מאגר המידע

מזונות

מזונות

לאישה נשואה

מאמרים0 תוצאות

 מהו המועד הקובע אשר ממנו מתחילה זכאות האשה לקבל דמי מזונות ?

מזונות לאישה נשואה

אישה איננה זכאית לקבל דמי מזונות עבור התקופה שקדמה להגשת תביעת המזונות על ידה – אפילו שהיא ובעלה חיים בנפרד, ואפילו אם הבעל הוא זה שעזב את הבית . היא זכאית לקבל דמי מזונות, אך ורק ממועד הגשת תביעת המזונות על ידה. לעתים, כאשר זוג מגיע לכלל הסכמה, הם עשויים לקבוע מועד מוקדם יותר ממועד הגשת תביעת המזונות ע"י האישה, אשר ממנו ואילך יתחיל החיוב במזונות.

עד כמה חופשייה אשה יהודיה לבחור באיזו ערכאה יוכרע עניין מזונותיה?

מזונות לאישה נשואה

לגבי אשה יהודיה קיימת סמכות מקבילה, הן לבית הדין הרבני והן לבית משפט למשפחה, לדון במזונותיה. ברם, מקובל, כי אם בעלה מקדים ומגיש תביעת גירושין בבית הדין הרבני, וכורך כראוי את עניין המזונות לתביעת הגירושין הנ"ל, הרי שגם נושא מזונותיה של האשה יידון בבית הדין הרבני. מכאן גם צמח המונח "מירוץ הסמכויות", כאשר כל צד ממהר להגיש תביעה בערכאה הנוחה לו כדי "לתפוס" סמכות.

 

בעלי עזב את הבית, בהפגנתיות, ניתק מגע, והשאיר אותי לבד עם שני ילדינו הקטנים. אני לא עובדת ואין לי איך לשלם שכר דירה. כיצד באפשרותי לפעול?

מזונות קטינים

 עלייך להגיש לבית המשפט בקשה ליישוב סכסוך. לך ולבעלך, תיקבע פגישה ביחידת הסיוע שליד בית המשפט למשפחה, כדי לנסות וליישב את המחלוקת ביניכם. אם לא תצליחו להגיע להסכמה, או שהוא לא יתייצב, תוכלי להגיש תביעה בענין מזונותייך, ומזונות הקטינים, ובכלל זה, בקשה למזונות זמניים.

קודם לכן, במסגרת תיק יישוב הסכסוך, את רשאית להגיש בקשות דחופות , כגון למזונות זמניים עבורך ועבור הילדים, ובכלל זה, לחייב את בעלך להשתתף/לשלם במלואם את דמי השכירות, עבור הדירה.

האם אשה שתובעת, מטעמים טקטיים, שלום בית (בבי"ד רבני), ותובעת מזונות (בבימ"ש) עשוייה לזכות במזונות, למרות שבעלה הגיש כנגדה תביעת גירושין?

מזונות לאישה נשואה

 

 

כן! הגשת תביעת גירושין, ע"י בעל, אין בה, כשלעצמה, כדי לשלול או כדי לגרוע מזכותה של אשה למזונות. אשה זכאית למזונות מבעלה, כפועל יוצא מנישואיהם, אלא אם בעלה מצליח להוכיח עילה מוכרת עפ"י דין, לשלילת זכאותה.

האם גימלה שמקבלת אשה מידי חודש בחודשו ,נלקחת בחשבון ע"י ביהמ"ש ,בבואו לחשב את מזונותיה?

מזונות לאישה נשואה

קיצבת פנסיה נחשבת כמקור הכנסה של האשה, ועל כן ביהמ"ש ייקח בחשבון את שיעור הגימלה בחישוב ובדיקת צרכיה של האשה, ויגרע אותה מדמי המזונות שייפסקו על ידיו, אם יוחלט שהאשה הזכאית להשלמת מזונות.

שאלות ותשובות5 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן