מאגר המידע

אבהות

אבהות

הכחשת אבהות

מאמרים0 תוצאות

האם ניתן לחייב אדם לעבור בדיקת אבהות, כאשר האישה שטוענת לאבהותו על ילדה איננה נשואה? 

אבהות הכחשת אבהות

 

בית המשפט לענייני משפחה יכול לכפות על נתבע בתביעת אבהות לתת דגימת רוק, לצורך עריכת בדיקת ד.נ.א., כיוון שמדובר בהליך שאיננו פולשני, אך אין ביהמ"ש יכול לכפות עליו לתת דגימת דם. כך, בית המשפט המחוזי בבאר שבע החזיר תיק לבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע, לאחר שהנתבע עירער על פסק דין הצהרתי שניתן נגדו, ושהכריז עליו כעל אביו של ילד, אשר נולד לאם חד הורית. בית המשפט המחוזי הורה לערכאה הראשונה לדון במקרה מחדש ולבחון ראיות חדשות, לאחר שהנתבע הוכיח, שקיימת אפשרות, שאדם אחר הוא אבי הילד, לפחות באותה דרגת סבירות שהוא עצמו עשוי להיות אבי הילד. הנתבע התנגד לעריכת בדיקת דם וטען שאין לחייבו לעשותה, כיוון שהדבר פוגע בזכותו הבסיסית לחופש הבחירה באשר למה שייעשה בגופו. בית המשפט לענייני משפחה פסק, שהוא היה רשאי להורות לו להביא, לצורך בדיקת הד.נ.א, דגימה מסוג אחר, שתילקח מגופו בהליך שאיננו פולשני. ביהמ"ש קבע שהוא היה מוסמך לעשות זאת על פי חוק בית המשפט לענייני משפחה – 1995, שמתיר לבית המשפט לפעול כפי שהוא רואה לצודק ולנכון כדי להבטיח משפט הוגן.

במשך מספר שנים ניהלתי קשר עם גבר נשוי. בשל קושי בו נתקלתי בנסיונותי להרות , החלטנו אני ואותו גבר לפנות לטיפולי הפרייה חוץ גופית, ולצורך כך חתמנו על טופס בקשה והסכמה לביצוע הפרייה חוץ גופית. ההפרייה נעשתה מזרעו של הגבר ומביצית של אישה אחרת. כיום מתכחש אותו אדם לאבהותו ומסרב להכיר בילד כבנו , מה עלי לעשות?

אבהות הכחשת אבהות

כאשר גבר מתכחש לאבהותו ניתן להגיש כנגדו תביעה למתן פסק דין הצהרתי, על מנת שיוכרז עליו, כעל אבי הוולד, וזאת באם תצליח אימו של הילד, להוכיח טענתה.

במקרה דומה שנידון בבית המשפט לעיניני משפחה בתל- אביב, הגישה אימו של ילד תביעה להכרזת אבהות כנגד גבר שהשתתף עימה בתהליך של הפרייה חוץ גופית . ביהמ"ש קבע כי ההסכם עליו חתמו הצדדים שכותרתו "בקשה והסכמה לביצוע הפרייה חוץ גופית", חוקי ומחייב. האב אינו מצוי במעמד של תורם זרע אנונימי, אלא במעמד של משתתף פעיל בתהליך . עפ"י הנתונים הנ"ל קבע ביהמ"ש כי הנתבע הינו אביו של הרך שנולד .

נישואיי מצויים במשבר. אשתי הגישה נגדי תביעת מזונות עבור הילדים. אני חושד בכך ש"בתנו" הפעוטה איננה למעשה בתי, אלא היא בתו של חבר ילדות של אשתי, שאיתו אשתי מנהלת רומן זה זמן רב. אשתי ואני שנינו יהודים, אך נישאנו בטקס נישואין אזרחי בחו"ל. אני סבור, שאין זה מחובתי לשלם מזונות לילדה, שאיננה בתי הביולוגית, בעוד שאביה הביולוגי פטור מחובת המזונות. מה הסיכויים לכך שבית המשפט ייעתר לבקשתי ויורה על עריכת בדיקת רקמות , כדי שאוכל להוכיח ולשלול את אבהותי ?

אבהות הכחשת אבהות

בישראל בית משפט יירתע מלהמליץ על עריכת בדיקת רקמות, כאשר האם היא יהודיה, שנשואה ליהודי, וזאת כדי להימנע מן הסיכון של הכרזה על הילד כעל ממזר או כעל ספק ממזר. על פי הדין העברי, הסטטוס של ממזר או של ספק ממזר ניתן לילד, שנולד מחוץ לנישואין של אם יהודיה אשר נשואה ליהודי.

סיטואציה זו נעשית מסובכת יותר, כאשר בני הזוג ה"נשואים" הינם שני יהודים, אשר נישאו זה לזה בטקס נישואין אזרחי ולא כדת משה וישראל , משום שנישואין אזרחיים אינם בני תוקף ואינם מוכרים במשפט הישראלי, עדיין . הדין העברי מכיר אך ורק בתוקפם של נישואין בין שני יהודים שנערכו על פי הדין העברי. נישואין אזרחיים שנערכו בחו"ל תקפים אך ורק לצורכי רישום אדמיניסטרטיבי במירשם האוכלוסין. לפיכך, באופן תיאורטי ניתן לטעון, שאישה יהודיה, אשר נישאה לגבר יהודי, בטקס נישואין אזרחי נחשבת לרווקה, ולפיכך, ילד שנולד לה מגבר אחר לא יוגדר כממזר. כתוצאה מכך, אין עילה למנוע בדיקת אבהות, כי לא קיים החשש, שהילד יוכרז כילד בלתי חוקי.

 

האם ניתן לחייב אדם לעבור בדיקת אבהות, כאשר האישה שטוענת לאבהותו על ילדה איננה נשואה?

אבהות הכחשת אבהות

בית המשפט לענייני משפחה יכול לכפות על נתבע בתביעת אבהות לתת דגימת רוק, לצורך עריכת בדיקת ד.נ.א., כיוון שמדובר בהליך שאיננו פולשני, אך אין ביהמ"ש יכול לכפות עליו לתת דגימת דם. בקיץ 2002 בית המשפט המחוזי בבאר שבע החזיר תיק לבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע, לאחר שהנתבע עירער על פסק דין הצהרתי שניתן נגדו, ושהכריז עליו כעל אביו של ילד, אשר נולד לאם חד הורית. בית המשפט המחוזי הורה לערכאה הראשונה לדון במקרה מחדש ולבחון ראיות חדשות, לאחר שהנתבע הוכיח, שקיימת אפשרות, שאדם אחר הוא אבי הילד, לפחות באותה דרגת סבירות שהוא עצמו עשוי להיות אבי הילד. הנתבע התנגד לעריכת בדיקת דם וטען שאין לחייבו לעשותה, כיוון שהדבר פוגע בזכותו הבסיסית לחופש הבחירה באשר למה שייעשה בגופו. בית המשפט לענייני משפחה פסק, שהוא היה רשאי להורות לו להביא, לצורך בדיקת הד.נ.א, דגימה מסוג אחר, שתילקח מגופו בהליך שאיננו פולשני. ביהמ"ש קבע שהוא היה מוסמך לעשות זאת על פי חוק בית המשפט לענייני משפחה – 1995, שמתיר לבית המשפט לפעול כפי שהוא רואה לצודק ולנכון כדי להבטיח משפט הוגן.

 

שאלות ותשובות4 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן