מאגר המידע

זכויות רכושיות

זכויות רכושיות

בית המשפחה

מאמרים0 תוצאות

האם תוכל אשה לשכנע את ביהמ"ש להעניק לה חלק גדול יותר בבית מגורי המשפחה, מפני שבעלה העצמאי, בעיסוקו, הסתיר ממנה, במשך שנים כספים שקיבל, בזמן שהיא עבדה ונשאה בתשלום חובות משותפים?

זכויות רכושיות זוגות שנישאו אחרי 1974

לא! אם בני הזוג נישאו משנת 1974 ואילך, הרי שעל פי חוק יחסי ממון בין בני זוג (1973), יש לשני בני הזוג זכויות שוות ברכוש שהצטבר, במהלך שנות נישואיהם, אלא אם כן מדובר בנכסים שניתנו במתנה או בירושה, או שנחתם הסכם ממון, אשר אושר בבימ"ש והוציא נכס או יותר ממכלול רכושם המשותף. למרות שלבימ"ש קיים שיקול דעת לסטות מהוראות החוק הנ"ל ולבצע חלוקה שאיננה שוויונית בין הצדדים, בהתקיים נסיבות מיוחדות לכך, הרי שאין בימ"ש רשאי לעשות כן כאשר מדובר בנכס דלא ניידי הרשום בבעלות משותפת של שני הצדדים. זאת, מפני שהרישום על שמם של הצדדים משקף זכויות קניניות, אשר הצדדים התכוונו והסכימו על כך שהנכס יהיה בבעלות שניהם, בחלקים שווים.

אני מנהלת הליך גירושין מבעלי. הבית שלנו נרשם כנכס של החברה שבבעלות בעלי, אבל למעשה נרכש מכספים משותפים. האם יש לי סיכוי שלי לקבל מחצית מן הבית?

זכויות רכושיות בית המשפחה

כן!! בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל (דצמבר 2020) ערעור שהגישה אישה שהפסידה חצי מהבית שרכש בעלה בתקופת הנישואים. בבית המשפט למשפחה נקבע כי מדובר בבית ששייך לחברה של הבעל ולפיכך לא נכלל ברכוש המשותף. אולם בערעור נקבע כי הבית נרכש באופן אישי על ידי הבעל, מתוך הכנסות עבודה שנחשבות לכספים משותפים, ולפיכך האישה זכאית למחצית משוויו.

האם אשה יכולה לפעול לביטול מכירת הדירה המשותפת שלה ושל בעלה לקרוב משפחה ,אשר נעשתה ללא ידיעתה ע"י בעלה, אשר על שמו היתה הדירה רשומה ?

זכויות רכושיות בית המשפחה

כן! בן זוג יכול להגיש תביעה כנגד בן זוגו האחר, אשר מכר בלא ידיעתו את דירתם המשותפת, אשר היתה רשומה על שם בן הזוג המוכר. התביעה תוגש גם נגד רוכש הדירה, והיא מיועדת לבטל את רישום הזכויות על שם הרוכש, או למנוע את רישום הזכויות על שם הרוכש, לפי העניין. באם רוכש הדירה פעל בתום לב, אזי עלול להתעורר קושי בביטול רכישת הדירה, אולם אם רוכש הדירה הינו קרוב משפחה של המוכר, הרי שמתעורר ספק בקשר לתום ליבו של הרוכש. בסוגיה זו נקבע ע"י ביהמ"ש העליון, כי "כאשר מדובר בדירת מגורים, והצד השלישי יודע, כי למי שהנכס רשום על שמו, יש בת זוג או בן זוג הדרים עימו, מתהפכת ההנחה, ועל צד ג' לבדוק, מעבר לרישום, מה זכויותיו של בן הזוג או בת הזוג המתגורר בדירת המגורים".

 

שאלות ותשובות3 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן