מאגר המידע

מזונות

עמוד הבית / מאגר המידע / מזונות / הסכמים בענין מזונות

מזונות

הסכמים בענין מזונות

מאמרים0 תוצאות

האם חזרה של אשה לחיים משותפים עם בעלה לשעבר עלולה לפגוע בזכותה על פי הסכם הגירושין ביניהם לקבל ממנו מזונות לאחר הגירושין?

מזונות הסכמים בענין מזונות

במקרה שכזה ביהמ"ש בוחן את הנסיבות ואפשר שייקבע אחת משתיים:

א. חזרה לחיים משותפים עם בעל לשעבר עשוייה לבטא באמצעות התנהגות, שינוי בהסכם הקודם ולגרום לביטול ההתחייבות לשלם מזונות, לאחר הגירושין, משום שבזמן המגורים המשותפים הבעל לשעבר ממילא נוטל חלק בתשלום הוצאות הכלכלה ומשק הבית המשותף, כך שאם יהא עליו גם לשאת בזה וגם לשאת בתשלום מזונות עפ"י הסכם הגירושין, עלול הדבר להוות כפל תשלום .

ב. ביהמ"ש יכול גם לקבוע כי בתקופת הפיוס האישה לשעבר לא תהא זכאית למזונות עפ"י ההסכם, אולם אם לאחר מכן בני הזוג ייפרדו שוב, אזי ההסכם הקודם ייצא ממצב של הקפאה ועשוי לשוב לתוקפו .

האם התחייבותה של אם בהסכם גירושין להימנע מתביעות עתידיות בעניין מזונות ילדיה מחייבת את ילדה הקטין? 

מזונות הסכמים בענין מזונות

 

ככלל ילדים אינם כפופים להסכמים שנחתמים בין הוריהם ובפרט להסכמים בהם קיימים תנאים מגבילים שעלולים לפגוע בזכותם לסיפוק מלא של צורכיהם. ילד יכול להגיש תביעה עצמאית וראשונית בשמו, להגדלת מזונות והוא אף איננו חייב להוכיח שינוי נסיבות מהותי, כדי להצדיק את תביעתו. התחייבותה של אימו של קטין להימנע מתביעות בעתיד אינה מחייבת כאמור את הקטין והתחייבות זו אף איננה מחייבת את אימו של הקטין , עד מתי ? "עד שתעשיר" , כלומר התחייבותה של אם הקטין תהא מחייבת, רק לאחר שמצבה הכלכלי יהיה משופר למדי.

האם ניתן להסכים על נושא מזונות הילדים בעל פה ? 

מזונות הסכמים בענין מזונות

 

לא! הסכם בעניין מזונות צריך שייעשה בכתב ויקבל אישור של בית המשפט לעינייני משפחה (או בית הדין הרבני) וזאת כתנאי לתוקף המשפטי המחייב שלו. יודגש כי הסכם בעניין מזונות ילדים ופסק דין שמאשר אותו, לעולם אינו סופי, כלומר בנסיבות מסויימות ניתן לפנות לביהמ"ש בתביעה לשנות את גובה המזונות. גם הסכם בעניין שינוי מזונות , כלומר הגדלתם או הפחתתם חייב להיעשות בכתב ולקבל אישור של ביהמ"ש.

בתי המתבגרת, הנמצאת במשמורתי, שברה מספר שיניים ובכללן את שיניה הקדמיות, כאשר שיחקה עם חברותיה. היא סבלה מכאבים עזים והיתה מבוהלת מהמראה החיצוני שלה. מיהרתי איתה לרופא השיניים שטיפל בה מייד. הגרוש שלי מסרב להשתתף בהוצאות הטיפול. על פי הסכם הגירושין שלנו, הוא אמור לשלם מחצית מהוצאות רפואיות חריגות, שאינן כלולות בביטוח בריאות, בתנאי שהוא מסכים לכך. הבעל לשעבר שלי טען כי הייתי אמורה לבקש את הסכמתו מראש. עניתי לו כי ניסיתי להתקשר אליו, כאשר בתנו היתה אצל רופא השיניים, אבל, הוא לא היה זמין. האם סירובו מוצדק?

מזונות קטינים

נראה שלא. השתתפותו של האב בהוצאות רפואיות חריגות של בתו עשוייה להיות מותנית בהסכמתו, כלומר, עליו להסכים ביחס לטיפול העתידי, כתנאי להשתתפותו במימון הטיפול. אולם, קיימים מקרים בהם בלתי ניתן להודיע מראש, על טיפול רפואי דרוש, למשל, כאשר קורה מצב חירום. במצב שכזה, סירובו של האב להסכים להשתתף בהוצאות הטיפול לא יהיה מוצדק.

ילדיי אשר מתגוררים עם אימם, גרושתי, מסרבים לדבר איתי, משמיצים אותי באוזני המשפחה, משפילים ומבזים אותי בכל הזדמנות, גם באירועים משפחתיים. האם אני חייב להמשיך ולשלם עבורם דמי מזונות, כפי שהתחייבתי בהסכם שנחתם עם גרושתי, ואושר בבית המשפט למשפחה?

מזונות קטינים

כן, כל עוד החיוב לא בוטל על ידי החלטה שיפוטית. במקרה של התנהגות מחפירה, מצד הילדים שלך, אתה יכול לפנות לבית המשפט, ולעתור לביטול החיוב שלך במזונות, מחמת התנהגותם. עפ"י סעיף 9 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959 "רשאי בית המשפט, אם הוא סבור שמן הצדק והיושר לעשות כן, לפטור אדם מחובת מזונות, כולה או מקצתה, מחמת התנהגות מחפירה שהזכאי במזונות התנהג כלפיו.".

שאלות ותשובות5 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן