מאגר המידע

זכויות רכושיות

זכויות רכושיות

קיצבאות

מאמרים0 תוצאות

אשתי לשעבר ואני חתמנו על הסכם גירושין, בשנת 2002, שאושר בבית המשפט למשפחה, וקיבל תוקף של פסק דין. האם יחול עליו החוק בעניין חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג משנת 2014?

הסכמים בענין גירושין

פסק דין, אשר נתן תוקף משפטי להסכם גירושין, ובמסגרתו לחלוקת זכויות פנסיה, לפני יום 6/2/2015 (מועד הכניסה לתוקף של החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014), אינו עומד, בדרך כלל, בהוראות ובכללים הקבועים בחוק הפנסיוני. לפיכך, כדי שקרן הפנסיה תוכל לפעול בהתאם להוראות פסק הדין, יש לפנות לבית המשפט, אשר נתן את פסק הדין ולהגיש בקשה להתאים את פסק הדין לדרישות החוק ואז להגישו לקרן הפנסיה, כדי שתתבצע חלוקה בהתאם.

כיצד יחושב החלק שלי מזכויות הפנסיה של אשתי לשעבר, ביחס לתקופת נישואינו?

זכויות רכושיות קיצבאות

החלק היחסי של בן/ת הזוג לשעבר בקצבה של גרושתך ייגזר מהקצבה שלה, נטו. כלומר, מסך כל הקצבה מנכים את כל ניכויי החובה של אשתך לשעבר (מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות) אם קיימים, והנטו הנותר יחולק באופן יחסי בין אשתך לשעבר, המבוטחת, לבינך, בעלה לשעבר.

שאלות ותשובות2 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן