מאגר המידע

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

עמוד הבית / האם הליכים משפטיים הננקטים עפ"י אמנת האג מכריעים למי מבין הוריו תוענק המשמורת לקטין?

האם הליכים משפטיים הננקטים עפ"י אמנת האג מכריעים למי מבין הוריו תוענק המשמורת לקטין?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 05 אפריל, 2022

לא. העיקרון המנחה הינו כי ענייני המשמורת יוכרעו במדינת האם או המקור של הקטין לכשיוחזר אליה. בתי המשפט הדנים בתיקי אמנת האג דנים ומכריעים באלה האם להחזיר את הילד למדינת מקום מגוריו הרגיל בה התגורר הילד לפני קרות מעשה החטיפה. במידה וביהמ"ש מחליט להורות על החזרתו המיידית של הילד למדינה בה התגורר בטרם חטיפתו, ואם ההורה החוטף יסרב לחזור יחד עם הילד המוחזר, ביהמ"ש יוכל לקבוע כי ההורה השני יהיה רשאי ללוות את הילד חזרה למדינה ממנה נחטף, אם יבחר לעשות כן.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן