מאגר המידע

אפוטרופסות

עמוד הבית / אשתי ואני התגרשנו, ולאחר מכן היא חלתה בסרטן ונפטרה. היחסים עם הוריה היו מורכבים, מאז ומתמיד, אולם לאחר מותה של גרושתי, הילדים שלי חוזרים מביקורים אצל הסבים, במצב ריגשי קשה. אני מרגיש שהסבים מנסים להסית את הילדים נגדי, וחותרים תחת הסמכות ההורית שלי באופן גלוי וסמוי. האם יש לי אפשרות למנוע ולצמצם את המפגשים, והאם לבית משפט יש סמכות להורות על הפסקת המפגשים ביניהם?

אשתי ואני התגרשנו, ולאחר מכן היא חלתה בסרטן ונפטרה. היחסים עם הוריה היו מורכבים, מאז ומתמיד, אולם לאחר מותה של גרושתי, הילדים שלי חוזרים מביקורים אצל הסבים, במצב ריגשי קשה. אני מרגיש שהסבים מנסים להסית את הילדים נגדי, וחותרים תחת הסמכות ההורית שלי באופן גלוי וסמוי. האם יש לי אפשרות למנוע ולצמצם את המפגשים, והאם לבית משפט יש סמכות להורות על הפסקת המפגשים ביניהם?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 01 אפריל, 2022

כל עוד המפגשים בין סבים לבין נכדים עולים בקנה אחד עם טובת הילדים, יהיה קשה לגרום לביטולם. לבית משפט נתון שיקול דעת רחב להתערב ו/או להגביל ו/או לפקח ואף להורות על הפסקת המפגשים מתוך ראיית טובת הילדים.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן