מאגר המידע

מזונות

עמוד הבית / מאגר המידע / מזונות / הגדלת/הקטנת מזונות

מזונות

הגדלת/הקטנת מזונות

מאמרים0 תוצאות

האם כאשר צרכיו של קטין גדלו מאד, ביחס לדמי המזונות, אשר משולמים בעבורו, וכאשר אביו הפסיק לחלוטין לקיים את הסדרי הראייה, באופן שמטיל על האם המשמורנית נטל כלכלי נוסף, ניתן לזכות בהגדלת מזונות הקטין בביהמ"ש?

מזונות קטינים

כן! גידול מהותי או גידול ניכר בצרכי הקטין, בהבדל מגידול זניח ולא משמעותי, עשוי להיחשב, כשינוי נסיבות אשר מצדיק בעיני ביהמ"ש, הגדלת מזונות. כמו כן, הפסקת הסדרי הביקור מצד האב, מעמיס בהכרח נטל כלכלי נוסף על כתפי האם המשמורנית, למשל כפועל יוצא מריבוי זמן שהייתו במחיצתה, וההוצאות הכרוכות בכך, וביהמ"ש עשוי לקחת נתון זה בחשבון, באם האחריות למחדלו של האב מוטלת עליו.

 

התגרשתי לפני מספר שנים, וברצוני לקבל משמורת משותפת על ילדינו המשותפים הקטינים ,שהינם בני 7 ו-9. רציתי לדעת האם משמעות המשמורת המשותפת היא שאהיה פטור מלשלם דמי מזונות?

מזונות קטינים

ייתכן שכן. המגמה בפסיקה כיום הינה, היא להתחשב בהכנסות ההורים ובחלוקת הזמנים של הילדים אצלם, ולפסוק בהתאם דמי מזונות, כאשר יהיו מקרים שבהם, האב לא יחוייב, במזונות, כלל.

כך נקבע בפסק דין שניתן בחודש מרץ 2020, בבימ"ש למשפחה בירושלים, ביחס לדמי מזונות עבור ילדים, מתחת ומעל גיל 6. בפסק הדין נקבע כי הפתרון המיטבי עבורם הינו להיות במשמורת משותפת, כאשר גם הנטל הכלכלי יתחלק בין שני ההורים אשר להם שכר דומה, ויחסית גבוה. לגבי המזונות, נקבע שאין צורך בתשלום מזונות, אך נקבע שהאב ישלם לאם עבור ההוצאות שאינן תלויות (400 ₪ לכל ילד שגילו מעל לגיל 6).

אשתי לשעבר אינה מאפשרת לי לראות את בתי הקטינה. האם אני יכול לתבוע ביטול מזונות בגלל זה?

מזונות קטינים

כן. בפסק דין שניתן בחודש פברואר 2020, בבית הדין הרבני האזורי באשדוד, בוטל חיוב של אב במזונות עקב ניכור הורי מצד האם. בפסק הדין תואר ניתוק במשך מספר שנים בין הקטינה לבין אביה, ללא שום הליך טיפולי, לשם חידוש הקשר, והודגשו מאמצי האם למנוע, בכל דרך, את הקשר בין האב לבין הילדה.

שאלות ותשובות3 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן