מאגר המידע

ירושה וצוואות

ירושה וצוואות

צוואות

מאמרים0 תוצאות

האם צוואה שנעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת של אדם הפועל כשלוחו של הנהנה, הינה צוואה כשרה?

ירושה וצוואות צוואות

 

לא! צוואה שנעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת של אדם הפועל מטעמו של זוכה, הינה צוואה פסולה, ואין כל חשיבות לעובדה שהזוכה לא השפיע בעצמו על המצווה. רואים, בהקשר זה, את שלוחו של אדם, כמוהו.

 

אמי רכשה מאשתי וממני את דירת המגורים שהיתה בבעלותנו, באמצעות תשלום המשכנתא שרבצה על הדירה. אימי הורתה בצוואתה על מגורינו בדירה לכל החיים, ובלבד שאנו נמשיך לחיות כזוג נשוי. מה יקרה לאחר מותה במידה ונתגרש?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

ככלל, אין דופי מוסרי או חוקי בהוראה בצוואה הקובעת ומתירה המשך המגורים של יורש ובת זוגתו בדירת המגורים בתנאי שימשיכו להתגורר ביחד ולא יתגרשו. בפני היורש עומדת הברירה, לקיים את דברי המצווה או להתגרש ולוותר על זכות המגורים בדירת המוריש.

 

האם יורש, אשר פעל בתום לב והעלה נימוקי התנגדות ראויים, לקיום צוואה, יסולק מן העזבון, במידה והצוואה מכילה הוראה האוסרת עליו להתנגד כתנאי לזכייתו?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! יורש שנצטווה על ידי המוריש שלא להתנגד לקיום הצוואה, כתנאי לזכייה על פי הצוואה, רשאי לפעול בתום לב ולהעלות טעמי התנגדות ענייניים, ומבוססים לאי ביצוע הצוואה, ואין לראות במעשהו, כהפרת התנאי הקבוע בצוואה.

האם הוראה בצוואה המורה על השמדת נכס נדיר או יקר או מיוחד במינו, כתנאי לזכייה על פי הצוואה, הינה הוראה תקפה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! הוראה בצוואה הקובעת תנאי בדבר השמדת נכס יקר ערך או נכס, בעל תכונות נדירות, כתנאי לזכיית יורש בעזבון המוריש, אינה הוראה תקפה, הואיל והיא נוגדת את תקנת הציבור.

 

האם יש תוקף להוראה בצוואה, המורה ליורש להמיר את דתו, כתנאי לזכייתו בעזבון?

ירושה וצוואות צוואות

לא! הוראה בצוואה המציבה את המרת דתו של היורש, כתנאי לזכייתו בעזבון המוריש, הינה הוראה חסרת תוקף, שכן היא נוגדת את תקנת הציבור, והיא בטלה.

 

האם ביהמ"ש רשאי להעניק לזוכה על פי צוואה, דירה, אשר נרכשה בכספי הדירה אותה היה אמור לרשת?

ירושה וצוואות צוואות

 

כן! ביהמ"ש רשאי להעניק לזוכה בצוואה, דירה שנרכשה בכספי הדירה המקורית, ואשר מהווה תחליף לדירה המקורית אותה היה אמור לרשת, וזאת על בסיס ניתוח אומד דעתו האמיתי של המצווה.

 

האם רשאי ביהמ"ש להשתמש בעיקרון "הביצוע בקרוב", על מנת להגשים את רצונו של המצווה, ולהנחיל נכס ליורש, לצורך הקמת הקדש, למרות שאין הוראה כזו בצוואה?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

כן! ביהמ"ש רשאי לעשות שימוש בדוקטרינת "הביצוע בקרוב" לצורך הגשמת רצונו האמיתי של המצווה, למרות שהוראות הצוואה אינן מורות במפורש על העברת הנכס לידי זוכה לצורך הקמת הקדש, ובלבד שהגשמת מטרה זו קרובה לנוסח הוראות הצוואה.

האם סירובו של זוכה על פי צוואה, לבצע תנאי לזכייה בעזבון המוריש, הופך את ביצוע ההוראה לבלתי אפשרי?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! סירובו של זוכה לבצע תנאי מתלה בצוואה, אשר בהתקיימו יוענקו לו זכויות בעזבון המוריש, אינו הופך את הוראת הצוואה לבלתי אפשרית, מאחר שביצוע ההוראה יתאפשר עם חזרת הזוכה מסרבנותו.

האם ניתן להתנות בצוואה על חוק הנאמנות (1979), ולהורות על הקמת קרן מלגות, מבלי שתהווה הקדש?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! הוראות חוק הנאמנות (1979), העוסקות בהקדש ציבורי, הינן הוראות שלא ניתן להתנות עליהן, ולכן אין תוקף לצוואה בה הורה המצווה על הקמת קרן, מבלי להפכה להקדש, בהתאם להוראות החוק

האם יש תוקף להוראת צוואה המעניקה זכויות לאדם שמת שהמוריש כתב את צוואתו?

ירושה וצוואות צוואות

 

 

לא! הוראת צוואה בה הוריש המצווה את נכסיו לאדם שנפטר טרם עשיית הצוואה, הינה הוראה חסרת תוקף, שכן בכוחו של המצווה להוריש את נכסיו, רק לאדם הנמצא בחיים בשעת פטירתו של המצווה, למעט חריגים, המפורטים בחוק.

שאלות ותשובות10 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן