מאגר המידע

ירושה וצוואות

עמוד הבית / מאגר המידע / ירושה וצוואות / יורשים ללא צוואה בתוקף

ירושה וצוואות

יורשים ללא צוואה בתוקף

מאמרים0 תוצאות

כיצד יחולק, עזבונה של אשה שנפטרה, בין בעלה ובנה, אשר כולל חשבון בנק שירשה מאמה, מחצית מדירה הרשומה על שמה, וחשבון בנק משותף עם בעלה?

ירושה וצוואות יורשים ללא צוואה בתוקף

רכוש שאשה ירשה שייך לה בלבד, ובהעדר צוואה בת תוקף, יתחלק הרכוש (כאן-חשבון בנק שירשה מאמה) באופן שווה בין בנה ובעלה, עפ"י חוק הירושה תשכ"ה-1965. כאשר מדובר ברכוש משותף, השייך במחציתו לבעלה, ובמחצית למנוחה. הרי שלאחר מותה, ובהעדר צוואה, מחצית מן החלק של המנוחה בדירה (50%) יתחלק בין האב לבין הבן, ובסך הכל יהיו לאב 75% (50%+25%) מן הדירה, והבן יקבל 25%.

כמו כן, זכויות המנוחה בחשבון הבנק המשותף (50%) יתחלקו בין האב לבין הבן בחלקים שווים, בהעדר צוואה, כאמור לעיל.

מהי מידת ההוכחה הנדרשת מיורש המבקש לזכות במלוא עזבונו של מנוח, ואינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה?

ירושה וצוואות יורשים ללא צוואה בתוקף

יורש המבקש לרשת נפטר, בטענה, כי הוא שאר בשרו הקרוב ביותר המצוי בחיים חייב להוכיח, כי לא קיימים יורשים אחרים קרובים יותר ו/או במידה שווה לו למנוח.

מהי חשיבותם של עריכת זכרון דברים, בצוואה בעל פה ובהפקדתו אצל הרשם לענייני ירושה?

ירושה וצוואות יורשים ללא צוואה בתוקף

הפקדת זכרון דברים אצל הרשם לעניני ירושה מחוייבת עפ"י חוק הירושה (1965) ומהווה חלק בלתי נפרד מהבקשה לקיום הצוואה עצמה. כאשר לא מופקד זכרון דברים, מהווה המחדל, פגם צורני, ונטל ההוכחה, במקרה של התנגדות לקיומה, עובר למי שמבקש את קיום הצוואה. כלומר, במקרה זה המבקש את קיום הצוואה צריך לשכנע את ביהמ"ש גם בכוונתו של המנוח, המצווה, לצוות את עזבונו.

האם מצווה יכול לתת הוראה בעלת תוקף בצוואה, לפיה הוא מייפה את כוחו של אדם מסויים להחליט מי יירש את עזבונו?

ירושה וצוואות יורשים ללא צוואה בתוקף

לא! המצווה אינו יכול לייפות באופן גורף וכוללני את כוחו של מאן דהוא לקבוע מי יירש את עזבונו או מה יירש כל אחד מעזבונו. ברם, המצווה יכול לייפות את כוחו, בצמצום, לאדם אחר, שיהיה רשאי להחליט לגבי מן והעזבון תוך קביעת מגבלות, על ידי המצווה, לשיקול הדעת המוענק.

כיצד יצליח קרוב משפחה המצוי במעגל קירבה שלישי של המנוח לתבוע את זכותו במלוא העזבון, כאשר לא נותרו למנוח קרובי משפחה מדרגה ראשונה ושנייה?

ירושה וצוואות יורשים ללא צוואה בתוקף

ראשית יש להוכיח בביהמ"ש שאין קרובי משפחה הנמצאים במעגלי קירבה קרובים יותר למנוח. כאשר אדם נפטר ואינו מניח אחריו אשה ו/או ילדים ו/או הורה ו/או סבים מחפשים אחר קרובים ממעגל קירבה שני, כלומר, אחים ואחיות של המנוח וילדיהם, וכאשר גם אין קרובים ממעגל קירבה שני זה, מחפשים קרובים ממעגל קירבה שלישי, קרי ילדי הורי הוריו של המנוח וצאצאיהם.

האם רשאי אדם לעשות שימוש בטופס יפוי כוח כללי שניתן לו ע"י בן זוגו לשם העברת זכויות בדירה לעצמו ללא תמורה, ולצוות, על העברתן, בצוואתו, לאחר פטירתו לאחרים, כאשר לא קיים חוזה המתייחס לעיסקה מעין זו?

ירושה וצוואות יורשים ללא צוואה בתוקף

לא! יש להבחין בין מסמך היוצר התחייבות, כגון, חוזה למכר דירה, לבין יפוי כוח שניתן לשם ביצוע הפעולה המפורטת בו. ההתחייבות הינה אותו מסמך או הסכם המעניק את הזכות, ואילו ייפוי הכוח הוא הכלי בו נעשה שימוש לשם קיום אותה התחייבות מן הכוח אל הפועל. בבימ"ש למשפחה במחוז ת"א נידון מקרה בו אשה חתמה על יפוי כח כללי עבור בעלה, ובעלה השתמש לפני פטירתו ביפוי הכוח, והעביר ללא תמורה, זכויות בדירת המגורים שלהם לצד ג'. על פי הלכת בימ"ש עליון חתימה על יפוי כוח אין היא, כשלעצמה, בבחינת היתר מצד החותם לביצוע פעולה כלשהי, ולכן, יש לבדוק במקרה שכזה האם קיימות הוכחות חיצוניות, מלבד יפוי הכוח, שמהן ניתן ללמוד על קיום התחייבות להקנות זכות לבעל.

באילו נסיבות יורשים יחדיו הוריו של המוריש מחצית מכלל עזבונו?

ירושה וצוואות יורשים ללא צוואה בתוקף

אם הנפטר הותיר אחריו אשה והורים, העזבון יחולק כך שאשתו תירש מחצית מן העזבון וכל אחד מהוריו יירש רבע מהעזבון

באילו נסיבות יורשים ילדיו של המוריש את כל עזבונו עפ"י דין?

ירושה וצוואות יורשים ללא צוואה בתוקף

 

כאשר אשתו של המוריש נפטרה ולא נולדו לה ילדים מהמנוח או מאדם אחר, למשל מנישואים קודמים. אילו היה לה ילד מנישואים קודמים, הוא היה יורש את חלקה.

כיצד יחולק עזבון המנוח אם לא נולדו לו ילדים, אך הוא הותיר אחריו אשה וכן אחים/אחיות?

ירושה וצוואות יורשים ללא צוואה בתוקף

לאחר ניכוי חלקה של אשת המוריש בעזבון, תקבל האשה עוד 2/3 מיתרת העזבון ואילו אחיו ואחיותיו יירשו את ה-1/3 הנותר, בחלקים שווים ביניהם.

האם ילדיו של נפטר מקישרי נישואים שונים יורשים במידה שווה, עפ"י החוק?

ירושה וצוואות יורשים ללא צוואה בתוקף

כן! כל הילדים אשר נולדו לנפטר מנישואים קודמים או מנישואים שניים הינם בעלי זכויות ירושה שוות עפ"י החוק. החלק של ילדי המוריש יחולק שווה בשווה בין כלל ילדיו.

שאלות ותשובות10 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן