מאגר המידע

ירושה וצוואות

ירושה וצוואות

אספקט הבינלאומי

מאמרים0 תוצאות

באילו מקרים ביהמ"ש לא יחיל דין זר על צוואה, למרות שמקום מושבו של המצווה בעת פטירתו היה בחו"ל מטעמים של סתירת תקנת הציבור?

ירושה וצוואות אספקט הבינלאומי

במקרים חריגים ביותר. ביהמ"ש העליון ירש את הוראת חוק הירושה (1965) לפיה במידה ודין זר שיש להחיל, סותר, בין השאר, את תקנת הציבור בישראל אין להחיל אותו.

האם קיימת הבחנה בדיני הירושה בישראל בין מיטלטלין ומקרקעין?

ירושה וצוואות יתרונות

 

לא! על פי חוק הירושה (1965) הדין החל על עזבונו של אדם הוא: "דין מושבו של המוריש בשעת מותו". כלומר, במקרה זה, יחולו על שלל נכסי המנוח דיני הירושה של המדינה הזרה בה היה מקום מושבו של המנוח בעת פטירתו.

בדיני הירושה בישראל אין הבחנה בין ירושה של מיטלטלין למקרקעין בעניין זה. לעומת זאת, בדין האנגלי, למשל, ישנה הבחנה בין העברת זכויות בירושה של מיטלטלין לגביה חל דין מקום מושבו של המנוח לבין ירושת נכסים במקרקעין שהדין לגביהם הוא דין המקום בו הם מצויים.

האם יכובד רצונו של אדם בעל אזרחות כפולה, ישראלית וזרה, המצווה את נכסיו בישראל, בצוואה, באופן הנוגד את דיני הירושה במקום מושבו בחו"ל?

ירושה וצוואות צוואות

 

שובה

כנראה שלא! עפ"י חוק הירושה (1965) על ירושה של אדם יחול הדין של מקום מושבו בשעת מותו, למעט חריגים המנויים בחוק (כגון, כשרות לצוות הנקבעת עפ"י חוקי הירושה במקום מושבו של אדם בעת עריכת הצוואה).

איזה דין יחול על נכסי מקרקעין בחו"ל, אשר הותיר נפטר שמקום מושבו בישראל?

ירושה וצוואות אספקט הבינלאומי

ככלל, עפ"י חוק הירושה (1965), מכיוון שמדובר באדם שמקום המושב שלו בישראל, הרי שהדין הישראלי הוא הדין החל על מקרקעין אלו. ברם, בחוק הירושה (1965) קיים חריג לכלל זה, לפיו: "נכסים העוברים בירושה לפי דין מקום הימצאם בלבד, יחול על ירושתם אותו דין." .

הכוונה כאן היא לנכסים שמצויים במדינה, שעל פי חוקיה, ובניגוד למצב המשפטי הקיים בישראל, קובעת שיטת המשפט הנהוגה בה, כי, כי רק חוקיה הם שיחולו על נכסים שנמצאים בתחומה.

האם יכובד רצונו של אדם בעל אזרחות כפולה, ישראלית וזרה, המצווה את נכסיו בישראל, באופן הנוגד את דיני הירושה במקום מושבו בחו"ל?

ירושה וצוואות אספקט הבינלאומי

כנראה שלא! עפ"י חוק הירושה (1965) על ירושה של אדם יחול הדין של מקום מושבו בשעת מותו, למעט חריגים המנויים בחוק (כגון, כשרות לצוות, הנקבעת עפ"י חוקי הירושה, במקום מושבו של אדם, בעת עריכת הצוואה).

האם יכובד רצונו של אדם בעל אזרחות כפולה, ישראלית וזרה, המצווה את נכסיו בישראל, באופן הנוגד את דיני הירושה במקום מושבו בחו"ל?

ירושה וצוואות אספקט הבינלאומי

כנראה שלא! עפ"י חוק הירושה (1965) על ירושה של אדם יחול הדין של מקום מושבו בשעת מותו, למעט חריגים המנויים בחוק (כגון, כשרות לצוות, הנקבעת עפ"י חוקי הירושה, במקום מושבו של אדם, בעת עריכת הצוואה).

לכן, אם אדם, שמקום מושבו בחו"ל, ציווה את נכסיו בישראל, בצוואה, ולאחר מותו מוגשת בקשה לקיום צוואתו בישראל, ביהמ"ש בישראל יבחן את הדין החל במדינה, אשר היוותה את מקום מושבו של המצווה, ויחיל את הוראות הדין, ביחס לנכסי המצווה בישראל.

באילו מקרים ביהמ"ש לא יחיל דין זר על צוואה, בגלל סתירה לתקנת הציבור,למרות שמקום מושבו של המצווה בעת פטירתו היה בחו"ל?

ירושה וצוואות אספקט הבינלאומי

במקרים חריגים ביותר. ביהמ"ש העליון פירש את הוראת חוק הירושה (1965) לפיה, במידה ודין זר, אשר אותו יש להחיל, סותר, בין השאר, את תקנת הציבור בישראל, אזי, אין להחיל אותו.

האם ישנו הבדל בדיני הירושה בישראל בין מיטלטלין לבין נכסי מקרקעין?

ירושה וצוואות אספקט הבינלאומי

לא! על פי חוק הירושה (1965) הדין החל על עזבונו של אדם הוא: "דין מושבו של המוריש בשעת מותו". כלומר, על נכסי המנוח יחולו דיני הירושה של המדינה הזרה בה היה מקום מושבו של המנוח בעת פטירתו.

בדיני הירושה בישראל אין הבחנה בין ירושה של מיטלטלין למקרקעין בעניין זה. לעומת זאת, בדין האנגלי, למשל, ישנה הבחנה בין העברת זכויות בירושה של מיטלטלין לגביה חל דין מקום מושבו של המנוח, לבין ירושת נכסים במקרקעין, שהדין לגביהם הוא דין המקום בו הם מצויים.

שאלות ותשובות8 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן