מאגר המידע

חטיפת והגירת ילדים

עמוד הבית / האם בימ"ש הדן בבקשה להתיר לקטין להעתיק את מקום מגוריו לחו"ל, יחד עם אמו שהיא ההורה המשמורן, ייענה לבקשה, למרות התנגדות אבי הקטין, אם אמו של הקטין נישאת שוב ובעלה החדש מתגורר בחו"ל?

האם בימ"ש הדן בבקשה להתיר לקטין להעתיק את מקום מגוריו לחו"ל, יחד עם אמו שהיא ההורה המשמורן, ייענה לבקשה, למרות התנגדות אבי הקטין, אם אמו של הקטין נישאת שוב ובעלה החדש מתגורר בחו"ל?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 17 מאי, 2022

לא בהכרח. למרות שנישואים או נישואים בשנית לבן זוג המתגורר בחו"ל מהווים גורם משמעותי למתן היתר במקרה זה, ביהמ"ש יבחן גם את כל הגורמים הנוגעים למקרה והאם המעבר הנו לטובת הקטין. ביהמ"ש יבדוק במיוחד את יציבותה ואיכותה של מערכת היחסים החדשה שבין ההורה המשמורן ובן הזוג החדש, את מערכת היחסים של הקטין עם בן הזוג הנ"ל וכן את שאר היתרונות הכרוכים במעבר לחו"ל (כגון: סביבת המגורים המיועדת לעומת סביבת המגורים של הקטין בישראל). בסופו של דבר, על ביהמ"ש להשתכנע שהסיבה למעבר הינה ראויה ומוצדקת, לטובת הקטין, וכי כל מחיר שיהיה על הקטין לשלם, בשל המעבר הינו סביר.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן