה להתנתק מהם.

שאלות ותשובות8 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן