מאגר המידע

אפוטרופסות

עמוד הבית / אני אב גרוש המתגורר בחו"ל. בני מתגורר עם אמו בישראל. הסכם הגירושין שנחתם בחו"ל לא התייחס לזכויות ביקור שלי בישראל. אשתי לשעבר אינה מסכימה לכך שבני יבקר אותי בחו"ל וכאשר אני מגיע לישראל לבקר אותו, היא אינה מאפשרת לי לראות אותו בתירוצים שונים. גם כאשר אני מצליח להתראות עם בני בישראל אשתי לשעבר לא מאפשרת לי לצאת אתו מחוץ לבית ובקושי מאפשרת לנו להיות יחד לבד, כשהיא צופה עלינו כל הזמן מקצה הסלון, ומפריעה לנו כל הזמן. מה באפשרותי לעשות?

אני אב גרוש המתגורר בחו"ל. בני מתגורר עם אמו בישראל. הסכם הגירושין שנחתם בחו"ל לא התייחס לזכויות ביקור שלי בישראל. אשתי לשעבר אינה מסכימה לכך שבני יבקר אותי בחו"ל וכאשר אני מגיע לישראל לבקר אותו, היא אינה מאפשרת לי לראות אותו בתירוצים שונים. גם כאשר אני מצליח להתראות עם בני בישראל אשתי לשעבר לא מאפשרת לי לצאת אתו מחוץ לבית ובקושי מאפשרת לנו להיות יחד לבד, כשהיא צופה עלינו כל הזמן מקצה הסלון, ומפריעה לנו כל הזמן. מה באפשרותי לעשות?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 04 אפריל, 2022

עליך להגיש תביעה לקיום הסדרי ראייה בישראל ובחו"ל בבימ"ש למשפחה בישראל. אשתך לשעבר תידרש להגיש כתב הגנה. כמו כן באפשרותך לבקש מביהמ"ש להסמיך פקיד סעד לערוך תסקיר ולהגיש המלצות בעניין. ככלל, ביהמ"ש מכיר בחשיבות ובזכות של ילד לקיים קשר משמעותי עם הוריו, ועשוי בשלב ראשון למצוא לנכון ולהבהיר זאת לאשתך לשעבר המפגינה יחס עוין לכיבוד זכויות ילדכם, כבר במהלך קדם המשפט.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן