מאגר המידע

אפוטרופסות

עמוד הבית / במסגרת הסכם הגירושין שלי, אשר קיבל תוקף של פסק דין בביהמ"ש, הוסכם שאשתי לשעבר תקבל את המשמורת על ילדינו והיא התחייבה, מצידה, שלא להגיש נגדי תביעה להגדלת דמי המזונות שהוסכמו בינינו שעלי לשלם. עתה, בעקבות ויכוח שהתעורר בינינו לגבי השתתפותי בהוצאות רפואיות חריגות (ייעוץ פסיכולוגי), אשתי לשעבר פנתה לביהמ"ש לענייני משפחה בבקשה לשלול ממני את זכות האפוטרופסות שלי על ילדיי ובבקשה להצהיר עליה כאפוטרופסית היחידה של ילדינו. האם היא יכולה לפעול כך והאם בית המשפט עלול לשלול את מעמדי כאפוטרופוס? 

במסגרת הסכם הגירושין שלי, אשר קיבל תוקף של פסק דין בביהמ"ש, הוסכם שאשתי לשעבר תקבל את המשמורת על ילדינו והיא התחייבה, מצידה, שלא להגיש נגדי תביעה להגדלת דמי המזונות שהוסכמו בינינו שעלי לשלם. עתה, בעקבות ויכוח שהתעורר בינינו לגבי השתתפותי בהוצאות רפואיות חריגות (ייעוץ פסיכולוגי), אשתי לשעבר פנתה לביהמ"ש לענייני משפחה בבקשה לשלול ממני את זכות האפוטרופסות שלי על ילדיי ובבקשה להצהיר עליה כאפוטרופסית היחידה של ילדינו. האם היא יכולה לפעול כך והאם בית המשפט עלול לשלול את מעמדי כאפוטרופוס? 

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 12 אפריל, 2022

 

 

הוריהם הביולוגים של ילדים קטינים הם האפוטרופוסים הטבעיים שלהם. האב הביולוגי ממשיך להיות אפוטרופוס טבעי לילדיו גם אם האם היא בעלת המשמורת על הילדים. על- פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962, בית משפט יכול לשלול אפוטרופסות מהורה לילד קטין, רק אם נתמלאו התנאים לכך, על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960, אולם באופן חריג ונדיר למדי.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן