מאגר המידע

הסכמים

עמוד הבית / אני יוצאת בקביעות עם בחור מזה מספר חודשים, ואנו שוקלים להינשא זה לזה. מצבי הכלכלי הינו טוב, בהיותי שותפה בעסק משפחתי מבוסס. הורי חוששים, כי לנוכח העובדה שמצבו הכלכלי של חברי גרוע, רצונו של חברי להתחתן איתי, נובע משיקולי תועלת . הורי הציעו , כי נערוך הסכם בענייני רכוש, אשר יחתם לפני הנישואין. האם עלי לפעול בדרך זו?

אני יוצאת בקביעות עם בחור מזה מספר חודשים, ואנו שוקלים להינשא זה לזה. מצבי הכלכלי הינו טוב, בהיותי שותפה בעסק משפחתי מבוסס. הורי חוששים, כי לנוכח העובדה שמצבו הכלכלי של חברי גרוע, רצונו של חברי להתחתן איתי, נובע משיקולי תועלת . הורי הציעו , כי נערוך הסכם בענייני רכוש, אשר יחתם לפני הנישואין. האם עלי לפעול בדרך זו?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 24 מרץ, 2022

הסכם שנחתם לפני נישואין (או לאחריהם) הינו הסכם שנערך בכתב בין בני זוג , אשר בו נקבעים ההסדרים הרכושיים שיחולו ביניהם , בעניין נכסים וזכויות כספיות, ששייכות לכל אחד מהם בנפרד או ששייכות לשניהם ביחד, או באשר לנכס ולזכויות כספיות שיתווספו בעתיד. רצוי לחתום על הסכם ממון משום שהסכם כזה עשוי לחסוך לצדדים עוגמת נפש רבה בשעת משבר, או עשוי לפתור בעיות בעניין חלוקת רכוש, במקרה של פירוד בעתיד.

הסכם ממון שנערך לקראת נישואין חייב לקבל אישור של ערכאה שיפוטית וזה יכול להיעשות בבית המשפט לענייני משפחה או בבית דין רבני או בפני עו"ד שהוא גם נוטריון. בהסכם יכולים הצדדים לקבוע תנאים וכללים ככל שנראה להם , אשר יחולו על הצדדים, והם אשר יחייבו אותם. הצדדים אף יכולים לשנות הסכם ממון במהלך הנישואין, אולם שינויו חייב להיעשות בכתב, והכרחי לקבל אישור של בית המשפט לשינוי המבוקש.

 


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן