מאגר המידע

אלימות במשפחה

אלימות במשפחה

תלונות סרק/שקיות

מאמרים0 תוצאות

האם בעל אשר אשתו הוליכה שולל את ביהמ"ש, וקיבלה צו הגנה כוזב נגדו, זכאי לפיצויים?

אלימות במשפחה תלונות סרק/שקיות

 

כן! בימ"ש למשפחה בכפר סבא קבע כי אשה תשלם 5,000 ₪ לבעלה פיצויים, על כך שהגישה בקשה לצו הגנה נגדו בתואנת שווא. במקרה זה הורה ביהמ"ש על מתן צו הגנה, במעמד צד אחד נגד הבעל, אשר הורחק מבית המשפחה. הצו ניתן לבקשת האשה, אשר טענה כי הוא נהג בה באלימות גופנית, וביצע בה מעשה אונס. בעת הדיון בביהמ"ש הגיע ביהמ"ש למסקנה כי האשה פעלה בחוסר תום לב, וכי טענותיה היו שקריות. ביהמ"ש ביטל את צו ההגנה, וגם הורה לה לשלם 2,500 ₪ נוספים לקופת המדינה.

האם בימ"ש הנותן צו הגנה לבקשת אשה נגד בעלה, רשאי לכלול בצו, הוראה בעניין פיצוי כספי במידה והאב יפעל בניגוד לצו?

אלימות במשפחה תלונות סרק/שקיות

כן! עפ"י החוק למניעת אלימות במשפחה משנת 1991, ביהמ"ש רשאי להוסיף תנאים לצו ההגנה. לדוגמה, ביהמ"ש למשפחה בירושלים נתן צו הגנה רחב נגד אב/בעל. ביהמ"ש אסר עליו להיכנס לבית המשפחה למשך חודש, וכן אסר עליו ביהמ"ש למנוע מבני המשפחה האחרים להיכנס הביתה, וציווה עליו להימנע מלהטריד אותם במשך תקופה של 3 חודשים. ביהמ"ש ציין, כי על האב לחתום על התחייבות בכתב לשלם לאשתו 5,000 ₪, אם בכל עת במשך השנה הקרובה, ביהמ"ש יקבע כי הוא הפר את תנאי הצו.

בעלי תקף אותי באופן פיזי והפעיל כלפי אלימות קשה . הגשתי כנגדו בקשה למתן צו הגנה. בעלי מכחיש כי תקף אותי וטוען כי אני תקפתי אותו והוא התגונן. האם אני ובעלי יכולים לבקש מבית המשפט להיבדק במכשיר פוליגרף, כדי לבדוק את אמיתות גירסותינו? 

אלימות במשפחה תלונות סרק/שקיות

 

בהסכמת הצדדים יכולים צדדים לבקשה למתן צו הגנה, להיבדק בפוליגרף . הליך מעין זה אומנם עוסק באלימות אך במהותו הינו הליך אזרחי, על אף שלאירועים נשוא ההליך אפשר שיהיו היבטים פליליים.

הצדדים אף יכולים להודיע לבית המשפט כי ממצאי בדיקת הפוליגרף יחייבו אותם, ויהוו ראיה מכרעת.

אשתי פתחה נגדי בהליכים על פי החוק למניעת אלימות במשפחה וביקשה שיינתן נגדי צו הגנה. היא עשתה זאת במטרה ללחוץ עלי להיכנע לתכתיבים שלה בעניין הגירושין שלנו. כתוצאה מפתיחת ההליכים נגדי, נאלצתי לשכור שירותיו של עורך דין, כדי שהוא ייצג אותי, והפסדתי ימי עבודה. מדובר במסכת של שקרים ובעלילות שווא שהיא העלילה עלי. האם אוכל לאלץ אותה לפצות אותי, כאשר האמת תצא לאור? 

אלימות במשפחה תלונות סרק/שקיות

 

כן, בנסיבות מסוימות. כאשר תביעה למתן צו הגנה נדחית ע"י בית המשפט, ובית המשפט קובע, שהתביעה הוגשה שלא בתום לב או, במטרה להציק לצד שכנגד, יש לבית המשפט שיקול דעת, על פי החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991, להורות לתובע לשלם לצד שכנגד או לאוצר המדינה הוצאות. כמו כן, בית המשפט מוסמך לפסוק פיצוי הולם לצד שנפגע.

התלוננתי במשטרה נגד בעלי בעניין אלימות והוגש נגדו כתב אישום. ברצוני לחזור בי מתלונתי. האם הדבר אפשרי?

אלימות במשפחה תלונות סרק/שקיות

 

 

כן! אולם, לאחר שתלונת אישה במשטרה, כנגד בעלה התגבשה לכתב אישום, ניהול התיק מצוי בידי הפרקליטות/התביעה. המדינה היא התובעת בהליך פלילי, ואין ערובה לכך שמחילתה של האישה, על מעשה האלימות של בעלה תעזור, כאשר לרוב הדבר תלוי בחומרת המעשה והאישום כלפי הבעל. ככלל, מחילת קורבן לעבירה איננה ממעיטה מחומרת העבירה, אולם היא עשויה להשפיע על שיקולי הענישה

שאלות ותשובות5 תוצאות

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן