מאגר המידע

זכויות רכושיות

זכויות רכושיות

רכוש אחר

מאמרים0 תוצאות

האם בן זוג זכאי לזכויות של בן זוגו הנובעות מקריירה ומוניטין, אשר נבעו מעבודתו?

זכויות רכושיות רכוש אחר

כן!  נכסי קריירה ומוניטין מהווים "נכס בר שיתוף" וחלק מהרכוש המשותף של בני הזוג.

בעלי ואני חיים בנפרד זה מזה, לאחר כ-10 שנות נישואים. פרט לדירת המשפחה, אשר בה אני עדיין מתגוררת, יש בבעלותנו דירה נוספת, שהינה מושכרת. מאז שנפרדנו, בעלי לא העביר לי דבר, מדמי השכירות, כפי שנהג לעשות בעבר. הגשתי תביעה בענייני הרכוש בבימ"ש למשפחה. האם ביהמ"ש יכול להורות לבעלי להעביר אלי מחצית מדמי השכירות?

זכויות רכושיות זוגות שנישאו אחרי 1974

 

 

כן! במסגרת תביעה לפירוק שיתוף, ובתנאי שהוגשה עתירה בענין זה,  ביהמ"ש יכול גם להורות כי הבעל יעביר לאשה מחצית מדמי השכירות של דירה נוספת המצויה בבעלות הצדדים.

אני מעוניין להשכיר דירה, אשר זכויותיה רשומות בחלקים שווים, על שמי, על שם אשתי, ועל שם הוריי. כיום הדירה מוזנחת, ואינה בשימוש.בגלל הליכי גירושין שמתנהלים ביני לבין אשתי, ובכלל זה, תביעה רכושית, שמתנהלת בביהמ"ש למשפחה, אשתי מסרבת לשתף פעולה בעניין שיפוץ לצורך העלאת ערך, ובענין השכרת הדירה. מה באפשרותי לעשות, כדי למנוע מצב של ירידת ערך הדירה וכדי להפיק תועלת/רווח מן הדירה?

זכויות רכושיות רכוש אחר

באפשרותך לפנות לבית המשפט לעניני משפחה, במסגרת התביעה הרכושית שמתנהלת שם, בינך לבין אשתך, ולעתור למתן צו, שיתיר לך לשפץ את הדירה ולהשכיר אותה. אם בקשתך תתקבל, ביהמ"ש ככל הנראה ימנה כונס/י נכסים, לצורך ניהול הנכס, ובכלל זה השיפוץ והשכרת הדירה.

גרושתי ואני גידלנו כלב יחד, ואני מעוניין לטפל בו גם לאחר הפרידה. מה הסיכוי שלי לקבל את הכלב שלי ושל גרושתי, למשמורת המלאה שלי?

אפוטרופסות אחר

בתי המשפט בישראל קבעו כי ההכרעה בסוגיית ההחזקה של בעל חיים לאחר פרידה, מתקבלת על פי השיקול הרחב של "טובת החיה", וכי הגישה הרואה בבעל חיים קניין/רכוש אינה עולה בקנה אחד עם ראיית בעלי החיים בחברה המערבית המודרנית היום. המשפט הישראלי, מעניק שיקול דעת לשופט להחליט עפ"י אמות מידה כגון תום לב, צדק, סבירות, וכדו'.

כך, ביוני 2020 בבית משפט לענייני משפחה בירושלים נדחתה תביעה של גבר לקבל משמורת משותפת על הכלבים עם גרושתו. נקבע שם, כי בחינת השיקול הרחב של "טובת החיה", דורשת את הישארות הכלבים בחזקת האישה לאור הנתק הממושך בינם לבין התובע, שהוא כיום כמו "אדם זר" עבורם.

 

נישואיי לאשתי נמצאים במשבר ואני מעוניין להתגרש. במהלך נישואינו חתמנו על הסכם בקשר לזכויות משותפות שלנו בבית שמצוי בשלבי בנייה בפרוייקט "בנה ביתך". האם אני כול להחזיר לה את כספי השקעתה ולבטל את ההסכם בעניין הזכויות שלה בבית?

זכויות רכושיות רכוש אחר

אם אשתך הפירה תנאי כלשהו בהסכם ביניכם, אתה רשאי לתבוע ויכול לטעון להפרת ההסכם בבית המשפט, ולנסות לבטל את ההסכם בגלל ההפרה שלה. לעומת זאת, אם בית המשפט ימצא שאשתך לא הפירה את ההסכם אלא שרצונך נובע מן המשבר שמתחולל ביניכם, במצב זה בית המשפט צפוי לדחות את התביעה שלך. בפסק דין שניתן בבימ"ש לענייני משפחה בחיפה באוגוסט 2020, בעניין דומה, נקבע ברוח זו, ונאמר כי ״פרידה או הרעה ביחסי הצדדים אינה עילת ביטול״.

שאלות ותשובות5 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן