מאגר המידע

אלימות במשפחה

עמוד הבית / האם בימ"ש הנותן צו הגנה לבקשת אשה נגד בעלה, רשאי לכלול בצו, הוראה בעניין פיצוי כספי במידה והאב יפעל בניגוד לצו?

האם בימ"ש הנותן צו הגנה לבקשת אשה נגד בעלה, רשאי לכלול בצו, הוראה בעניין פיצוי כספי במידה והאב יפעל בניגוד לצו?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 14 אפריל, 2022

כן! עפ"י החוק למניעת אלימות במשפחה משנת 1991, ביהמ"ש רשאי להוסיף תנאים לצו ההגנה. לדוגמה, ביהמ"ש למשפחה בירושלים נתן צו הגנה רחב נגד אב/בעל. ביהמ"ש אסר עליו להיכנס לבית המשפחה למשך חודש, וכן אסר עליו ביהמ"ש למנוע מבני המשפחה האחרים להיכנס הביתה, וציווה עליו להימנע מלהטריד אותם במשך תקופה של 3 חודשים. ביהמ"ש ציין, כי על האב לחתום על התחייבות בכתב לשלם לאשתו 5,000 ₪, אם בכל עת במשך השנה הקרובה, ביהמ"ש יקבע כי הוא הפר את תנאי הצו.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן