מאגר המידע

ירושה וצוואות

עמוד הבית / מאגר המידע / ירושה וצוואות / התנגדות לצו ירושה/לצוואה

ירושה וצוואות

התנגדות לצו ירושה/לצוואה

מאמרים0 תוצאות

מה יוכלו לעשות יורשים, אם נציגי עמותה מסויימת טוענים כי קרוב משפחה של היורשים, ציווה לעמותה נכסים מעזבונו, ללא ידיעת קרובי משפחתו, ומציגים כראיה הקלטה של שיחה שנערכה עם המנוח ללא ידיעתו?

ירושה וצוואות התנגדות לצו ירושה/לצוואה

קרובי משפחה העומדים לרשת עפ"י צוואה קודמת או כיורשים טבעיים בהיעדר צוואה, צריכים להגיש התנגדות רשמית לבקשה לצו קיום צוואה.

האם הצהרת מצווה על ביטול צוואתו, שנערכה בצורת תצהיר בפני עד אחד בלבד, מהווה ביטול כדין?

ירושה וצוואות צוואות

ככלל, בימ"ש נוקט בענייני ירושה בגישה הפרשנית. בנושא צוואות עקרון העל הינו קיום רצונו של המצווה.

במקרה שנדון בביהמ"ש העליון, ביהמ"ש שקל את כוונת המצווה לעומת מעשהו של המצווה. ברוב של 4 לעומת 3 שופטים פסק ביהמ"ש בסופו של דבר כי העיקרון הבסיסי העומד ביסוד דיני הירושה הוא קיום רצונו של המצווה, ובייחוד כאשר המצווה נוקט בפעולה, לבטל את צוואתו. ביהמ"ש העדיף את הגישה הגוברת כיום בעולם המשפט לפיה יש להתמקד במהות -כאן- ברצונם החופשי והאמיתי של המצווים- ולא בכללים צורניים פורמאליים ונוקשים הנובעים מלשונו של חוק הירושה ונתן תוקף לביטול הצוואה.

האם התחייבות כספית של מנוח שנעשתה בחייו, בכתב, יכולה להיגרע מעזבונו לאחר מותו?

ירושה וצוואות התנגדות לצו ירושה/לצוואה

כן! אולם הדבר תלוי בהוכחת קיום התחייבות בת תוקף, בחייו של המנוח.

האם ניתן לפסול מינוי של מומחה שמינה ביהמ"ש למשפחה בתיק ירושה?

ירושה וצוואות התנגדות לצו ירושה/לצוואה

במקרה שהובא בפני בימ"ש למשפחה במחוז תל אביב, בחן ביהמ"ש בקשה לפסילת מומחה שהתמנה על ידי ביהמ"ש, ואשר הגיש כבר את חוות דעתו המקצועית בנושא הכשרות המשפטית של מצווה, כפי שנדרש לכך ע"י ביהמ"ש.

ביהמ"ש עשה גזירה שווה מהוראות סדר דין, בנושא מינוי מומחה, המופיעה בתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) לגבי אופן פסילת מומחה ממונה. בתקנות הנ"ל נמנו אפשרויות שונות בהן לבימ"ש נתונה הסמכות להורות על מינוי מומחה אחר, כגון, במקרה בו המומחה לא עמד בתנאי מינויו תוך זמן סביר וכדו'.

ביהמ"ש עשה היקש מתוכן התקנות הללו, אשר אינן שייכות לדיני הירושה,  וכן בחן פסיקה בנושא, והסיק, כי האפשרויות שצויינו בתקנות הנ"ל אינן מהוות רשימה סגורה, וכי הכלל בנושא זה, הוא: הימצאות פגם מהותי באופן הפעולה של המומחה שמונה ע"י ביהמ"ש.

עד כמה מקפיד ביהמ"ש, בבקשה לקיום צוואה בעל פה, על כך שנכחו שני אנשים במעמד אמירת הצוואה?

ירושה וצוואות התנגדות לצו ירושה/לצוואה

ביהמ"ש מתייחס לעובדת קיומם של שני עדים לצוואה בכלל, ובצוואה בעל פה בפרט, כאל דרישה מהותית ומחייבת. כלומר, בהעדרם של שני עדים לצוואה בעל פה, אזי, דברי המצווה לא ייחשבו בעיני ביהמ"ש כצוואה בת תוקף, והבקשה לקיים צוואה מעין זו, תידחה.

מה יוכלו לעשות יורשים, אם נציגי מוסד מסויים טוענים, כי קרוב משפחה של היורשים, ציווה לעמותה נכסים מעזבונו, ללא ידיעת קרובי משפחתו, ומציגים, כראיה, הקלטה של שיחה שנערכה עם המנוח, ללא ידיעתו?

ירושה וצוואות התנגדות לצו ירושה/לצוואה

קרובי משפחה, אשר מתעתדים לרשת, עפ"י צוואה קודמת או כיורשים טבעיים בהיעדר צוואה, צריכים להגיש התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה.

מי נדרש להוכיח כי התקיימה השפעה בלתי הוגנת על מצווה, וכיצד ינהג ביהמ"ש במקרה של ספק?

ירושה וצוואות צוואות

ככלל, נטל ההוכחה בעניין הוכחת קיום השפעה בלתי הוגנת על מצווה, מוטל על מי שטוען לה, קרי המתנגד. במקרה של ספק או אי הוכחת השפעה בלתי הוגנת על המצווה, נוטה ביהמ"ש לקיים את הצוואה. זאת, בתנאי שלא היתה תלות מהותית בין המצווה לבין מי שנטען כלפיו, כי הפעיל השפעה בלתי הוגנת, כי אז, נטל ההוכחה משנה כיוון ומועבר לכתפיו של מי שנטען כלפיו, כי הפעיל השפעה בלתי הוגנת על המצווה.

שאלות ותשובות7 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן