מאגר המידע

נישואין וגירושין

נישואין וגירושין

גירושין בין יהודים

מאמרים0 תוצאות

כמה דיינים נדרשים להחליט האם לבית הדין הרבני יש סמכות לדון בעניין אשר נטען שהינו חלק בלתי נפרד מתביעת הגירושין, שהוגשה לבית הדין?

נישואין וגירושין גירושין בין יהודים

ניתן להסתפק בדיין אחד.

האם על אותו הרכב בביה"ד הרבני חלה חובה לשבת בדין, בכל הדיונים בתיק, נדון בבית הדין הרבני?

נישואין וגירושין גירושין בין יהודים

 

 

כן! שאם לא כן הדבר יהווה עילה לביטול פסק הדין, כפי שביהמ"ש העליון פסק בשנת 2004. שם, ביהמ"ש העליון ביטל פסק דין, שניתן ע"י בית הדין הרבני בפתח תקווה, משום שהרכב הדיינים שהחל בשמיעת הוכחות בתיק התחלף במהלך ישיבות הדיון בתיק.

בעלי ואני מנהלים תביעת גירושין בבית הדין הרבני. אני מיוצגת על ידי טוען רבני. בכל פעם שאני נפגשת עמו לשיחה על דרכי פעולה ותגובה אפשריות בתיק, ישנן בינינו הסכמות והבנות, אולם כאשר אנו נכנסים לאולם הדיונים בבית המשפט, הוא מתעלם מכל מה שסיכמנו עליו לפני כן, ומשתיק אותי אם אני מנסה להתערב בדבריו ולכוון אותו חזרה לדברים עליהם הוסכם מראש בינינו. אני שוקלת להחליף ייצוג, אבל ברצוני להתלונן עליו בכל מקרה. האם תיפול תלונתי על אוזן קשבת?

נישואין וגירושין גירושין בין יהודים

על פי כללי הטוענים הרבניים (סדרי דין בבית הדין המשמעתי), משנת 1999, ניתן להגיש קובלנה נגד טוען רבני. ובית הדין המשמעתי יחליט האם הקובלנה נגד הטוען הרבני הינה מוצדקת, ומהו הצעד המשמעתי, שיש לנקוט בו נגד אותו טוען רבני, אם בכלל.

אשתי ואני נפרדנו לאחרונה. הגשתי תביעה לגירושין. אחת הסיבות לפירוק נישואינו היא נטיותיה והעדפותיה המיניות של אשתי. יש לנו שתי בנות בגיל ההתבגרות בנמצאות במשמורת משותפת של שנינו, אולם, כעת, הוענקה לאשתי משמורת זמנית לגבי שתי הבנות על ידי בית הדין הרבני. בית הדין הרבני לכאורה התעלם מנטייתה המינית של אשתי, מכך שיש לה בת זוג קבועה, אשר לנה בדירתה, ומהעובדה כי בנותיי הינן בגיל העשרה. אני חושש שלמצב עניינים זה תהיינה השלכות שליליות על גיבוש זהותן המינית של הבנות. אני מניח, כי יעבור זמן מה עד שתינתן החלטה סופית בעניין המשמורת, מפני שעלי ועל אשתי לעבור בדיקת מסוגלות הורית, ושנינו מתכוונים להיאבק באופן נמרץ על מנת לקבל את המשמורת. האם אוכל לערער על ההחלטה בנושא המשמורת הזמנית שניתנה על ידי בית הדין הרבני?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר שיקולי בית המשפט

 

כן! קיימת אפשרות לעתור לביטול החלטת בית הדין הרבני, ע"י הגשת בקשה לבית הדין האזורי אשר נתן את ההחלטה הנ"ל. אפשרות אחרת היא להגיש לבית הדין הרבני הגדול לערעורים בירושלים, בקשה למתן רשות לערער על החלטת בית הדין האזורי. כמו כן, רצוי להגיש במקביל בקשה לעיכוב ביצוע החלטתו של בית הדין, עד למתן החלטה בערעור, באם הרשות לערער תינתן, ועד להכרעה בערעור.

הגשתי תביעה לגירושין בבית הדין הרבני נגד בעלי, מפני שהוא בוגד בי. הוא השאיר לי מכתב בו הוא חירף וגידף אותי, ואמר שאני אהיה עגונה, וכי הוא מתכנן לצאת למסע מסביב לעולם עם המאהבת שלו. האם באפשרותי למנוע זאת ממנו?

נישואין וגירושין גירושין בין יהודים

כן! עפ"י חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), משנת 1956, אם בית הדין מגיע למסקנה, כי האשה הביאה ראיות מספיקות להוכחת מעשה ניאוף של בעלה, וקיים סיכוי טוב לכך שהיא תצליח בתביעתה לגירושין בבית הדין, אזי, רשאי בית הדין להורות גם על עיכוב יציאתו של הבעל מן הארץ, אם קיים "חשש ממשי" שיציאתו לחו"ל תגרום לעיגונה של האשה כתוצאה מכך.

האם העובדה שבני זוג חתמו על הסכם גירושין בבית דין רבני, הכולל הסכמה בנושא משמורת ילדיהם הקטינים, מעניקה סמכות אוטומטית לבית הדין הרבני לדון בעתיד בנושא המשמורת אם תתגלע מחלוקת בין ההורים?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר סמכות בעניין משמורת

לא. ישנן שתי דרכים בהן בית דין קונה סמכות לדון במשמורת הילדים. האחת, כאשר נושא המשמורת נכרך לתביעת הגירושין המוגשת לבית הדין, בהתאם לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953, ובתנאי שלא הוגשה קודם לכן תביעה למשמורת קטינים לבית המשפט לענייני משפחה. יוער, כי על תביעת הגירושין להיות כנה, ועל הכריכה להיעשות כדין ולהיות כנה אף היא בכדי שסמכות ביה"ד תחול.

הדרך השנייה, להקניית הסמכות לביה"ד הינה מכוח הסכמה של הצדדים להתדיין בפני ביה"ד בעניין זה, עפ"י סעיף 9 לחוק בתי דין רבניים. הסכמת הצדדים להקנות סמכות לבית הדין, כאן בעניין משמורת הילדים, יכולה להיות מפורשת או משתמעת. אולם, כדי להקנות לבית הדין הרבני סמכות להמשיך ולדון בעניין משמורת הקטינים בעתיד, דהיינו "סמכות נמשכת" צריך שבית הדין ידון באופן מהותי לגופה של תביעת המשמורת.

האם אשה שתובעת, מטעמים טקטיים, שלום בית (בבי"ד רבני), ותובעת מזונות (בבימ"ש) עשוייה לזכות במזונות, למרות שבעלה הגיש כנגדה תביעת גירושין?

מזונות לאישה נשואה

 

 

כן! הגשת תביעת גירושין, ע"י בעל, אין בה, כשלעצמה, כדי לשלול או כדי לגרוע מזכותה של אשה למזונות. אשה זכאית למזונות מבעלה, כפועל יוצא מנישואיהם, אלא אם בעלה מצליח להוכיח עילה מוכרת עפ"י דין, לשלילת זכאותה.

חתמתי על הסכם גירושין עם אשתי לשעבר, על פיו התחייבתי להעניק סכום כסף משמעותי, לבן שלנו, כאשר הוא יינשא. אולם, לאחר גירושינו, גרושתי הסיתה את הבן נגדי, בניגוד להתחייבותה בהסכם, לגרום לילדיי לנהוג כלפיי, כאביהם, בכבוד. בני ניתק איתי כל קשר, וכעת הוא וגרושתי דורשים את הכסף, על פי ההסכם. האם יש לי דרך להתנגד לכך?

נישואין וגירושין גירושין בין יהודים

כן! עליך להגיש תביעה בבימ"ש או בבי"ד, ולבקש לבטל את הסעיפים הרלבנטיים בהסכם הגירושין, בגלל הפרה, ולחילופין לעתור לפרשנות ההסכם, לאור ההתנהגות הנפסדת כלפיך, אשר מנוגדת להסכם.  על פי סעיף 25 (א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973:"חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין…".

אם לפי לשון או רוח ההסכם ביניכם,  הותנה בפירוש כי מתן הכספים לבן, תלוי בהתנהגותה של גרושתך ו/או בהתנהגות הבן ואם בהסכם יש הסכמה/התחייבות שגרושתך תגדל את בנך לכיבוד אביו, לפיכך אם מתרחשת הפרה של תנאים אלה, אזי בכפוף להוכחת טענה זו, ההתחייבות הכספית שקיבלת על עצמך ניתנת לביטול. במילים אחרות, ההתחייבות שלך לתת מתנה כספית לבן שלך, ניתנת לביטול, לנוכח הפרת התחייבות מצד גרושתך ו/או לנוכח יחס מחפיר מצד בנך.

ביני ובין בעלי מתנהל משפט בבית הדין הרבני. בדיון שהתקיים שם, נכחו רק שני דיינים במקום שלושה. אני הסכמתי לקיום הדיון בהרכב חסר. בדיון ניתנה החלטה לרעתי. האם אני יכולה לערער ולטעון נגד חוקיות הרכב הדיינים, או כנגד סמכות בית הדין?

נישואין וגירושין גירושין (דתות זהות)

סיכויי הערעור קלושים. אם ניתנה הסכמה לדיון בפני הרכב של שניים, ולאחר שניתנה החלטה שלא נשאה חן בעינייך, את החלטת לטעון כנגד חוקיות הרכב הדיינים, ואף לכפור בסמכות בית הדין, בנסיבות אלה, את מושתקת, ולא יינתן לך להעלות טענות, הן כנגד סמכות בית הדין, הואיל וטענה זו לא נטענה מלכתחילה, והן כנגד ההרכב החסר של הדיינים, הואיל וניתנה מצידך הסכמה לקיום הדיון בהרכב חסר. כך נקבע בענין דומה, ע"י בית המשפט העליון.

גרושתי הגישה נגדי תביעה בבית משפט לענייני משפחה, בענין פירוש הסכם הגירושים שנחתם בינינו. לאחר כמה החלטות שניתנו, ע"י בית המשפט, אני מרגיש, בדיעבד, שהיה עדיף מבחינתי, כי העניין יתברר בבית דין רבני. האם אני רשאי כיום, לטעון לחוסר סמכות, של בית המשפט למשפחה, לדון בתיק?

נישואין וגירושין גירושין בין יהודים

לא! אם מתנהל הליך, ולא ניצלת את ההזדמנות הראשונה, בתחילתו, לטעון כי לבית המשפט למשפחה אין סמכות, אינך רשאי בעיצומו של ההליך ולאחר שכבר התקיימו דיונים בתיק, וניתנו החלטות, להשמיע טענה של חוסר סמכות, וכל זאת, בגלל שהחלטות של ביהמ"ש למשפחה, אינן לטעמך.

שאלות ותשובות10 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן