מאגר המידע

חטיפת והגירת ילדים

עמוד הבית / אני אם גרושה המנהלת קשר עם גבר המתגורר באירופה, שבבעלותו עסק עצמאי, ואין באפשרותו לחיות בישראל. ברצוני לעבור ולהתגורר באירופה יחד עם ילדיי לאחר שנינשא. בעלי לשעבר מתנגד למעבר זה. האם כאשר ביהמ"ש בא לקבוע האם להתיר לילדי הקטינים להעתיק את מקום מגוריהם לחו"ל, הוא יתחשב באופיו של הבעל המיועד?

אני אם גרושה המנהלת קשר עם גבר המתגורר באירופה, שבבעלותו עסק עצמאי, ואין באפשרותו לחיות בישראל. ברצוני לעבור ולהתגורר באירופה יחד עם ילדיי לאחר שנינשא. בעלי לשעבר מתנגד למעבר זה. האם כאשר ביהמ"ש בא לקבוע האם להתיר לילדי הקטינים להעתיק את מקום מגוריהם לחו"ל, הוא יתחשב באופיו של הבעל המיועד?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 17 מאי, 2022

כן! מערכת היחסים שבין הקטינים לבין בן הזוג החדש של ההורה המשמורן מהווה גורם אחד מתוך מספר גורמים הנבחנים על ידי ביהמ"ש בבואו לדון בבקשה למתן היתר להעתקת מקום מגורים של קטינים. ביהמ"ש גם ירצה לבחון האם מערכת היחסים החדשה נראית יציבה ואף עשוי לבחון את עברו המשפחתי של בן הזוג החדש. אם לבן הזוג החדש ילדים משלו, ביהמ"ש יוכל לבקש לבדוק את יחסם ל "אחים החורגים האפשריים" שיהיו להם.

קיים כאן מלכוד. על מערכת היחסים שבין הקטינים לבן הזוג החדש להיות טובה באופן סביר, אך לא טובה מדי. אם מערכת היחסים טובה מדי, האב הביולוגי, שאינו ההורה המשמורן, יוכל לטעון כי להעתקת המגורים של הקטינים תהיה השפעה שלילית על תפקידו כהורה.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן