מאגר המידע

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

עמוד הבית / אני גרוש, ונתונה לי המשמורת על שני הילדים, שנולדו לי מנישואיי. כאשר הכרנו, אשתי לשעבר הסתירה ממני את עברה כמכורה לסמים, אך במהלך נישואינו הקצרים היא חזרה להשתמש בסמים. נישואינו הסתיימו בגלל התמכרותה לסמים. התגרשנו וניתנה לי המשמורת על ילדינו. לגרושתי נקבעו הסדרי ראיה, והילדים היו אמורים לשהות במחיצתה בכל סוף שבוע שני. כיוון שמצבה התדרדר, היא לא מסוגלת לעמוד בלוח הזמנים של הביקורים, וכאשר הילדים מבקרים אותה, התוצאה היא הרת אסון. היא צורכת סמים כאשר הילדים שוהים במחיצתה, וחבריה, שאף הם מכורים לסמים, מבקרים בביתה כל הזמן. הילדים רואים את אמם נתונה במצב מעורר רחמים, והם נחשפים באופן קבוע לעולם הסמים. הם אינם רוצים לבקר אותה, ומתחננים שלא "אאלץ" אותם לבקרה. אמם טוענת, שאני מסית אותם נגדה. אני משוכנע בכך שחשיפתם המתמשכת לעולם הסמים עלולה להסב להם נזק בלתי הפיך, אם פגישותיהם עם אמם לא תיפסקנה מיד. האם אני יכול לנקוט בהליכים משפטיים ולהביא בכך לניתוק הקשר בין הילדים לאמם או לצמצומו ?

אני גרוש, ונתונה לי המשמורת על שני הילדים, שנולדו לי מנישואיי. כאשר הכרנו, אשתי לשעבר הסתירה ממני את עברה כמכורה לסמים, אך במהלך נישואינו הקצרים היא חזרה להשתמש בסמים. נישואינו הסתיימו בגלל התמכרותה לסמים. התגרשנו וניתנה לי המשמורת על ילדינו. לגרושתי נקבעו הסדרי ראיה, והילדים היו אמורים לשהות במחיצתה בכל סוף שבוע שני. כיוון שמצבה התדרדר, היא לא מסוגלת לעמוד בלוח הזמנים של הביקורים, וכאשר הילדים מבקרים אותה, התוצאה היא הרת אסון. היא צורכת סמים כאשר הילדים שוהים במחיצתה, וחבריה, שאף הם מכורים לסמים, מבקרים בביתה כל הזמן. הילדים רואים את אמם נתונה במצב מעורר רחמים, והם נחשפים באופן קבוע לעולם הסמים. הם אינם רוצים לבקר אותה, ומתחננים שלא "אאלץ" אותם לבקרה. אמם טוענת, שאני מסית אותם נגדה. אני משוכנע בכך שחשיפתם המתמשכת לעולם הסמים עלולה להסב להם נזק בלתי הפיך, אם פגישותיהם עם אמם לא תיפסקנה מיד. האם אני יכול לנקוט בהליכים משפטיים ולהביא בכך לניתוק הקשר בין הילדים לאמם או לצמצומו ?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 17 מאי, 2022

כן! כאשר לאב נתונה המשמורת על ילדיו, והאם מכורה לסמים, אין ספק שהילדים נמצאים ברמת סיכון גבוהה, וכתוצאה ממפגשים עם אמם, עלול להיגרם להם נזק נפשי בלתי הפיך. כאשר נגרם נזק – או כאשר קרוב לוודאי שייגרם נזק בעתיד – ההורה המשמורן יכול להגיש תביעה לביהמ"ש, לביטול זכויות הביקור של ההורה שאיננו משמורן, או להגבלתן. אם מוגשת תביעה כזאת, ביהמ"ש ימנה מומחה (עובד סוציאלי), כדי שיכין דו"ח וייתן המלצות בשאלה, האם יש לבטל את זכויות הביקור, או להפחית אותן, עד שהאם תיגמל מהתמכרותה לסמים. ביהמ"ש גם עשוי לתת הוראות בדבר עריכת מעקב אחר תהליך השיקום של האם, ויוזמן תסקיר משלים. זכויות הביקור, אם תימשכנה או תחודשנה, סביר להניח שתתקיימנה ב"מרכז קשר" מיוחד, שבו יהיה פיקוח של עובד סוציאלי על הפגישות.

 

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן