מאגר המידע

הסכמים

עמוד הבית / אשתי לשעבר ואני חתמנו על הסכם גירושין, בשנת 2002, שאושר בבית המשפט למשפחה, וקיבל תוקף של פסק דין. האם יחול עליו החוק בעניין חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג משנת 2014?

אשתי לשעבר ואני חתמנו על הסכם גירושין, בשנת 2002, שאושר בבית המשפט למשפחה, וקיבל תוקף של פסק דין. האם יחול עליו החוק בעניין חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג משנת 2014?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 01 אפריל, 2022

פסק דין, אשר נתן תוקף משפטי להסכם גירושין, ובמסגרתו לחלוקת זכויות פנסיה, לפני יום 6/2/2015 (מועד הכניסה לתוקף של החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014), אינו עומד, בדרך כלל, בהוראות ובכללים הקבועים בחוק הפנסיוני. לפיכך, כדי שקרן הפנסיה תוכל לפעול בהתאם להוראות פסק הדין, יש לפנות לבית המשפט, אשר נתן את פסק הדין ולהגיש בקשה להתאים את פסק הדין לדרישות החוק ואז להגישו לקרן הפנסיה, כדי שתתבצע חלוקה בהתאם.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן