מאגר המידע

נישואין וגירושין

עמוד הבית / האם בימ"ש בישראל יכיר באופן אוטומט בפסק דין לגירושין שניתן בין שני אזרחים ישראלים ויהודים, אשר נתן בימ"ש אזרחי בחו"ל, הכולל עניינים של פירוק שיתוף ברכוש, משמורת, ומזונות, כאשר הצדדים מתגוררים בחו"ל ולאחד מהם אזרחות זרה נוספת מלבד היותו אזרח ישראלי?

האם בימ"ש בישראל יכיר באופן אוטומט בפסק דין לגירושין שניתן בין שני אזרחים ישראלים ויהודים, אשר נתן בימ"ש אזרחי בחו"ל, הכולל עניינים של פירוק שיתוף ברכוש, משמורת, ומזונות, כאשר הצדדים מתגוררים בחו"ל ולאחד מהם אזרחות זרה נוספת מלבד היותו אזרח ישראלי?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 07 אפריל, 2022

לא! בימ"ש בישראל הדן בבקשה לאכיפת פסק דין חוץ יכיר בו, אך ורק אם הוא עולה בקנה אחד עם הוראותיו של חוק אכיפת פסקי חוץ (1958). אחת הדרישות העיקריות בחוק זה, היא כי לביהמ"ש הזר (בחו"ל) היתה סמכות ליתן את פסק הדין. כאשר מקום המושב של אחד הצדדים הוא בישראל, ולא בחו"ל, אזי, על פי כללי המשפט הבינלאומי הפרטי הנהוגים בישראל, לביהמ"ש הזר אין סמכות ליתן פסק דין על נושאים אחרים מלבד הגירושין האזרחיים. אם הצדדים שוהים באופן זמני בחו"ל, מפני שהצד בעל האזרחות הישראלית בלבד, נסע לשם למטרת לימודים או בשליחות מטעם העבודה, ולצדדים רכוש בישראל, אזי, מקום מושבו של בעל האזרחות הישראלית בלבד, ייחשב כישראל.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן