מאגר המידע

ירושה וצוואות

ירושה וצוואות

יתרונות

מאמרים0 תוצאות

מה הדין כאשר המצווה קבע אדם, אשר יבחר זוכה מתוך קבוצה, אולם אותו אדם לא בחר את הזוכה תוך זמן סביר?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כאשר המצווה קבע אדם אשר יבחר זוכה מתוך קבוצה, אולם אותו אדם לא בחר את הזוכה תוך זמן סביר, יבחר ביהמ"ש או אדם שיקבע ביהמ"ש את הזוכה.

האם קיימת הבחנה בדיני הירושה בישראל בין מיטלטלין ומקרקעין?

ירושה וצוואות יתרונות

 

לא! על פי חוק הירושה (1965) הדין החל על עזבונו של אדם הוא: "דין מושבו של המוריש בשעת מותו". כלומר, במקרה זה, יחולו על שלל נכסי המנוח דיני הירושה של המדינה הזרה בה היה מקום מושבו של המנוח בעת פטירתו.

בדיני הירושה בישראל אין הבחנה בין ירושה של מיטלטלין למקרקעין בעניין זה. לעומת זאת, בדין האנגלי, למשל, ישנה הבחנה בין העברת זכויות בירושה של מיטלטלין לגביה חל דין מקום מושבו של המנוח לבין ירושת נכסים במקרקעין שהדין לגביהם הוא דין המקום בו הם מצויים.

בעלי ואני נשואים בשנית, ויש לנו בת משותפת. לבעלי ולי יש ילדים בגירים מנישואין קודמים. ברצוני להגן על  זכויותיהם הכספיות של שני ילדיי מנישואיי הראשונים, במקרה שאמות לפני בעלי הנוכחי, מה עלי לעשות בנדון?

ירושה וצוואות צוואות

ניתן לערוך צוואה, ולצוות את הרכוש שנצבר לפני הנישואין השניים, אך ורק לשני הילדים מנישואין אלה או לשלושת הילדים משתי מערכות הנישואין, על פי רצון המוריש. בכל הקשור לרכוש שנצבר במהלך הנישואין השניים, הרי שאם לא נחתם הסכם ממון אשר קובע אחרת, אזי מדובר ברכוש משותף, ולפיכך המוריש יכול להתייחס, בצוואה, אך ורק לחלקו ברכוש המשותף, דהיינו,למחציתו (50%).

האם קיים מצב בו בן זוגו של הנפטר יורש את כל עזבונו?

ירושה וצוואות יתרונות

כן! אם הנפטר לא השאיר אחריו ילדים וצאצאיהם, הורים, אחים ואחיות וצאצאיהם, יירש בן זוגו את כל עזבונו. במילים אחרות, אם בשלושת מעגלי הקירבה אין למוריש קרובים עם קשרי דם, אזי בן זוגו יורש את כל העזבון.

אילו יורשים בעלי קירבת דם לנפטר, נחשבים כחלק ממעגל הקירבה השני/הביניים?

ירושה וצוואות יתרונות

הדרגה השנייה כוללת את הורי הנפטר וצאצאיהם (אחיו ואחיותיו של הנפטר וכו').

 

אילו יורשים בעלי קרבת דם לנפטר, נחשבים כחלק ממעגל הקירבה הראשון/העליון?

ירושה וצוואות יתרונות

מעגל הקירבה הראשון אשר המשתייכים אליו הינם בעלי זכויות הירושה ה"חזקות" יותר ביחס לעזבון המנוח, הינם ילדיו של הנפטר וצאצאיהם (קרי, נכדיו וניניו של המוריש).

 

מהו העיקרון המנחה לפיו מחולק עזבונו של מנוח בין יורשיו?

ירושה וצוואות צוואות

חוק הירושה (1965) קובע מספר מעגלי קירבה של יורשים, קרובי משפחה הסובבים את הנפטר. הנמצאים במעגל הקירבה הקרוב ביותר לנפטר יורשים ראשונים, והיורשים הפוטנציאליים/האפשריים בדרגת הקירבה הבאה יורשים אך ורק, אם אין יורשים במעגל הקירבה הקודם. זיקתם של היורשים נובעת מקירבת דם, אולם זכאות יורש לרשת וגודל החלק המגיע לו ליורש בעזבון, תלוי אם היו למוריש בן/בת זוג בעת הפטירה.

אני אלמן בשנות השיבעים לחיי. יש לי בת זוג , שאיתה אני מתכנן לחיות. אינני רוצה לאכזב את ילדיי ולהתחתן איתה, כיוון שאימם נפטרה רק לפני כשנה. אני רוצה להותיר את רוב רכושי לילדיי ולנכדיי לאחר מותי, אך אני רוצה לדאוג גם לעתידה של חברתי. מה עלי לעשות?

ירושה וצוואות צוואות

אלמן אשר מבקש לחיות עם חברתו לחיים, רשאי לערוך עימה "הסכם לחיים משותפים". הסכם זה יגדיר את יחסי הממון שלהם בתקופת חייהם המשותפים, ומה יהיה המצב המשפטי אם הם ייפרדו זה מזה. הם יוכלו להגדיר בהסכם מהו רכושם המשותף, ואיזה מהרכוש איננו משותף לשניהם. בדרך כלל מדובר ברכוש שכל אחד מהם הביא למערכת היחסים. הסכם זה מיועד להגן על רכושו של האלמן מפני תביעות שחברתו לחיים עלולה להגיש כידועה בציבור שלו. כך ניתן להגן על זכויותיהם העתידיות של הילדים ושל הנכדים.

אלמן מבוגר שמתעתד להתחיל לחיות עם ידועה בציבור, מוטב לו שיערוך גם צוואה, שבה הוא רשאי לעשות ברכושו ככל העולה על רוחו, למשל, להוריש אותו לילדיו ולנכדיו. אם האלמן לא מעוניין לערוך "הסכם לחיים משותפים", הוא יכול לדאוג לחברתו בצוואתו.

 

שאלות ותשובות8 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן