מאגר המידע

אפוטרופסות

עמוד הבית / האם בית משפט למשפחה עשוי להתערב כאשר בתי ובעלה, מסרבים לאפשר לנו, הסבים, להתראות עם הנכדים, בגלל דרישות כספיות, שיש להם כלפינו, ובגלל הסירוב שלנו "לקנות" את נכדינו, בתמורה לסחטנות כספית?

האם בית משפט למשפחה עשוי להתערב כאשר בתי ובעלה, מסרבים לאפשר לנו, הסבים, להתראות עם הנכדים, בגלל דרישות כספיות, שיש להם כלפינו, ובגלל הסירוב שלנו "לקנות" את נכדינו, בתמורה לסחטנות כספית?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 29 מרץ, 2022

כן! ישנן סיבות ונסיבות, אשר מצדיקות את התערבותו של בית המשפט, באוטונומיה ההורית, וזאת, למען זכויות הילד וטובת הילד. למרות משקלה הרב של האוטונומיה ההורית, אין מדובר בזכות מוחלטת, כפי שנקבע ע"י בית המשפט העליון, בע"א 2266/93 פלוני נ' פלוני: "זכות ההורים אינה זכות מוחלטת. זכותם של ההורים היא יחסית והיא מוגבלת על-ידי זכויות הילד וטובתו".


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן