מאגר המידע

הסכמים

עמוד הבית / אני מתגורר בארה"ב וחי בנפרד מאשתי, ישראלית לשעבר, אשר הוענקה לה משמורת זמנית על בננו הקטין. היא מבקשת ממני לחתום על הסכם לפיו אני מתיר לה לגדל את בננו הקטין שנולד בארה"ב, למשך מספר שנים, בישראל, כדי שהיא תוכל להתגורר בקירבת הוריה ומשפחתה אליהם היא קשורה מאוד. היא אומרת שהיא מוכנה לחתום על הסכם לפיו היא תשוב לארה"ב לפני שבננו יתחיל ללמוד בביה"ס, ואז הוא יתגורר איתי בארה"ב. האם חתימה על הסכם ברוח זו מעמידה אותי בסיכון כלשהו?

אני מתגורר בארה"ב וחי בנפרד מאשתי, ישראלית לשעבר, אשר הוענקה לה משמורת זמנית על בננו הקטין. היא מבקשת ממני לחתום על הסכם לפיו אני מתיר לה לגדל את בננו הקטין שנולד בארה"ב, למשך מספר שנים, בישראל, כדי שהיא תוכל להתגורר בקירבת הוריה ומשפחתה אליהם היא קשורה מאוד. היא אומרת שהיא מוכנה לחתום על הסכם לפיו היא תשוב לארה"ב לפני שבננו יתחיל ללמוד בביה"ס, ואז הוא יתגורר איתי בארה"ב. האם חתימה על הסכם ברוח זו מעמידה אותי בסיכון כלשהו?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 07 אפריל, 2022

כן! אם אב חותם על הסכם בארה"ב לפיו הוא מרשה לאמו של ילדם להתגורר עם הבן הקטין בישראל למשך מספר שנים, האב עלול לגלות, כי אין באפשרותו לממש את זכויות המשמורת והסדרי הראייה שלו, בהתאם להסכם שייערך ביניהם בארה"ב, וזאת גם אם ההסכם אושר ע"י בימ"ש שם. זאת, משום, שכאשר הקטין מתגורר בישראל במשך פרק זמן של מספר חודשים ויותר, הוא עשוי להיחשב, כמי שהשתלב בישראל, והיא ככל הנראה, תהפוך למקום מגוריו הרגיל, במקום ארה"ב. משמעות הפיכתה של ישראל למקום מגוריו הרגיל של הקטין הינה, שאם אמו של הקטין לא תכבד את ההסכם שנחתם בארה"ב בין הצדדים, ולא תשוב לארה"ב בתום התקופה המוסכמת, והאב בתגובה ינקוט בהליכים משפטיים עפ"י אמנת האג, בישראל, הרי שהוא עלול להיכשל בניסיונו לגרום להחזרת ילדו הקטין לארה"ב.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן