מאגר המידע

מזונות

מזונות

קטינים

מאמרים0 תוצאות

ידידתי אשר הינה רווקה ומבוגרת רוצה מאוד ללדת ילד מחוץ לנישואין, ומפצירה בי שאעזור לה להיכנס להריון, ע"י תרומת זרע. היא מבטיחה שלא לייחס לי אבהות על ילד , אם יוולד לה . כמו כן, היא מבטיחה שהיא לא תתבע ממני מזונות ותמיכה כלכלית כלשהי למען הילד . האם הבטחותיה מחייבות מבחינה משפטית, או שאני עלול להסתבך בעתיד ?

מזונות קטינים

הסכם בעל פה או בכתב, אשר מיועד לשחרר גבר, אשר מכניס אישה להריון, מכל אחריות כלפי ילד שייוולד, הוא חסר כל ערך משפטי. הסכם כזה נוגד את "טובת הילד", נוגד את זכויות הילד, ונוגד את תקנת הציבור. הסכם כזה מתיימר לשלול מן הילד את זכותו הטבעית לדעת מיהו אביו, לשלול ממנו את האפשרות לפתח מערכת יחסים עם אביו, ולשלול ממנו את הזכות להיתמך מבחינה כלכלית ע"י אביו.

חוץ מהמקרה המיוחד של תרומת זרע אנונימית בבנק הזרע, אדם שמכניס אישה להריון, חייב לקחת אחריות על מעשיו ואין הוא יכול להתנער מכך, אפילו אם הוא מתבקש לעזור לאותה אישה להפוך לאם ולממש בכך את האימהות שלה. אין זה משנה אם התקיימו יחסי מין אם לאו, לצורך הענקת הזרע .

הגשתי תביעת מזונות נגד בעלי עבור ילדי הקטינים בבית המשפט. בכתב הגנתו טוען בעלי, כי הוא משתכר כ-3,000 ש"ח בחודש. כאשר עברתי על מסמכיו האישיים גיליתי כי בהליכים משפטיים אחרים, הננקטים נגדו, הוא טען כי הוא משתכר הרבה יותר. אני אינני עובדת בגלל גילם הצעיר של ילדיי. האם המסמכים שגיליתי יוכלו לסייע לי לקבל דמי מזונות גבוהים יותר עבור ילדיי?

מזונות קטינים

כן! כאשר בימ"ש למשפחה קובע דמי מזונות קטין בגובה מסויים, כאשר האם איננה עובדת, ואין לה הכנסה משלה, משכורתו של האב וכושר ההשתכרות שלו מהווים גורמים משמעותיים בשיקולי הגעת של ביהמ"ש, כמו גם צרכיהם של הקטינים.  אם האם מסוגלת להוכיח לביהמ"ש ע"י הבאת ראייה, (כגון העתק מכתב תביעה או כתב הגנה או תצהיר, בהליך אחר, שם ציין האב כושר השתכרות גבוה יותר), כי הכנסתו בפועל של האב ו/או כושר השתכרותו גבוהים מאלו שנטענו בכתב הגנתו, הדבר יוכל לסייע בשכנוע ביהמ"ש להגדיל את המזונות שנקבעו למזונות הקטינים.

האם בימ"ש בישראל מוסמך להורות על עיכוב יציאתו של אב כחלק מהליכים המתנהלים בתביעת מזונות של קטין כאשר האב הינו תושב זר?

מזונות קטינים

עפ"י תקנות סדר הדין האזרחי צו עיכוב יציאה מן הארץ לא יינתן נגד תושב זר אלא אם כן קיימות באותו מקרה סיבות מיוחדות המצדיקות זאת, ובתנאי שביהמ"ש יציין בכתב את הסיבות הנ"ל בגוף החלטתו.

האם ייתכן מצב בו בימ"ש ידרוש מתושב זר להפקיד ערבות כדי לבטל צו עיכוב יציאה מן הארץ שהוצא נגדו כחלק מהליכים בתיק מזונות קטין?

מזונות קטינים

כן, למרות שצו עיכוב יציאה מן הארץ נגד תושב זר ניתן במקרים נדירים וחריגים  ביותר, הרי שבמקרה זה, בימ"ש עשוי לדרוש סוג כלשהו של בטוחה להבטחת תשלום דמי המזונות עבור הקטין, בתמורה לביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ.

האם צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד אב כחלק מהליכים משפטיים המתנהלים בתביעה לדמי מזונות קטין תקף, אם הוא ניתן ללא נוכחותו של האב, והאב לא מקבל את כל המסמכים הנלווים בעניין?

מזונות קטינים

לא! על פי תקנות סדר הדין האזרחי הצו יפסיק להיות בתוקף, אם מדובר בצו שניתן ע"י ביהמ"ש במעמד צד אחד, ולא הומצא לצד השני כראוי. כלומר, על פי התקנות על המבקש להמציא למשיב (מי שניתן נגדו הצו) העתק מן הצו עצמו וגם העתק מן הבקשה שהוגשה למתן הצו על נספחיה וכן העתק מכתב הערבות עליו חתם המבקש בתמיכה לבקשתו. על המסמכים הנ"ל להימסר במסירה אישית תוך שלושה ימים, אלא אם כן ביהמ"ש קבע אחרת בהחלטתו על מתן צו עיכוב היציאה מן הארץ ונימק אותה.

מה גובה דמי המזונות הזמניים בהם עשוי להיות מחוייב אב, עבור שני ילדיו הקטינים, מתחת לגיל 6, שמתגוררים יחד עם אימם בבית הוריה, מאז פרידתם?

מזונות קטינים

 

בתי המשפט בישראל קובעים דמי מזונות זמניים, עפ"י התרשמות ראשונה מטענות הצדדים בכתב. כאשר האם היא למעשה ההורה המשמורן של הילדים, ניתן לצפות לחיוב האב במזונות זמניים שבין 1,400-1,300 ₪ לחודש, עבור כל ילד, וכן, לחיובו במחצית מן ההוצאות החינוכיות והרפואיות החריגות של הילדים.

בתי המתבגרת, הנמצאת במשמורתי, שברה מספר שיניים ובכללן את שיניה הקדמיות, כאשר שיחקה עם חברותיה. היא סבלה מכאבים עזים והיתה מבוהלת מהמראה החיצוני שלה. מיהרתי איתה לרופא השיניים שטיפל בה מייד. הגרוש שלי מסרב להשתתף בהוצאות הטיפול. על פי הסכם הגירושין שלנו, הוא אמור לשלם מחצית מהוצאות רפואיות חריגות, שאינן כלולות בביטוח בריאות, בתנאי שהוא מסכים לכך. הבעל לשעבר שלי טען כי הייתי אמורה לבקש את הסכמתו מראש. עניתי לו כי ניסיתי להתקשר אליו, כאשר בתנו היתה אצל רופא השיניים, אבל, הוא לא היה זמין. האם סירובו מוצדק?

מזונות קטינים

נראה שלא. השתתפותו של האב בהוצאות רפואיות חריגות של בתו עשוייה להיות מותנית בהסכמתו, כלומר, עליו להסכים ביחס לטיפול העתידי, כתנאי להשתתפותו במימון הטיפול. אולם, קיימים מקרים בהם בלתי ניתן להודיע מראש, על טיפול רפואי דרוש, למשל, כאשר קורה מצב חירום. במצב שכזה, סירובו של האב להסכים להשתתף בהוצאות הטיפול לא יהיה מוצדק.

בעלי עזב את הבית, בהפגנתיות, ניתק מגע, והשאיר אותי לבד עם שני ילדינו הקטנים. אני לא עובדת ואין לי איך לשלם שכר דירה. כיצד באפשרותי לפעול?

מזונות קטינים

 עלייך להגיש לבית המשפט בקשה ליישוב סכסוך. לך ולבעלך, תיקבע פגישה ביחידת הסיוע שליד בית המשפט למשפחה, כדי לנסות וליישב את המחלוקת ביניכם. אם לא תצליחו להגיע להסכמה, או שהוא לא יתייצב, תוכלי להגיש תביעה בענין מזונותייך, ומזונות הקטינים, ובכלל זה, בקשה למזונות זמניים.

קודם לכן, במסגרת תיק יישוב הסכסוך, את רשאית להגיש בקשות דחופות , כגון למזונות זמניים עבורך ועבור הילדים, ובכלל זה, לחייב את בעלך להשתתף/לשלם במלואם את דמי השכירות, עבור הדירה.

בת הזוג שלי ואני נפרדנו, והיא לא מאפשרת לי לראות את הילד המשותף שלנו, אלא אם כן אסכים לדרישות הכספיות הבלתי פוסקות שלה, מה ניתן לעשות?

מזונות קטינים

 

 

יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך, ובמסגרתה בקשה דחופה לבית משפט למשפחה, למתן צו לקביעת הסדרי שהייה.

על פי הסכם גירושין, בעלי לשעבר חייב לשלם רק מחצית מכל ההוצאות הרפואיות החריגות של ילדינו המשותפים, אשר אינן מכוסות על ידי הביטוח הרפואי הרגיל, אם הוא מסכים לכך. אני חוששת כי הגרוש שלי עלול לנצל את המצב ולסרב לשלם עבור טיפולים רפואיים להם כבר הסכמתי ועבורם שילמתי. האם זכות הסירוב לתשלום רפואי היא בלתי מוגבלת?

מזונות קטינים

לא! לבעל לשעבר/אב אין חופש מוחלט להחליט על סירוב לטיפול רפואי. כאשר הוא מפעיל את זכות הסירוב שלו, לטיפול מסויים, עליו לנהוג בתום לב ומשיקולים ענייניים, ולא מתוך קמצנות או נקמנות כלפי אשתו לשעבר/האם.

שאלות ותשובות10 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן