מאגר המידע

חטיפת והגירת ילדים

עמוד הבית / האם הורה יכול להמתין יותר מדי זמן לפני נקיטת הליכים עפ"י אמנת האג להחזרת ילדיו הקטינים אשר נחטפו לישראל?

האם הורה יכול להמתין יותר מדי זמן לפני נקיטת הליכים עפ"י אמנת האג להחזרת ילדיו הקטינים אשר נחטפו לישראל?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 05 אפריל, 2022

כן. ככלל, לרשות ההורה הנחטף קיימת ארכה של שנה אחת מהיום בו אירע מעשה החטיפה הלכאורי על מנת להגיש בפועל תביעה להחזרתם המיידית של הילדים החטופים בבית המשפט לענייני משפחה בישראל, אם ברצונו לנצל את האפשרות לזכות בהחזרתם המיידית של ילדיו אליו.

לאחר שעוברת התקופה הנ"ל, לביהמ"ש יש שיקול דעת להחליט שלא להורות על החזרת הילדים, אם מוכח כי הם השתלבו בסביבתם החדשה. יודגש כי אם עברה שנה, קיים סיכוי גבוה לכך שהילדים השתלבו אלא אם כן, הם בגילאים צעירים מאוד. בפועל, גם בתקופת השנה האמורה, ככל שהילדים שוהים בישראל כך גדל הסיכוי כי הם ישתלבו בה, וגובר הסיכון לכך שההורה החוטף יוכל להצליח לשכנע את ביהמ"ש כי ההורה הנותר מאחור השלים עם מעשה החטיפה. "השלמה" הינה אחת מטענות ההגנה המנויות באמנת האג אותן יכול להעלות בבימ"ש הורה המואשם בביצוע מעשה חטיפה. ככל שתביעה להחזרת ילד חטוף מוגשת מוקדם יותר, כך גובר הסיכוי כי הקטין יוחזר מיידית למדינת המקור. לעיתים קרובות הורים מבזבזים זמן יקר בניהול משא ומתן והשגת צווים "חסרי שיניים" ממדינת המקור, לפני שהם נוקטים בהליכים משפטיים עפ"י אמנת האג.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן