מאגר המידע

מזונות

עמוד הבית / מאגר המידע / מזונות / טקטיקה נגד אי-תשלום

מזונות

טקטיקה נגד אי-תשלום

מאמרים0 תוצאות

האם בימ"ש בישראל מוסמך להורות על עיכוב יציאתו של אב כחלק מהליכים המתנהלים בתביעת מזונות של קטין כאשר האב הינו תושב זר?

מזונות קטינים

עפ"י תקנות סדר הדין האזרחי צו עיכוב יציאה מן הארץ לא יינתן נגד תושב זר אלא אם כן קיימות באותו מקרה סיבות מיוחדות המצדיקות זאת, ובתנאי שביהמ"ש יציין בכתב את הסיבות הנ"ל בגוף החלטתו.

האם ייתכן מצב בו בימ"ש ידרוש מתושב זר להפקיד ערבות כדי לבטל צו עיכוב יציאה מן הארץ שהוצא נגדו כחלק מהליכים בתיק מזונות קטין?

מזונות קטינים

כן, למרות שצו עיכוב יציאה מן הארץ נגד תושב זר ניתן במקרים נדירים וחריגים  ביותר, הרי שבמקרה זה, בימ"ש עשוי לדרוש סוג כלשהו של בטוחה להבטחת תשלום דמי המזונות עבור הקטין, בתמורה לביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ.

האם צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד אב כחלק מהליכים משפטיים המתנהלים בתביעה לדמי מזונות קטין תקף, אם הוא ניתן ללא נוכחותו של האב, והאב לא מקבל את כל המסמכים הנלווים בעניין?

מזונות קטינים

לא! על פי תקנות סדר הדין האזרחי הצו יפסיק להיות בתוקף, אם מדובר בצו שניתן ע"י ביהמ"ש במעמד צד אחד, ולא הומצא לצד השני כראוי. כלומר, על פי התקנות על המבקש להמציא למשיב (מי שניתן נגדו הצו) העתק מן הצו עצמו וגם העתק מן הבקשה שהוגשה למתן הצו על נספחיה וכן העתק מכתב הערבות עליו חתם המבקש בתמיכה לבקשתו. על המסמכים הנ"ל להימסר במסירה אישית תוך שלושה ימים, אלא אם כן ביהמ"ש קבע אחרת בהחלטתו על מתן צו עיכוב היציאה מן הארץ ונימק אותה.

בעלי עזב את הבית, בהפגנתיות, ניתק מגע, והשאיר אותי לבד עם שני ילדינו הקטנים. אני לא עובדת ואין לי איך לשלם שכר דירה. כיצד באפשרותי לפעול?

מזונות קטינים

 עלייך להגיש לבית המשפט בקשה ליישוב סכסוך. לך ולבעלך, תיקבע פגישה ביחידת הסיוע שליד בית המשפט למשפחה, כדי לנסות וליישב את המחלוקת ביניכם. אם לא תצליחו להגיע להסכמה, או שהוא לא יתייצב, תוכלי להגיש תביעה בענין מזונותייך, ומזונות הקטינים, ובכלל זה, בקשה למזונות זמניים.

קודם לכן, במסגרת תיק יישוב הסכסוך, את רשאית להגיש בקשות דחופות , כגון למזונות זמניים עבורך ועבור הילדים, ובכלל זה, לחייב את בעלך להשתתף/לשלם במלואם את דמי השכירות, עבור הדירה.

שאלות ותשובות4 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן