מאגר המידע

אלימות במשפחה

אלימות במשפחה

סוגי אלימות

מאמרים0 תוצאות

אילו צעדים משפטיים יכולה אישה לנקוט כנגד בעל, אשר מתנהג כלפיה באלימות פיזית ?

אלימות במשפחה סוגי אלימות

אישה יכולה לבקש צו הגנה כנגד בעלה, עפ"י החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991. לשם כך עליה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, בבקשה למתן צו הגנה. הצו עשוי להינתן לתקופה של עד שלושה חודשים, אשר ניתן להאריכה עד ששה חודשים, ובתנאים מיוחדים שירשמו, עד שנה. במסגרת צו ההגנה ניתן להוציא בעל מבית מגורי המשפחה, ולאסור עליו להתקרב לבית המגורים ו/או למקום העבודה של האישה. בית המשפט יכול לצוות על הוצאת נשק מרשותו של בן הזוג האלים, ואף לחייב אותו להשתתף בקבוצות טיפול או לקבל טיפול פסיכולוגי פרטני נגד אלימות. במקרה בו בעל מפר את הצו, ניתן לעצור אותו ולהורות על מאסרו.

בעלי מעולם לא היכה אותי, אך כל הזמן הוא מותח עלי ביקורת , משפיל אותי וצועק עלי בנוכחות הילדים. הוא גם מרבה להתרגז על הילדים, כאשר הם עושים משהו "לא בסדר", לדעתו. האם התנהגותו מקובלת בעיני החוק, או שאני יכולה לעשות משהו נגדו?

אלימות במשפחה סוגי אלימות

ביקורת תמידית, השפלה וצעקות הן גילויי התנהגות, שבית המשפט העליון הכיר בהן כ"אלימות ריגשית", והן לא מקובלות בעיני החוק. במקרים קיצוניים, התנהגות שלילית מעין זו לבדה – ללא אלימות פיזית – יכולה להצדיק הענקת צו, אשר מורה על הרחקת האדם האלים מבית המשפחה. ניתן להוציא צווים נגד בעל במקרים של אלימות ריגשית, במסגרת תביעה של האישה ל"מדור שקט" (צווי מניעה), או על פי החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991 (צווי הגנה).

אני ואישתי נפרדנו לפני מספר חודשים. הגשתי נגד אישתי תביעת גירושין בבית הדין הרבני. לאחר הפרידה בינינו, החלה חמותי להטריד אותי בלי הפסקה, והחלה להציף אותי בשיחות טלפוניות ובמכתבים בפקסימיליה, שהיא משגרת למשרדי ללא הפסקה . אינני יכול לנהל חיים נורמליים. האם ניתן לעצור את "מחול השדים" שמתנהל סביבי ?

אלימות במשפחה סוגי אלימות

חותנת נכללת בהגדרה של "בן משפחה" לצורך החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991, אשר על פיו יכול להינתן צו הגנה, שיאסור הטרדה באמצעות שיגורי פקסימיליה, ובאמצעות שיחות טלפון . במסגרת החוק ניתן להוציא צווי הגנה, שמתייחסים להטרדה שמתבצעת בדרכים שונות, ולא רק צווים שמתייחסים לאלימות פיזית.

האם ניתן להוציא צו מניעה או צו הרחקה נגד בעל/אב, כאשר הוא מפעיל כלפי בני משפחתו אלימות מילולית/רגשית ולא פיסית?

אלימות במשפחה סוגי אלימות

כן! בית המשפט העליון פסק בשנות התשעים, שבמקרים קיצוניים אלימות מילולית לבדה עשויה להצדיק מתן צו הרחקה נגד בעל/אב. במקרה אחד הוא ציין, שהתאכזרות ריגשית, השפלה ודיכוי עלולים להיות, במקרים מסויימים, קשים יותר ובלתי נסבלים יותר מאשר אלימות פיסית. במקרה אחר נקבע כי: "מתח, מצוקה וחרדה ("אלימות ריגשית") יכולים, כשלעצמם, להוות עילה למתן צו הגנה, אך זאת רק במקרים קיצוניים". ואולם, צו המונע מבן המשפחה האלים להיכנס לבית המשפחה, במקרים של אלימות מילולית, יינתן בדרך כלל, רק לאחר שבית המשפט הזהיר את בן המשפחה האלים, והוא לא שעה לאזהרה.

אני ואישתי נפרדנו לפני מספר חודשים. הגשתי נגד אישתי תביעת גירושין בבית הדין הרבני. לאחר הפרידה בינינו, החלה חמותי להטריד אותי בלי הפסקה, והחלה להציף אותי בשיחות טלפוניות ובמכתבים בפקסימיליה, שהיא משגרת למשרדי ללא הפסקה . אינני יכול לנהל חיים נורמליים. האם ניתן לעצור את "מחול השדים" שמתנהל סביב

אלימות במשפחה סוגי אלימות

 

 

חותנת נכללת בהגדרה של "בן משפחה" לצורך החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991, אשר על פיו יכול להינתן צו הגנה, שיאסור הטרדה באמצעות שיגורי פקסימיליה, ובאמצעות שיחות טלפון . במסגרת החוק ניתן להוציא צווי הגנה, שמתייחסים להטרדה שמתבצעת בדרכים שונות, ולא רק צווים שמתייחסים לאלימות פיזית.

האם ניתן להוציא צו מניעה או צו הרחקה נגד בעל/אב, כאשר הוא מפעיל כלפי בני משפחתו אלימות מילולית/רגשית ולא פיסית?

אלימות במשפחה סוגי אלימות

 

כן! בית המשפט העליון פסק בשנות התשעים, שבמקרים קיצוניים אלימות מילולית לבדה עשויה להצדיק מתן צו הרחקה נגד בעל/אב. במקרה אחד הוא ציין, שהתאכזרות ריגשית, השפלה ודיכוי עלולים להיות, במקרים מסויימים, קשים יותר ובלתי נסבלים יותר מאשר אלימות פיסית. במקרה אחר נקבע כי: "מתח, מצוקה וחרדה ("אלימות ריגשית") יכולים, כשלעצמם, להוות עילה למתן צו הגנה, אך זאת רק במקרים קיצוניים". ואולם, צו המונע מבן המשפחה האלים להיכנס לבית המשפחה, במקרים של אלימות מילולית, יינתן בדרך כלל, רק לאחר שבית המשפט הזהיר את בן המשפחה האלים, והוא לא שעה לאזהרה.

בעלי מעולם לא היכה אותי, אך כל הזמן הוא מותח עלי ביקורת , משפיל אותי וצועק עלי בנוכחות הילדים. הוא גם מרבה להתרגז על הילדים, כאשר הם עושים משהו "לא בסדר", לדעתו. האם התנהגותו מקובלת בעיני החוק, או שאני יכולה לעשות משהו נגדו?

אלימות במשפחה סוגי אלימות

 

ביקורת תמידית, השפלה וצעקות הן גילויי התנהגות, שבית המשפט העליון הכיר בהן כ"אלימות ריגשית", והן לא מקובלות בעיני החוק. במקרים קיצוניים, התנהגות שלילית מעין זו לבדה – ללא אלימות פיזית – יכולה להצדיק הענקת צו, אשר מורה על הרחקת האדם האלים מבית המשפחה. ניתן להוציא צווים נגד בעל במקרים של אלימות ריגשית, במסגרת תביעה של האישה ל"מדור שקט" (צווי מניעה), או על פי החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991 (צווי הגנה).

אילו צעדים משפטיים יכולה אישה לנקוט כנגד בעל, אשר מתנהג כלפיה באלימות פיזית ?

אלימות במשפחה סוגי אלימות

 

אישה יכולה לבקש צו הגנה כנגד בעלה, עפ"י החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991. לשם כך עליה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, בבקשה למתן צו הגנה. הצו עשוי להינתן לתקופה של עד שלושה חודשים, אשר ניתן להאריכה עד ששה חודשים, ובתנאים מיוחדים שירשמו, עד שנה. במסגרת צו ההגנה ניתן להוציא בעל מבית מגורי המשפחה, ולאסור עליו להתקרב לבית המגורים ו/או למקום העבודה של האישה. בית המשפט יכול לצוות על הוצאת נשק מרשותו של בן הזוג האלים, ואף לחייב אותו להשתתף בקבוצות טיפול או לקבל טיפול פסיכולוגי פרטני נגד אלימות. במקרה בו בעל מפר את הצו, ניתן לעצור אותו ולהורות על מאסרו.

הבטחתי לחברה שלי להינשא לה, אבל היא התנהגה באופן אלים כלפיי. עכשיו היא תובעת אותי בבית משפט על הפרת הבטחת נישואים. האם יש לתביעה שלה סיכוי?

נישואין וגירושין נישואין בישראל

כנראה שלא. בפני ביהמ"ש הובא מקרה שבו שניים הכירו בזמן לימודים משותפים, ניהלו מערכת יחסים 3 שנים, ניתנה הבטחה ע"י בן הזוג כי יינשאו בתוך שנה, הם עברו להתגורר יחד, ולאחר מכן הוא חזר בו,

לטענתו כי היא היתה אלימה כלפיו והוא  התחרט.

במקרה זה החליט בית המשפט כי ניתנה הבטחה להתחתן אבל מצד שני מצא כי דחיית ביצוע ההתחייבות על ידי החתן המיועד עקב התנהגותה האלימה והאובססיבית של התובעת וחוסר רצונה לקבל טיפול הייתה מוצדקת.

בעלי מעולם לא היכה אותי, אך כל הזמן הוא מותח עלי ביקורת , משפיל אותי וצועק עלי בנוכחות הילדים. הוא גם מרבה להתרגז על הילדים, כאשר הם עושים משהו "לא בסדר", לדעתו. האם התנהגותו מקובלת בעיני החוק, או שאני יכולה לעשות משהו נגדו?

אלימות במשפחה סוגי אלימות

ביקורת תמידית, השפלה וצעקות הן גילויי התנהגות, שבית המשפט העליון הכיר בהן כ"אלימות ריגשית", והן לא מקובלות בעיני החוק. במקרים קיצוניים, התנהגות שלילית מעין זו לבדה – ללא אלימות פיזית – יכולה להצדיק הענקת צו, אשר מורה על הרחקת האדם האלים מבית המשפחה. ניתן להוציא צווים נגד בעל במקרים של אלימות ריגשית, במסגרת תביעה של האישה ל"מדור שקט" (צווי מניעה), או על פי החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991 (צווי הגנה).

שאלות ותשובות10 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן