מאגר המידע

זכויות רכושיות

עמוד הבית / מאגר המידע / זכויות רכושיות / זכויות סוציאליות ופנסיה

זכויות רכושיות

זכויות סוציאליות ופנסיה

מאמרים0 תוצאות

בעלי עצמאי המקבל חלק ניכר משכרו במזומן. עבדתי שנים רבות בשירות המדינה, אשר העניקו לי זכויות פנסיה והטבות אחרות. נישאנו לפני כעשרים שנה. אני יודעת שבעלי מקבל כספים מזומן עבור שירותיו, באופן לא רשמי ("כסף שחור"). ברצוני להתגרש ממנו ולהגיש תביעה לחלוקת רכוש בבית משפט למשפחה. האם ביהמ"ש יתחשב בכסף הלא מוצהר שהרוויח בעלי, לאורך השנים, בבואו לתת החלטתו?

זכויות רכושיות זוגות שנישאו אחרי 1974

 

עפ"י חוק יחסי ממון בין בני זוג (1973) הבעל זכאי למחצית זכויות הפנסיה של אשתו, המתייחסות לתקופה בה בני הזוג חיו יחד כזוג נשוי. ברם, החוק מעניק לביהמ"ש שיקול דעת לסטות מנוסחה זו, ולבצע חלוקה לא שוויונית, כאשר קיימות נסיבות מיוחדות, ואם האשה מוכיחה כי הבעל קיבל הכנסות לאורך שנים, ללא הנהלת חשבונות מסודרת, ומבלי שהן הגיעו לידי האשה. במקרה זה, רשאי ביהמ"ש להקטין את חלקו של הבעל בזכויות הפנסיה הקשורות לעבודתה של האשה, או אף לקבוע כי הוא אינו זכאי לכל חלק בהן.

בעלי ואני חתמנו על הסכם גירושין אשר אושר כפסק דין, בבית משפט לענייני משפחה, בשנת 2008. בהסכם הגירושין הסדרנו את חלקי וזכויותיי בפנסיה של בעלי לשעבר. כיצד אוכל להבטיח, כי אקבל את החלק היחסי, שמגיע לי מן הפנסיה של בעלי לשעבר?

הסכמים בענין גירושין

עפ"י החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014, עלייך לפנות, באופן ישיר, לגופים המשלמים (את הפנסיה לבעלך לשעבר) או לעו"ד שמתמחה בדיני משפחה, ולהגיש באמצעותו, בקשה לרישום פסק הדין, בגופים המשלמים, אשר בהם מתנהלים חסכונותיו הפנסיוניים, על מנת שתתבצע חלוקה פ"י היקף זכויותייך (באחוזים), מתוך כלל זכויותיו.

אני חתמתי עם בעלי לשעבר על הסכם גירושין, לפני שנחקק החוק בענין חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, האם החוק הזה רלבנטי גם לגביי?

זכויות רכושיות זכויות סוציאליות ופנסיה

כן! אמנם  הוראות החוק נכנסו לתוקף בפברואר 2015, אולם הן חלות באופן רטרואקטיבי, גם ביחס לפסקי דין והסכמים שנחתמו בני זוג שנפרדו, לפני כניסת החוק לתוקף.

כיצד ניתן לקבל ולממש את החלק היחסי שלי, בפנסיה של בן זוגי לשעבר?

זכויות רכושיות זכויות סוציאליות ופנסיה

קודם כל, צריך להגדיר את החלק היחסי אשר מגיע לך, כבת זוג לשעבר, בזכויות של בן זוגך לשעבר, ולאחר מכן, במועד הפרישה משולם החלק היחסי שלך, מן הפנסיה של בן זוגך לשעבר ומועבר ישירות לחשבון הבנק שלך. 

האם החוק מבחין בין סוגים שונים של חיסכון או זכויות סוציאליות, בעת גירושין?

הסכמים בענין גירושין

כן! בחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014, קיים מנגנון שונה ביחס להסדרי חיסכון המבוססים על צבירת זכויות, כגון הסדרי פנסיה תקציבית, קרנות פנסיה ותיקות או קופות גמל ישנות, וזאת, על מנת למנוע פגיעה בזכויות הפנסיוניות. כך שנעשית הבחנה בין כספים זמינים לבין זכויות או עתידיות. כך, נקבע מנגנון של ניהול משותף של הכספים החל ממועד הפירוד ועד למועד, אשר בו מגיע החוסך לגיל פרישה, כאשר בתקופה זו החוסך איננו רשאי לבצע פעולות מהותיות בחשבון שלו, ללא קבלת הסכמת בן/בת הזוג לשעבר לכך.

 

האם אני אהיה זכאית לקבל חלק מזכויות הפנסיה של בעלי , ביחס לתקופת נישואינו, במצב של פירוד או גירושין בינינו?

זכויות רכושיות זכויות סוציאליות ופנסיה

כן! החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014, מסדיר את חלוקת הכספים בין בני זוג, באופן שבו בן/בת זוג לשעבר יהיו זכאים לקבל את חלקם היחסי בחיסכון הפנסיוני של בן הזוג שלהם לשעבר, החל ממועד נישואיהם ועד למועד שבו נפרדו זה מזה.

אני מצוי בהליכים משפטיים עם אשתי, לקראת חתימה על הסכם גירושין. מה צריך לכלול פסק דין לגירושין, כדי שאוכל לקבל את חלקי בזכויות הפנסיה שלה, עפ"י החוק, ולהיפך?

זכויות רכושיות זכויות סוציאליות ופנסיה

פסק הדין צריך לכלול את כל הנתונים הבאים: פרטי זיהוי מלאים של העמית המבוטח בקרן (שם פרטי, שם משפחה, מספר ת.ז.), פרטי בן הזוג לשעבר (שם פרטי, שם משפחה, מספר ת.ז.), פירוט "התקופה המשותפת", מועד הפירוד ביניכם, פירוט "השיעור המשותף", ופירוט "השיעור להעברה" מתוך הקצבה. מומלץ להיוועץ בעורך דין לצורך ביצוע התהליך.

האם לפי החוק, כאשר תבוצע חלוקת זכויות פנסיה ביני לבין אשתי לשעבר, והיא תקבל את החלק היחסי שלה, בפנסיה שלי, האם אז ינוכו מן החלק הזה ניכויי חובה?

הסכמים בענין גירושין

לא! אין לאשתך לשעבר תלוש פנסיה נפרד ואין חישוב מס עצמאי. מס הכנסה וביטוח לאומי מנוכים מסך כל הקצבה (לפני החלוקה ביניכם) וזאת, בהתאם לשיעורי המס החלים על המבוטח, כלומר עליך, בלבד.

 

שאלות ותשובות8 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן