מאגר המידע

מזונות

מזונות

גרושה

מאמרים0 תוצאות

האם ניתן להפחית או לבטל מזונות אשה,אשר בעלה לשעבר הסכים, בהסכם גירושין, שקיבל תוקף של פסק דין, לשלם לה דמי מזונות לאחר הגירושין ? 

מזונות גרושה

הקטנת מזונות או הגדלתם, עשויה להתרחש רק בהתייחס למזונות אשר בהם מחוייב בעל, עפ"י דינו האישי, אולם אין עילה בדין האישי להקטנת מזונות, אשר משולמים שלא בהתאם לדין האישי .

במקרה שכזה העילה לביטול ההסכם עשויה, אם בכלל, לנבוע מדיני החוזים (כגון: טעות או הטעיה) , ולא מתחום דיני המשפחה.

אם בעל מסכים לשלם לאשתו סכום כסף חודשי לאחר הגירושין, למשך תקופה מסויימת, האם היא יכולה לפעול נגדו באמצעות ההוצאה לפועל, אם הוא מפסיק לשלם ?

מזונות גרושה

 

כן ! למרות שעפ"י החוק אין אדם מחוייב לשלם מזונות לגרושתו, אף על פי כן, אם הוא מתנדב בהסכם שמקבל תוקף של פסק דין לשלם לה סכום כסף מדי חודש, אזי גרושתו יכולה לאכוף עליו את ביצוע ההסכם באמצעות ההוצל"פ, באם הוא מפסיק לשלם. לאחרונה דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה למתן רשות ערעור של גבר גרוש נגד החלטת ראש ההוצל"פ, לאסור אותו, באם לא ישלם את חובו, וקבע שהמונח "מזונות" הוא רחב וכולל סכומים אותם הסכים בעל לשלם לגרושתו, אף על פי שאינו מחוייב במזונות עפ"י דין, ולמרות שהמילה מזונות לא הוזכרה כלל בהסכם. אישה לשעבר שבידיה הסכם גירושין שאושר על ידי בית משפט לענייני משפחה, ובו התחייב בעלה לשעבר לשלם לה סכום חודשי, זכאית לאכיפת ההסכם בלשכת ההוצל"פ כאילו מדובר בפסק דין למזונות.

הערת העורך: לעניות דעתנו החלטת בית המשפט המחוזי שנויה במחלוקת, משום שהחוב לאישה לשעבר, לפי הסכם גירושין, עשוי להיווצר מאחד משני מקורות. המקור הראשון הוא "מזונות לגרושתו", ובמקרה כזה יתכן שתהא התייחסות לחוב, כחוב מזונות. המקור השני הוא חוב הנובע מעריכת איזון משאבים ברכושם המשותף של בני הזוג, ובמקרה כזה, החוב עשוי להיחשב כחוב רגיל, שאינו קשור למזונות. בנוסף, אם יש לראש ההוצל"פ ספקות לגבי פירוש של פסק דין הוא יכול להשתמש בסמכותו ולבקש את בית המשפט שנתן את פסק הדין להבהיר אותו.

שאלות ותשובות2 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן