מאגר המידע

אלימות במשפחה

עמוד הבית / באחד הביקורים בעלי התפרץ והיכה אותי והוצא כנגדו צו הגנה לתקופה של שלושה חודשים. האם ניתן להוציא כנגד בעלי צו הגנה אשר עומד בסתירה לזכויות הכניסה והביקור שלו בדירה, כפי שנקבעו בהסכם הגירושין? 

באחד הביקורים בעלי התפרץ והיכה אותי והוצא כנגדו צו הגנה לתקופה של שלושה חודשים. האם ניתן להוציא כנגד בעלי צו הגנה אשר עומד בסתירה לזכויות הכניסה והביקור שלו בדירה, כפי שנקבעו בהסכם הגירושין? 

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 14 אפריל, 2022

 

 

צווי הגנה ניתנים עפ"י החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991. יודגש כי ביהמ"ש בוחן כל מקרה לנסיבותיו. במקרה שנדון בבית המשפט לעינייני משפחה בכפר סבא נפסק כי, באם ביקוריו של האב אינם מאפשרים ניהול סביר ותקין של החיים בדירת המשפחה, הרי שמוצדק להאריך את צו ההגנה וזאת בהתאם לאמור בחוק למניעת אלימות במשפחה. ברם לנוכח הוראות הסכם הגירושין, אשר במסגרתו הוענקו לאב זכויות לביקור ילדיו, בדירת המשפחה, נקבע כי, יש לאזן בין זכויות הצדדים ולאפשר לאב לבקר בדירה במועדים שייקבעו מראש , מועדים בהם, האם איננה נמצאת בבית הצדדים.

 

* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן