מאגר המידע

חטיפת והגירת ילדים

עמוד הבית / בתי ילדה זה עתה את ילדה הראשון בישראל. הגעתי לישראל על מנת לסייע לה. נוכחתי לדעת כי בתי מאוד לא מאושרת. החבר שלה-אבי התינוק- לא תומך בה כלל. ברצונה של בתי לשוב לארה"ב עמי בתום הביקור שלי בישראל, ולפתוח דף חדש. הכשרתה מוכרת בארה"ב והיא תוכל להתפרנס שם בכבוד, כדי לדאוג לתינוקה. האם בתי זכאית חוקית ליטול עמה את התינוק לארה"ב אם האב מתנגד לכך, מפני שהם לא נשואים?

בתי ילדה זה עתה את ילדה הראשון בישראל. הגעתי לישראל על מנת לסייע לה. נוכחתי לדעת כי בתי מאוד לא מאושרת. החבר שלה-אבי התינוק- לא תומך בה כלל. ברצונה של בתי לשוב לארה"ב עמי בתום הביקור שלי בישראל, ולפתוח דף חדש. הכשרתה מוכרת בארה"ב והיא תוכל להתפרנס שם בכבוד, כדי לדאוג לתינוקה. האם בתי זכאית חוקית ליטול עמה את התינוק לארה"ב אם האב מתנגד לכך, מפני שהם לא נשואים?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 05 אפריל, 2022

 

לא! אם בתך תוציא את התינוק מחוץ לגבולות ישראל, ללא הסכמה של האב הביולוגי, יוכלו להינקט נגדה בארה"ב הליכים משפטיים עפ"י אמנת האג באשמת חטיפה. לעובדה כי בתך איננה נשואה לאבי תינוקה אין חשיבות, מפני שעפ"י החוק הישראלי לאב ולאם הביולוגיים של קטין זכויות שוות כאפוטרופסים טבעיים שלו. על בתך להגיש תביעה למשמורת והגירה בישראל, אם לא יעלה בידה להגיע להסכמה עם האב הביולוגי לגבי המעבר לחו"ל עם התינוק.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן